Gezichten van GUUS: Mellouki Cadat

mellouki cadat

mellouki cadat

GUUS herbergt heel veel informatie, maar GUUS leeft dankzij mensen van vlees en bloed. In de serie “Gezichten van GUUS” worden een paar van die mensen uitgelicht. GUUS meemaker Mellouki Cadat, werkzaam bij MOVISIE vertelt iets over zijn achtergrond.

Ik ben de kleinzoon (vaderskant) van de hoofdtuinier van de oase van El-Goléa (Sahara, Algerije, 1920-1960) – een vriend van Charles de Foucauld – en van een Bretonse boer (moederskant) uitPhoenix Dactylifera, Hassi el Gara, El Goléa, Sahara Marsac-sur-Don (Bretagne, Frankrijk). Mijn vader was landbouwkundige ingenieur, specialist van de Dadelpalm (Phoenix Dactylifera). Hij werkte voor het Franse Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. In de jaren vijftig ontwikkelde hij bij Hassi-el-Gara, dankzij innovatief gebruik van grondwater, een experimentele boerderij in de woestijn. Daar heb ik een deel van mijn jeugd doorgebracht. Later werkte mijn vader in Frankrijk voor het Ministerie van Landbouw waar hij leiding gaf aan regionale bureau’s (Avignon, Nice, Montpellier).
Aangekomen aan het einde van de jaren tachtig in Nederland, ben ik momenteel werkzaam als senior adviseur bij de afdeling Leefbaarheid en sociale samenhang van MOVISIE, kennis- en advies voor Maatschappelijke ontwikkeling. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in culturele contrasten op het platteland. Ik ben lid van het team Platteland van MOVISIE.

Meer lezen:

Advertenties

Informatie, kennis en kennissen

Frank Verhoeven is druk bezig met zijn site www.duurzaamboerblijven.nl. Hij ontdekt allerlei hele handige info sites, zoals artik voor Groen Kennisnet en Groene Kennis Wat een rijkdom aan bronnen! Waarom weet “niemand” dit?

GUUS en deze ‘infotheken’ lijken mooi complementair: mensen van vlees en bloed binnen GUUS kunnen elkaar helpen deze infotheken toegankelijk te maken. Maar het roept nog wel verwarring en vragen op.

Lees vooral de volledige blogpost van Frank, op Boerenverstand. Hier een stukje:

Mensen (guussers) bloggen/publiceren/komen in de krant/twitteren/hebben favoriete links, etc.). Als GUUS vervolgens ook aan de groenekenniscooperatie wordt gekoppeld of andersom krijg je dan meerwaarde? Moet er dan flink redactie overheen om het tot waarde te brengen? Of maak je de mensen zelf verantwoordelijk om hun stukken beter te ontsluiten? Want in de huidige brei van informatie (kwantiteit) kun je alleen kwaliteit krijgen als de stroom informatie ook goed ontsloten wordt!

Maar of het nu meningen/ervaringen zijn of wetenschappelijke rapporten of krantenartikelen zijn, eigenlijk doet er dat niet toe, DE vraag blijft: hoe kan ik efficient filteren? GUUS zie/zag ik persoonlijk vooral als “missionaris” in de digitale wereld…mensen/bedrijven/instellingen aan het bloggen krijgen…maar het blijft nodig dat er een gezicht aan gekoppeld wordt, want je brengt niet alleen kennis maar ook de juiste mensen bijelkaar!

Andersom zou GUUS misschien juist de mooie filters kunnen aanbieden zodat een elk zijn persoonlijke “krant” genereert! Die bestaat in mijn geval dan bijvoorbeeld uit alles met de tag “rundveehouderij” “melkproductie” “diergezondheid” “streekproducten” “regelgeving” PLUS alle mensen die ik interessant vind (die volg ik, en daarvan wil ik alles weten). Uitdaging blijft KWALITEIT! Wat vinden jullie?

