Symposium ‘The Rural Idyll’ – Friday 16 October 2009

Time: 10:00 – 18:00

Place: Lumen (Building 100, WUR). Droevendaalsesteeg 3, Wageningen

Participation: €80,- , Staff WUR, VHL and KLV-members: €40,-, Students: free

Registration: www.theruralidyll.nl or mail to ruw@wur.nl

Language: English

Vrijdag 16 oktober 2009 organiseert Stichting Ruraal Wageningen (RUW), een Symposium in Wageningen met als titel ‘The Rural Idyll’. Op deze dag staan visies van verschillende actoren op het platteland centraal en zullen nieuwe functies van het platteland en de gevolgen hiervan worden bediscussieerd. Het Symposium maakt deel uit van een Lustrumweek (12-16 oktober) om haar 30ste verjaardag te vieren.

Tot nu toe hebben de volgende sprekers toegezegd: Prof. Dr. Ir. Han Wiskerke (Rurale Sociologie WUR), , Atty Bruins (LNV), Jan Huijgen (Demonstratiebedrijf Multifunctionele Landbouw Eemlandhoeve) en Wilma van Meteren Trouw – Serie ‘Red het Platteland‘.

Workshops door Willem Foorthuis (Lector Plattelandsvernieuwing (VHL), Anton Stortelder (Alterra), Bart Aptroot (‘Ontwerplab krimp’, Friesland) en Europe at the edge: Romania. De dag wordt afgesloten met een panel debat.

Via dit en andere weblogs zal speciale aandacht gegeven worden aan de rurale idylle, wie zich daarin bewegen en macht op uitoefenen. Functies van het Nederlandse en Europese platteland zijn steeds meer aan snelle veranderingen onderhevig. Waar eerst de agrarische functie dominant was, worden functies als natuur, wonen en waterberging steeds belangrijker. Deze en andere functieveranderingen op het platteland leiden tot strijd en wens tot integrale gebiedsontwikkeling. Daarnaast vormt krimp in sommige delen van Nederland steeds een belangrijker probleem.

Tijdens het Symposium zullen agrariërs, plattelandsbewoners, (agrarische) natuurverenigingen, overheden, wetenschappers en landschapsarchitecten hun visie geven op de toekomst van het platteland. Wat is hun ‘Rurale Idylle’ en hoe verhouden deze verschillende Idylles zich tot elkaar?

Maar u kunt nu al als deelnemer via GUUS laten weten wat de verwachtingen zijn van dit symposium? Wat is volgens u de toekomst van het platteland en welke rurale idylle heeft u of juist niet, maw schrikbeeld?

Wie komt er ook? Wie doet er mee met de rol vervullen van ’sociaal reporter’ voor deze dag? Lees hier “Iedereen kan sociaal reporter zijn.

Nieuwsbrief GUUS oktober

Het wordt GUUSzellig!

Vergeleken met een jaar geleden toen GUUS begon is steeds meer van het discours over platteland en landbouw online te volgen. En dat is goed, want het ‘social web’ is daarvoor heel geschikt: langlopende, brede “gesprekken” tussen verschillende betrokkenen. Door via blogs of dicussies kennis te nemen van elkaar, te reageren op elkaar, ontstaat een proces wat ‘het echte leven’ ondersteunt, documenteert en kleur kan geven. Het discours wordt beter, toegankelijker en is achteraf terug te vinden. Kortom, heb je iets te zeggen, dan doe je er verstandig aan dat ook online te doen.

Wat gebeurt er zoal?

Velen doen dat al. Dick Veerman stelt op Foodlog.nl ‘systeemfouten’ in ons agro-voedsel systeem aan de kaak.  Door zijn lenige inzichten, heldere taal en vooral de niet-te-bevatten toewijding waarmee hij disucussies modereert, slaagt hij erin allerlei verschillende soorten kennisdragers bijeen te krijgen. Adviseurs, boeren, LNVers, LTO, marketeers, voedingskundigen, én foodies nemen regelmatig plaats aan de online tafel van Foodlog. Voor wie vooral de landbouwkant van eten interesseert, sinds kort wekelijks met een dependance op AGD.nl (agrarisch dagblad).

