Nieuws van Twitter

Twitter als Multi Stakeholder Platform
Enige tijd geleden maakte ik een Twittergids voor het Platteland, met alle mensen op Twitter die een band met het platteland hebben. (Lees daar ook wat Twitter is en hoe het werkt.) Omdat de Twitter ‘ether’ neutrale ruimte is en blijft, en je geen enkele verplichting voelt te reageren, kunnen hele verschillende soorten mensen elkaar ‘ontmoeten’. Zo ontpopt Twitter zich als een heus en laagdrempelig multi-stakholder platform. Hierboven zie je GUUS twitter netwerk. Mensen die elkaar onderling ook weer volgen en @ tweets aan elkaar richten komen dichterbij elkaar in de visualisatie. (zie Twitnest)

Twitter als gespreks-starter
Als een tweet-wisselling aanleiding geeft tot dieper debat, verhuist de conversatie naar blogs. Hier zie je een voorbeeld daarvan, een discussie tussen een melkveehouder en een Groen Links politicus die werd voortgezet op een blog.

Gebruik tags
Een conversatie kan wel lastig te volgen worden, als het over meerdere meepraters verdeeld wordt. In dat geval is het gebruik van een tag, een uniek woord, in al je tweets over dat onderwerp, handig. Conversaties die leuk zijn voor GUUSsers kunnen de tag #guusnet meekrijgen. Je kunt dan altijd een search naar tweets met deze tag doen op bv twitter search.

Landbouw chat in VS
In de VS hebben boeren, experts, toeleveranciers en geinteresseerden afgesproken om op een vaste tijd met zijn allen tegelijk over bepaalde vragen te twitteren. Ze noemen het naar de tag die ze gebruiken #agchat. Een moderator laat van tevoren de vragen weten en een debat met vele ‘sprekers’ ontvouwt zich rond die vragen. De meerwaarde tot nog toe lijkt vooral te zitten in de inclusiviteit van het medium: er praten mensen mee, en er lezen mensen mee, die voorheen niet zozeer deelnamen aan het debat. Hier lees je agriblogger’s verslag van de laatste sessie.

Nieuwe aanwinsten op Twitter
Ondertussen wordt het in de nederlandse taal ook al aardig gezellig op Twitter rond landbouw en platteland. De Twittergids voor GUUS, of Twittergids voor Landbouw en Platteland, is weer aangevuld met de volgende personen. Welkom. Kijk op GUUS twitterpagina om ze te volgen!

Aart Evers
agevers
/ Aart Evers, Onderzoeker economie melkvee WUR-ASG, commissielid Samenleving CDA Putten

Editions Rurales
erulu
/ Editions Rurales, landbouwblad uit Belgie

Willem Treep
WillemenDrees
/ Willem Treep
, regional sourcing of Fruit and Vegs

Belle de Bij

belledebij
/ Belle de Bij, Bijtje. Zorgt samen met collega’s voor 1/3 voedsel op aarde. Geeft vandaag tipzzz aan iedereen!

Grasbaal
grasbaal

/ Grasbaal, agrarisch nieuws

Robert Bodde
RBD45
/ Robert Bodde
, Senior Content Manager Landbouw. In Jip en Janneke-taal: chefredacteur Boerderij.nl

Conny Voordendag
voordendag
/ Conny Voordendag
, Directeur van de NBvP, Vrouwen van Nu

Jeroen Boon
kiemkracht
/ Jeroen Boon
, netwerker, plattelandsanimator, van kiem tot kracht, sociaal leren en duurzame ontwikkeling

Advertenties

Het project de Zeeuwse Tong

tongDit project is in 2007 gestart met als doel te komen tot een gemengd zilt bedrijf in Zeeland.  De kweek van jaarlijks 10.000 ton tong  over 10 jaar wordt beoogd. Tong wordt in combinatie met zagers gekweekt (evenals kokkels), het afvalwater bevat voedsel voor de kweek van zeekraal en andere zilte gewassen. Pootvis wordt binnen gekweekt, de doorkweek in zoutwaterbassins buiten. In 2009 wordt een proefboerderij gestart, drie jaar later gevolgd door commerciële kweek.

