GUUS op LinkedIn en Hyves

guus

guus

Je kunt nu op LinkedIn en Hyves laten zien dat je Kennis van GUUS bent!

Er is een GUUS groep op LinkedIn:

En een GUUS Hyve:

Waarom spreiden over al die platformen?
Door een GUUS hoekje te hebben op deze drukbezochte ontmoetingsplaatsen vergroot je de kans op nuttige contacten en verlaag je de drempel om elkaar te benaderen. De netwerkwaarde neemt toe. Het is niet de bedoeling veel gecoordineerde groepsactiviteit te stimuleren in deze GUUS ‘buitenposten’; het vergemakkelijkt wél het contact tussen GUUSsers onderling.

Waarom zou ik een GUUS badge aan mijn profiel willen koppelen?
Door zichtbaar rond te lopen met een vlaggetje GUUS bied je anderen (zowel GUUSsers als niet GUUSsers) een aanknopingspunt. Je maakt er je online identiteit (die steeds meer je gewone identiteit ondersteunt, en bovendien het CV van de toekomst is) weer wat afgeronder, wat relevanter en completer mee. Opnieuw vergroot je de kans op nuttige contacten en verlaag je de drempel om benaderd te worden op voor jou relevante onderwerpen.

Maak je dus ook bekend als Kennis van GUUS!

Advertenties

Landbouw2.0… wat betekenen nieuwe tools voor het platteland?

door Herman Roozen, tekenaar van Opa

door Herman Roozen, tekenaar van Opa

(Dit is de tekst van een artikel van mij deze week in De Boerderij.)

“oh, die Kees heb ik laatst een keer gesproken op EuroTier, maar ik ken hem inmiddels al wat beter want we zitten allebei op Hyves”

“mooi, hè, die nieuwe fiets van mijn dochter. Gevonden op Marktplaats”

“ik las op melkquotum prikbord dat de maisprijs sterk daalt de laatste dagen”

“heb je dat filmpje van mijn nieuwe trekker al gezien? op youtube, ik stuur je de link wel”

“ja hoor, het gaat ze goed in Denemarken. Heb je de blog niet gelezen dan?; ze bouwen een nieuwe stal. Je kunt ze ook even skypen”

Web2.0?

Deze gesprekken gaan allemaal over web2.0. Web2.0 is een verzamelnaam voor een nieuwe generatie Internet toepassingen: Hyves, MSN, YouTube, blogs, marktplaats, discussie forums. Iedere gebruiker kan zijn bijdrage plaatsen en die is door anderen te bekijken. De een vindt het een verstikkende brei van laagwaardige informatie en onzin, de ander ziet de grootste revolutie sinds de boekdrukkunst. Wat betekent web2.0 voor de landbouw en voor het platteland?

Gebruiker centraal

Het Internet bestaat al even. Nieuw is dat grote groepen gebruikers nu de mogelijkheden ervan ontdekken. De web2.0 toepassingen hebben gemeen dat ze de gebruikers een centrale en actieve rol toebedelen. Iedereen kan zijn bijdragen plaatsen. De inhoud, of dat nu text, fotos, muziek of video zijn, is ook weer openbaar te bezichtigen op het Internet. Een blog of een filmpje is -letterlijk- in een paar muisklikken gepubliceerd op het net. Daarbij komt dat de prijs van technologie is ingeklapt; processor capaciteit, bandbreedte, geheugenruimte, en PC’s kosten nog maar een fractie van wat ze vroeger kostten. Het gevolg is dat miljoenen mensen blogs vullen met wat hen bezighoudt, en videos uploaden over de meest onwaarschijnlijke onderwerpen. De waardevolle, correcte, informatie sneeuwt onder en is straks niet meer te vinden, vrezen velen. Informatie en communicatie zijn opeens veranderd van duur en schaars, in een doorlopende stroom die concurreert om onze aandacht. Wat heeft die overweldigende brij van laagwaardige informatie voor zin?