Het grote nadeel: het wordt wel snel veel leeswerk met al die bijdragen. Wie weinig tijd heeft leze deze twee stukken, ze zijn een distillaat van al dat gepraat:
hier in de volkskrant van 19 sept, wat er fout gaat met boerenlandbouw; en de de boerensuper in handen van de agrarische sector als mogelijke oplossing om uit de fuik van de retail te komen.

De debattenreeks in de Rode Hoed over Landbouw en Voedsel krijgt betekenis door er na afloop samen mee te stoeien. Wederom gebeurt dat nu vooral op Foodlog (Deba 1, Debat 2 Rabbinge, Debat 2 vd Schans).

Verder op Foodlog: Een voorstel om voedsel produktie als maatschappelijke dienst te zien. Afkomstig van LTO varkensvoorvrouw Annechien ten Have en
concreet uitgewerkt in een idee voor een tussensegment voor varkensvlees.

Van der Schans (LEI) en ten Have (LTO) dringen dus aan op het versterken -sommigen spreken zelfs van ‘herstellen’- van de relatie tussen maatschappij en voedsel. Ook anderen doen dat:
LNV’s uitwerking van de voedselnota is te volgen via dit platform “Goed Eten”. De Taskforce Multifunctionele Landbouw werkt al langer aan de relatie tussen maatschappij en álle kernfuncties van het platteland; voedselproduktie en zorg, recreatie, educatie. Hier de laatste nieuwsbrief.

De middag van de SLA, waarbij SLA slaat op Stad Land Arrangementen, was zeer goed bezocht (zie video Marijke Vos op GUUS’blog. De week van de Smaak koos het friese “ús heit” bier als winnaar.

De komende editie van het Plattelandsparlement, 10 oktober, heeft een hele bijlage van het blad van KNHM gewijd aan Eten van Dichtbij.

Gemeenschapszin

De rode draad lijkt dus contact met je eten en je directe omgeving, gemeenschapszin. Door de opkomst van web2.0 of ‘the social web’ is het begrip Communities weer in een heel nieuw licht komen te staan. Bijvoorbeeld: kunnen lokale online communities de gemeenschapszin in buurten, dorpen, streken versterken? Door een deel van de interactie online te halen, maak je het zichtbaar, vindbaar en toegankelijk. Kan dit bijdragen aan regionale economie, lokale/regionale nutrientenkringlopen, sociale ontwikkeling? Kan het zelf-financierend? Kan zo’n online gemeenschap een soort bedrijf(je) zijn en wellicht zelfs taken als regio-journalistiek overnemen? (nu alle regiobladen ineenstorten).

Wat mij betreft hele spannende gedachten. Voordat het zover is hebben we nog heel wat te oefenen samen online. Lees hieronder hoe u mee kunt oefenen.

Gelinked op GUUS.net

Al het bovenstaande is door GUUS gelinked. GUUS is een goede gezamelijke antenne om het discours te volgen. Volg op guus.net wat andere
GUUSsers voor u ontsluiten en deel zelf ook mee. Lees hier hoe u ook kunt gaan taggen.

Twitter en GUUS

GUUS op Twitter is @GUUSnet. Op Twitter volgt GUUS meer dan 170 mensen die iets met platteland hebben. Ze sturen berichten door, soms verwijzen die naar interessante sites, soms vormen ze een soort ‘backchannel’ op het meer officiele debat op de plaatsen hierboven en soms ontstaat een geheel eigen debatje. Bijvoorbeeld de ‘verpaarding’ van het platteland werd alleen op Twitter besproken. Ook hier is het doel kennis te delen en mensen te verbinden. GUUSnet op Twitter kiest handmatig (meestal door @josien) relevante berichten van echte mensen en re-tweet die.  (de RT staat voor Re-Tweet, de @xyz laat zien dat de oorspronkelijke zender xyz was). Tweets die relevant zijn voor ‘platteland’ worden zo verspreid naar de volgers van GUUSnet op Twitter. Dus word je ge-retweet, dan is dat altijd met goede bedoelingen.

Door ook een Twitter account aan te maken en @GUUSnet te volgen kun je relevante nieuwe mensen ontdekken. Die kun je zelf gaan volgen, zo ontstaan dwarsverbanden.

Tot ziens online!