Volgens onze landbouwminister Verburg is de weg geopend naar een nieuwe, ‘voor Zeeland hoogst interessante’, economische sector. Die kan jaarlijks 150 miljoen euro omzetten. Op termijn kunnen ongeveer 200 bedrijven 10 procent van de Zeeuwse landbouwgrond voor de tongkweek benutten. Het project biedt zowel boeren als vissers kansen om over te schakelen naar een ander bedrijf. De kweek van tong is duurzaam en goed voor de visbestanden. Wel temperde voorzitter R. Platschorre van de stichting Zeeuwse Tong het optimisme dat viskweek de visvangst kan vervangen. Verburg waarschuwde dat de aquacultuur zich niet tot een nieuwe bio-industrie mag ontwikkelen. Behalve voor economisch gewin moet er ook oog zijn voor dierenwelzijn, natuur, landschap, milieu en consumentenbelangen.

Zie ook een recent onderzoek van MSc-studenten Sophia Molpheta en Karim van Wonderen, universiteit Wageningen naar hoe deze belangen kunnen worden verenigd in het Zeeuwse landschap

De negen bedrijven die meedoen zijn Grontmij, Hesy Aquacultuur, Prins en Dingemanse, Neanthes, de Rabobank, Roem van Yerseke, Solea, United Fish Auctions en de Schelpdierenkwekerij Wilhelminadorp-Neeltje Jans i.o.


Dag van de aquacultuur wo. 27 mei 2009 te Yerseke

Wij nodigen u van harte uit voor Zilte Zaken en Smaken Dag op wo. 27 mei te Yerseke. In bijgaand programma leest u er meer over.

Primeur op deze dag: de uitreiking van de eerste kistjes zeekraal en lamsoren 2009 aan Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement.

Een bijzonder evenement met allerlei activiteiten, workshops, lezingen en een gezellige markt rondom aquacultuur waar u kunt proeven, ontmoeten, bijpraten, leren en netwerken (zie ook het programma).

Deze dag is bedoeld voor ondernemers, studenten, docenten, overheden, onderzoekers, burgers, toeristen en jeugd.

Mooie kansen, aansprekende projecten

Mede in het kader van de gebiedsontwikkelingsproject Yerseke zijn diverse partijen actief bezig om nieuwe kansen en perspectieven binnen de aquacultuur te signaleren, te ontwikkelen en te realiseren. Vanuit het onderwijs, in samenwerking met andere partijen, zijn al volop projecten in ontwikkeling die op de Zilte zaken en Smaken dag samenkomen:

* Proef de kwaliteit van Zilte zaligheden

Bij de uitreiking van de eerste kistje zeekraal wordt er een heerlijke Zilte proeverij georganiseerd door studenten van de Horeca opleiding van ROC Zeeland. Meerdere zeegroentes zijn verwerkt tot heerlijke zilte hapjes. Ook zal er een gratis receptenfolder wordt gepresenteerd!

* Proberen en leren in een Zilt land

Studenten en medewerkers van Hogeschool Zeeland en Edudelta College Goes werken samen aan vragen van ondernemers op het gebied van o.a. aquacultuur. Ook studenten en onderzoekers van de Universiteit Wageningen helpen mee invulling te geven aan regionale vragen over aquacultuur.

* De markt van ‘t land[t] in de stad

Studenten van Edudelta College Goes geven voor het brede publiek voorlichting en demonstraties over producten en diensten van (agro)bedrijven waar zij stage hebben gelopen. Het gaat om proeven, beleven en genieten van de streek en haar producten.

Wilt u de Zilte zaken en smaken Dag niet missen? Meldt u zich dan aan via deze link en zie hier de routebeschrijving.

Wilt u extra reclame maken download dan deze onderstaande poster, gemaakt door studenten van ROC Zeeland te Middelburg.

Poster Studenten ROC

Inspiratie voor de toekomst van GUUS

Een tijdlijn met de verschillende web-generaties. Hieruit blijken de karakteristieken van iedere nieuwe generatie websites. Met dank aan Het nieuwe werken, over werknemer2.0 door Arjan Hooiveld.

Volgens mij gaan er nog mooie dingen gebeuren mbt het benutten van web2.0 tools en kennisarrangementen (verbinding tussen ondernemer, onderwijs en onderzoek). Hier alvast wat inspiratie voor GUUS en haar toekomst!

Een netwerk: (hoe) werkt dat nu eigenlijk?
door Jacqueline van der Loo is daarin ook een duidelijk artikel.