Franks nadruk op filters lijkt me terecht. Maar filter je vóórdat het GUUS inkomt, of daarna pas? (kwaliteit of kwantiteit?) En filter je door een redactie, een zeef van collega’s, of door de algoritmes van GUUS?
Ikzelf denk een combinatie van dat alles. En dat is nu juist ook het lastige. Wat denken jullie?

Kennis van GUUS? Dat kun je laten zien!

lees ook GUUS’ blog!

Dit heb ik onder aan mijn email signature toegevoegd. Ik ben kennis van GUUS! Hij kan ook op je blog of website. Er is ook een bewegende GUUS banner. Deze plaatjes zijn zo aangeboden dat je de code heel makkelijk kunt overnemen. Kijk onder “Over Ons” op GUUS, en kopieer en plak de code die je wilt. Laat ook zien dat je kennis van GUUS bent.
Guus Badge112x88

Iedereen kan sociaal reporter zijn!


De impact van workshops, ontmoetingsdagen, eigenlijk alle events wordt groter door er een “sociaal verslag” van te maken.

Met een sociaal verslag bedoelen we een door meerdere mensen gemaakt verslag van (vooral ook) het sociale aspect van de dag. Dus niet alleen de sheets van de spreker, maar ook een fotootje van de groep. Of een rijtje van 5 “indrukken van de deelnemers” in een blogje…
Zo bied je een online “kapstok” om naar te refereren, om verder te praten. Je bereikt wellicht mensen die er niet waren, maar ook voor wie er wel was is het plezierig om de indrukken van anderen te zien. Je rekt “het gesprek” als het ware uit, over langere tijd, naar méér mensen, en op andere manieren.

Als organisator kun je zelf daaraan bijdragen, je hebt immers toch materiaal voor je meer formele verslaglegging. Maar het is extra leuk, als je deelnemers in staat stelt bij te dragen.Web2.0 tools maken dat mogelijk. Steeds meer mensen raken bekend met de mogelijkheden, en in GUUS hebben we een goede “aggregator”.

Een groot verschil met vroeger is: op web2.0 kun je voor dit soort zaken handiger éérst publiceren en dan verzamelen. GUUS schuimt het net af naar alle mozaiekstukjes.

Concreet voor GUUS:

 1. stimuleer de produktie van materiaal (fotos, videos, text) door deelnemers
 2. help eventueel bij het uploaden ervan naar het web. Het hoeft niet op één plek. Ieder mag bv zijn eigen blog of gewone online fotoalbum gebruiken.
 3. spreek  af dat alle content met behulp van delicious “getagd” wordt met de tag “guusnet” én een unieke tag die je afspreekt. Lees hier hoe.
 4. weblinks naar de verschillende getagde content is nu op www.guus.net terug te vinden door te klikken onder jullie unieke tag (in de tagcloud)

In het Engels wordt dit “social reporting” genoemd. meer weten? Bijvoorbeeld hoe het met je team dóen van social reporting werkt als een crash course web2.0?  GUUSsers geven graag meer uitleg. Kijk bijvoorbeeld op GUUS wie er veel tagt met jouw onderwerpen; dat is dus een handig iemand om hulp te vragen. Tenslotte: Laat het mij weten als je een dagdeel briefing / voorbereiding wilt doen voor Sociaal Reporter’en. We kunnen een GUUS sociale reporter werkdag doen.

Meer lezen:

GUUS. Jouw kennis?

Sanne Roemen is een van de bedenkers van GUUS. Ze schrijft over wat ze voor ogen heeft in Streek, Hét netwerkwerkblad voor alle plattelanders in Nederland.

Kennis van GUUS

Wat kan GUUS allemaal?