Informatie-brij filteren

De informatie op blogs of netwerksites zoals Hyves is lang niet altijd interessant. Wie wil weten wat Jeffrey in Minnesota vandaag heeft gegeten? Wat heb je daaraan? De sleutel ligt in ons eigen gedrag: bij de oude media laten we het filteren aan de redactie over, op web2.0 moeten we zelf actief gaan filteren. Stel dat melkveehouder Elling in Emmen, die in dubio stond of hij nu wel of niet moet switchen naar automatisch melken, een weblog zou hebben gemaakt over zijn afwegingen. Als een ander voor dezelfde keuze staat, dan interesseert het hem of haar wél. Vroeger zou Elling onvindbaar zijn geweest. Nu niet langer. Web2.0 haalt profielinformatie en conversaties in de openbare ruimte van Internet, en daarmee zijn deze doorzoekbaar, en ook na verloop van tijd nog terug te vinden. Je kunt dus allerlei gelijkgestemde mensen vinden, en makkelijk benaderen. Contact onderhouden wordt helemaal makkelijk: is iemand eenmaal je “vriend” dan krijg je vaak automatisch updates van zijn of haar wel en wee. Internet is een ontmoetingsplaats geworden.

Gemeenschappen

Zo ontstaan allerlei elkaar los-vaste netwerken, van mensen die iets gemeen hebben en die elkaar min of meer volgen: communities. In plaats van de hoofdredactie (oude media) gebruik je elkaar om te attenderen en selecteren in nieuws en informatie. Dit heeft gevolgen op drie terreinen:

  • Persoonlijke manier van werken als boer

Ons informatie dieet verandert. Naast het dagmenu van informatie via de vertrouwde kanalen, gaat ieder voor zich op zoek naar de hapjes die hij of zij het lekkerste vindt. Om je bedrijfscontacten en kennissenkring bij te houden zal web2.0 een heel gewoon hulpmiddel worden. Online contact is niet als surrogaat voor “echt” contact, maar vult de relatie met bekenden aan.

  • Boeren onderling

Boeren hebben een lange traditie in samenwerken. Zodra dit groter vormen aannam was een structuur nodig, met nieuwsbrieven en vergaderingen, en dus kosten. Die organisatie kosten kunnen dankzij web2.0 omlaag; bij flexibele, web-gebaseerde “non-organisaties”. Studieclub2.0 is op komst!

  • Boeren met derden

Web2.0 kan helpen om contacten met derden buiten de sector te stroomlijnen. Het boerenbedrijf krijgt steeds meer te maken met zaken die de landbouw sector overschrijden. Voelhorens naar de omgeving zijn belangrijk om kansen vroeg te ontdekken en om de maatschappelijke “license to operate” steeds opnieuw te waarborgen. Onder omgeving kan dan verstaan worden de directe geografische buurt, gemeente, regio, waarin het bedrijf zich bevindt, maar ook het wijdere krachtenveld van stakeholders die op enigerlei wijze de toekomst van het bedrijf beinvloeden. Web2.0 biedt belangrijke hulpmiddelen om voelhorens uit te zetten en te “luisteren” naar het web. Ook biedt web2.0 kansen om allianties aan te gaan die voorheen veel lastiger te organiseren waren. Een van de effecten van Internet wordt “The long tail” genoemd: Een boekhandel kan slechts een klein aantal titels op voorraad hebben, en kiest dus voor de bestsellers. Via Internet kunnen incourante titels allemaal samen toch voor een grote omzet zorgen. Bijvoorbeeld omdat de voorraad in een goedkoop pakhuis kan liggen. Door niche-produkten te poolen (na netwerken via web2.0) kan “the long tail” ook binnen bereik van kleinere ondernemers komen.

Kortom, met web2.0 verandert er meer dan dat Internet vol komt te staan met onzin. Er komen andere organisatie- en verdienmodellen in zicht, we hebben meer mogelijkheden om samen te werken.

Samenvatting van artikel met doorklikbare links van voorbeelden en tools.

GUUS presentatie

Hier zie je een basis presentatie van GUUS. Iedereen kan deze powerpoint downloaden van Slideshare. Je kunt de presentatie aanpassen naar eigen goeddunken. Dit is de link voor de GUUS basis presentatie

Boer zoekt Nieuwe Nederlander… en omgekeerd

Een groeiende deel van stedelingen is van allochtone komaf. Toch zijn nieuwe nederlanders nog zeer weinig betrokken bij plattelandsontwikkelingen. Voor beide kanten een gemiste kans. Wat zijn vraag en aanbod voor activiteiten en produkten specifiek voor deze groep? Deze vraag vormde de aanleiding voor een ontmoetingsdag.