Kenniscentrum Recreatie, Landwerk en de Taskforce Multifunctionele Landbouw organiseren een discussiemiddag over de toekomst van het platteland. Hierbij de uitnodiging voor de bijeenkomst “Groen, Laat de boeren het doen” op dinsdag 26 mei 2009. Zie ook bij Landwerk. Kenniscentrum Recreatie, Landwerk en de Taskforce Multifunctionele Landbouw organiseren een discussiemiddag over de toekomst van het platteland. Wie komt er ook? Wie doet er mee met de rol vervullen van ‘sociaal reporter’ voor een middag? Lees hier “Iedereen kan sociaal reporter zijn.

Eerste allochtonenzorgboerderij

“In Enschede komt een zorgboerderij speciaal voor Twentse ouderen van allochtone afkomst. Dat zegt Mieke van Dragt, voorzitter van de stichting Verenigde Zorgboeren in de Twentsche Courant Tubantia. Het zou de eerste allochtone zorgboerderij in Nederland zijn.”

Lees meer bij Zorg+Welzijn…

Lees ook het artikel ‘Boerin in burka’ op Twentse platteland in de Twentsche Courant Tubantia en het artikel ‘Allochtonenzorgboerderij moet integratie bevorderen‘ in Binnenlands Bestuur.

Nieuws van GUUS (april 2009)

Guus Badge161x49

Beste kennis van GUUS,

Mond-op-mond reclame werkt nog altijd het beste. Oftewel: wat anderen over je zeggen is belangrijker dan wat je zelf zegt. Met GUUS hebben we een krachtig middel om “van-mond-tot-mond” uit te vergroten en te tracken en tracen, en dus veel nuttiger te maken.

In April heeft de “Dag van de Zorglandbouw”, een initiatief van Taskforce Multifunctionele Landbouw waarvan de organisatie uitbesteed was aan Reed Elsevier, GUUS benut als ‘aggregator website’. Via GUUS kun je terugvinden wat allerlei anderen over de dag hebben gezegd en geschreven. Klik maar eens op de tag ‘zorglandbouw’ in de rechtermarge. Je ziet dan alle links, bijgedragen door GUUS’sers, die verwijzen naar websites (van Reed, van Taskforce Multifunctionele Landbouw, maar óók naar blogs van gewone deelnemers) die iets schrijven over de Dag van de Zorglandbouw. Meer lezen over hoe dit ‘sociaal rapport’ tot stand komt, bijvoorbeeld voor uw eigen event? Lees hier: Iedereen kan sociaal reporter zijn.

Ook de blogposts op GUUS’ blog zijn vooral rond zorglandbouw:

Twittert u al? GUUS wel!

Met hoeveel zijn we?

262 leden op GUUS, veel nieuwe leden dus. Welkom allen. Inmiddels hebben 77 leden op GUUS ook hun foto geplaatst. De toekomst is visueel!, dus heeft u het nog niet gedaan: plaats ook een foto of tekening bij uw profiel op GUUS. Hier leest u hoe.

Overweeg ook u aan te melden op Platteland2.0. Dit is een ning platform (een soort Hyves, maar dan voor een groep) wat geschikt is voor discussie en onderling netwerken. Op Platteland2.0 zijn inmiddels 138 leden.

In April zijn via GUUS bijna 200 links gedeeld. Zo wijzen we elkaar op relevante content waar-dan-ook-op-het-web die te maken heeft met Platteland. 24 verschillende mensen hebben actief bijgedragen met links of via Vraag en Antwoord. Lees hier hoe u ook kunt gaan taggen.

Ander nieuws en bijeenkomsten

  • Ook op het ministerie van LNV gaat men op een nieuwe manier werken. Zie hier een overzicht van proefprojecten op LNV die gebruikmaken van web2.0.
  • Frank Verhoeven wil u graag uitnodigen voor de netwerkdag “duurzaam boer blijven in Drenthe” op 27 mei a.s. in Assen. Het is de start van een meerjarig programma (2009-2012) gefinancierd door de Provincie Drenthe om de melkveehouderij in Drenthe verder te verduurzamen.
  • Netwerk Platteland en de auteurs van “Bezieling: de X-factor in gebiedsontwikkeling” nodigen u uit voor een inspirerende middag over gebiedsontwikkeling op 9 juni in Kasteel Groenenveld te Baarn. Het programma bestaat uit een boekpresentatie en workshops. Dagvoorzitter is Douwe Jan Joustra (SenterNovem / LVDO).