GUUS zelf kan niks, het hangt allemaal van de gebruikers af. GUUSsers kunnen via GUUS het volgende:

 1. je kunt er vragen stellen en beantwoorden.
 2. je kunt er links en blogs voorbij zien komen die door anderen gedeeld zijn. Deze kun je op allerlei manieren ordenen. Chronologisch (klik op 5) , per persoon (klik op een lid via 3) of per onderwerp (klik op een ‘tag’ bij 4).
 3. je kunt zien wat een persoon gedeeld heeft, door op zijn naam te klikken. Een persoon die interessant voor je is kun je automatisch volgen. Je ziet de updates van de personen die je volgt allemaal netjes gefilterd uit de grote hoop.
 4. je kunt via de tag cloud 1) snel zien wat er leeft 2) inzoomen op een bepaald onderwerp en gedeelde links terugvinden

Hiermee is GUUS dus wezenlijk anders dan een forum. Het is vergelijkbaar met YouTube: gebruikers plaatsen links (de filmpjes) en anderen kunnen die op vele manieren vinden. Er wordt op GUUS zelf geen content gemaakt, er vindt ook geen directe interactie plaats. Dus: op GUUS krijg je nooit zo’n afkatterige sfeer, zoals op forums of blogs soms heerst. Het is wel de bedoeling dat er mensen van vlees en bloed op GUUS werken, en dat ze kleur en smaak krijgen door de links die ze doorgeven. Zo leer je mensen kennen en kun je jezelf laten zien.

Maar GUUS kan nog veel meer. Of eigenlijk, via GUUS kunnen we samen nog veel meer. Daarover later meer.

Hoe gaat het met GUUS?

GUUS is een verbinding tussen mensen die betrokken zijn bij het nederlandse platteland. Op de GUUS site kunnen weblinks worden gedeeld. In aanvulling daarop is de Platteland2.0 ning een goede plek voor contact.

Hoe is GUUS begonnen?

Een inspiratie sessie over web2.0 in de zomer van 2008 bracht beweging op verschillende plaatsen. GUUS als idee ontsproot. LNV nam initiatief en in het najaar 2008 was het al zover: GUUS, de content aggregation site, werd gelanceerd tijdens de Plattelandsconferenties in oktober 2008. (Lees meer daarover op deze blog onder de categorie “Eemlandconferentie”.

GUUS als beweging, het verbinden en in de online wereld op weg helpen wordt aangezwengeld door de meemakers, met Josien Kapma als community manager. Ideeel+ is de centrale projectleider.
Meemakers zijn allen vrijwilligers, GUUSsers van het eerste uur, die potentie zien en meerwaarde ervaren.

En nu??…
GUUS is een groep mensen die elkaar onderling kennen en elkaar volgen. Ondernemers, adviseurs, beleidsmensen, kenniswerkers… juist de verscheidenheid maakt GUUS interessant.

 • 200 + leden op GUUS,
 • 50 feeds (via een feed komen steeds de updates van een website of blog binnen)
 • 600+ links,
 • al veel bilaterale contacten gefaciliteerd
 • zo nu en dan bijeenkomsten.

Dit zijn zo de organisaties van enkele prominente GUUSsers. Het zijn organisaties die GUUS benutten en die GUUS op zijn beurt ondersteunt met web2.0 beleid:
-vakgroep Rurale Sociologie WUR
-duurzaam boer blijven van ETC
-Jan Huijgen Eemlandhoeve
-Farming for Health
-Taskforce Multifunctionele Landbouw
-Netwerk Platteland
boerenbox en boerenverstand
-Willem en Drees
Movisie

Door GUUS te volgen blijf je dus op een efficiente manier op de hoogte van deze organisaties en van nog 40 andere organisaties of blogs. Belangrijker nog, je leert de mensen die erachter zitten kennen. En een groeiende groep GUUSsers deelt persoonlijke bookmarks -met een omschrijving- met en via GUUS. Zo zie je de internet vondsten van anderen.

Ook een verbinding met GUUS?

Schrijf je mee aan het levensverhaal van GUUS? Overweeg wat GUUS voor jou, voor jullie projecten, kan betekenen. GUUS is van iedereen.

meer info:
GUUS
GUUS’ blog (is hier)
Platteland2.0 ning