Kiemshop: concrete plannen ontkiemd

De wens om direct contact te leggen tussen boeren en Nieuwe nederlanders, -én concrete afspreken daarvoor. Dat is het resultaat van de “kiem-shop” waar GUUS meemaker Mellouki Cadat, werkzaam MOVISIE, bij betrokken was afgelopen week.

mellouki cadat

mellouki cadat

Dertig deelnemers uit het hele land, kwamen bijeen: van zelforganisaties van migranten, tot ambtenaren van LNV, tot agrarische producent, lokake en provinciale welzijn en zorginstellingen, de Raad voor het Landelijk Gebied , de taskforce multifunctionele landbouw, MOVISIE, FORUM enz. ervaringen uitwisselen rond activiteiten en producten voor Nieuwe Nederlanders op het platteland. Welke (streek)producten spreken hen aan, welk type recreatieve en educatieve activiteiten of zorgaanbod? Wat zou er nog meer kunnen gebeuren om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen?

Mellouki over de dag:

“Er was een sfeer van sterke commitment, van betrokkenheid. De middag heeft veel inzichten geleverd en er zijn er contacten en afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ‘marktplaats’ waar allochtone stedelingen met een vraag naar groen -of dat nu is voor voedsel, recreatie, of zorg- agrarische ondernemers ontmoeten. De wereldmarkt van allochtone stedelingen biedt de kans om niches te ontwikkelen voor specifieke producten.”

Voorbeeld succesvolle niche

Een mooi voorbeeld is teler Ferdinand Eeuwes, eigenaar van de De Groene Schuur waar de bijeenkomst plaats vond. Eeuwes verkoopt zeventig procent van zijn producten aan allochtone winkels, zoals op de Albert Cuyp in Amsterdam en de vele toko’s. Hij teelt dan ook specifiek voor deze klandizie. Ook bevordert hij de sociale ontmoetingen: bij hem komen uit het hele land bijvoorbeeld Turkse kooks voor surinamse klanten koken. De multiculturele keuken op zijn best dus.

Waar vind ik meer informatie?

Duizend bloemen bloeien en GUUS is (er) bij…

Lente op het Platteland2.0!

Heeft u het ook gezien? Van de mogelijkheid om te reageren op agrarisch nieuws en blogs op Agrarisch Dagblad en de Boerderij wordt steeds meer gebruik gemaakt. Bestaande landbouw forums draaien als een tierelier en registreren groeiende aantallen pagehits. Events zoals ondernemersdagen of beurzen hebben steeds vaker online ondersteuning of verslag. De Boerderij is gestart met vraagbaak. De Rabobank bezint zich op regionale communities en hoe ze te ondersteunen. Vakgroep Rurale Sociologie van WUR is een prettige blog gestart. LTO en kennisinstituten maken een inhaalslag. De lente is begonnen in web2.0 platteland/landbouw land, en er bloeien al heel wat bloemen. GUUS biedt een blik op dat proces zien, door een niet aflatende stroom van interessante links én de bijbehorende commentaren, als een soort vertraagde film.

Inzoemen

Dat is het grote plaatje. Als je inzoomt op die individuele bloemen, zie je leuke wisselwerking. Of laat ik in de metaforen blijven, als je als een bij rond die bloemen zoemt, zie je hoe kruisbestuiving heeft plaatsgevonden.

Na het verschijnen van deze blog over de valkuilen van schaalvergroting voor de boerin, verscheen deze, over voordelen van grote bedrijven, ook voor de boerin. Nadat een link in GUUS langskwam over gangbaar is ook goed, en hoe het romantiseren van italiaans super brood niet leidt tot een betere voedselpolitiek… verscheen deze blog van Willem & Drees, over hoe hun regional sourcing concept niet strikt biologisch hoeft te zijn. Nadat ik Krijn Poppe’s blog over het einde van Globalisering las en die van Anton van Engelen over de wereld is een dorp, kreeg ik opeens inspiratie voor een reactie…  en voor nóg een reactie.

GUUS als bij

Misschien zie ik verbanden waar ze niet altijd zijn. (Dat is nl. mijn rol.) En er zijn vast nog talloze andere voorbeelden te noemen. Het zijn dus niet zómaar bloeiende bloemen… het is een ecosysteem, waarin kruisbestuiving optreedt. We beginnen elkaar te inspireren. We beginnen nieuwe terra incognita te betreden die ideale ruimtes voor sociaal leren kunnen zijn. We beginnen kennis te maken.

GUUS pretendeert volstrekt niet hiervan de tuinman te zijn. GUUS is één van de bijtjes die helpt bij het kruisbestuiven, door een opening te bieden naar relevante content op Internet.

Oftewel: Het is lente, er zijn al enkele bloemen in bloei en GUUS is een bij. GUUS zorgt voor buzz en voor kruisbestuiving tussen deze bloemen!