In 2010: lokale communities online!

Deze column verscheen in Streek, en zegt iets over de plannen van 2010.

(text van een column voor GUUS in Streek, blad van Netwerk Platteland)

Het is 2012. Het gebied Meentgeest heeft een Streeksite. De Streeksite biedt de gemeenschap, bestaande uit bewoners, verenigingen, scholen en zorginstellingen en ondernemers, een online thuisbasis. Het is ook een platform voor regionale en lokale initiatieven. De streeksite maakt gebruik van de principes van een online community maar dan rond een geografische, heuse gemeenschap.

De streeksite, het online platform van de community van Meentgeest, kun je zien als een online buurtcafé. Wie wil weten wat er speelt of goede gesprekken over de regio wil komt naar de streeksite. Een zzp-er uit de streek, laten we zeggen Floor, is de waardin van het cafe. Ze maakt het gezellig, zorgt dat de boel een beetje netjes blijft en ziet toe op de huisregels. Iedereen is welkom en hoewel veel bezoekers eerst stilletjes luisteren, rollen velen na verloop van tijd vanzelf in de discussies.

Floor treedt op als community manager en kennismakelaar. Voortdurend scant ze online conversaties, op zoek naar meerwaarde door kennisdelen of door contacten te leggen tussen bewoners, ondernemers en organisaties. Ze vertoeft online veel op de streeksite zelf, maar houdt ook haar antennes gespitst op het web elders. Floor brengt de pareltjes van samenwerking naar de voorpagina van de streeksite.
De site draait goed, veertien samenwerkingsgroepen, een Leaderproject en meerdere kleine projecten gebruiken de site als hun online thuisbasis. Deze clubjes huren bij wijze van spreken een zaaltje in het café. Zij sparen een eigen website uit en betalen een vergoeding voor het platform en de diensten van Floor. Ook de Gemeenten uit de Meentgeest betalen voor het publiceren van hun mededelingen; ze hebben belang bij het goede bereik wat de streeksite weet te halen.
De streeksite is echt gaan lopen toen de provincie onderzoek wilde doen naar landschapsbeleving. Via de streeksite werden contacten gelegd met bewoners en discussies -zowel online als in een zaaltje- georganiseerd. Sindsdien betaalt de projectgroep een soort huur aan de Streeksite voor het doen van onderzoek via en met de community. Ook de regioTV en de regiojournalistiek werken nauw samen met de streeksite.

Het is opvallend te zien dat de online activiteiten de echte dynamiek versterkt. Zo is er maandelijks een openkoffie waar mensen elkaar ontmoeten. Allerlei ideeen hebben een soort vliegende start omdat er via de streeksite al een basis is gelegd. 

In veel plattelandsgebieden in Nederland werken streeksites via hetzelfde principe. Handig. Een overkoepelende portal/blog op http://www.GUUS.net voor heel Nederland heeft de functie van denktank voor het platteland.

Het is nog niet zover. Maar in 2010 gaan we met GUUS werken aan ‘streeksites’. Meedenken of meedoen? Graag. email mij

GUUS-tival: online leren over web2.0 en platteland

UPDATE per 19 januari: er zijn al bijna 100 geinteresseerden, daarom is inschrijven niet meer mogelijk. Voor wie nog interesse heeft: De kans is groot dat er herhalingstrajecten komen, volg deze blog!

Heb je het gevoel dat er meer met web2.0 kan, maar kom je er steeds niet toe het te gaan doen? Probeerde je al dingen maar blijkt de meerwaarde maar niet? Wil je meer mensen ontdekken online, die relevant voor je zijn?

“Wij van GUUS” hebben ervaren dat web2.0 zinvol kan zijn voor je werk, voor je omgeving. We denken zelfs dat strategisch gebruik van web2.0 door meer mensen die het platteland een warm hart toedragen zinvol is voor het nederlandse platteland. Daarom steken we graag anderen aan.

Om te leren, te ervaren én te onderzoeken “Web2.0, wat kan ik er mee?” starten we een online leertraject, gedurende de hele maand februari.

Doel
Het leren, ervaren en onderzoeken: “Web2.0, wat kan ik er mee?”
Daarbij steken we in op zinvolle inhoud rond plattelandsthemas die deelnemers inbrengen, én op het bouwen en koesteren van een relevant netwerk.

Hoe
Een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0. Bestaande uit:

* een intensief online traject,
* een fysieke ontmoeting tussen deelnemers aan het eind van het traject, en
* als concrete output een publicatie over Platteland 2.0.

Deelnemers
GUUS-leden, mensen vanuit Netwerk Platteland (o.a. uit de Leader gebieden, en ambtenaren van gemeente & provincie die actief zijn op gebied van plattelandsontwikkeling), leden van ‘NBvP / Vrouwen van Nu’, en andere mensen die willen aanhaken.  (bijvoorbeeld betrokken plattelanders, ‘groene’ studenten, vanuit LTO, LNV, DLG, etcetera.)

Output
Actieve deelname zal opleveren: nieuwe en versterkte contacten, web2.0 vaardigheden en veel ideeën voor je werk en (potentiële) samenwerkingsverbanden rond thema platteland.

Opzet
Het leertraject loopt gedurende de hele maand februari (4 weken). Als curriculum dient materiaal voor online workshops over knowledge sharing en knowledge management, gericht op web2.0, bewerkt voor de nederlandse plattelandscontext. Twee facilitatoren gaan zich inzetten om er zowel op groepsnivo als voor individuele deelnemers alles uit te halen. Van deelnemers wordt een inzet van circa 5 uur per week verwacht, flexibel te besteden. Elke deelnemer werkt met de tools die het beste passen bij zijn of haar doelen; bijvoorbeeld blogs, LinkedIn, Twitter, Guus.net, ning. De facilitatoren geven feedback, coaching, delen eigen ervaringen en helpen met het weven van verbindingen tussen verschillende platforms, en het zichtbaar maken van de community in zijn volle breedte.

Wat heb je nodig?

  • Inzet   ~Het leertraject is relatief vrijblijvend en ook flexibel –men geeft een eigen invulling– maar geldt dat hoe actiever deelnemers zich inzetten, des te meer waarde men creëert.
  • Geen voorkennis   ~wel leergierigheid en bereidheid om erin te duiken.
  • Tijd   ~zoals gezegd, een gemiddelde inzet van 5 uur per week is een goede richtlijn. We gaan er van uit dat mensen zowel op hun werk als thuis hieraan tijd besteden. Bijvoorbeeld overdag deelnemen aan een teleconferentie en ’s avonds thuis een blogpost schrijven.
  • Een computer met goede Internet verbinding.

Weet je al veel van web2.0?
Ook dan heeft het nut aan te haken! Je kunt op je eigen nivo aan de slag. Het gaat behalve om skills ook om het samen ontdekken wat we kunnen met web2.0.

Unconference
Aan het einde vindt een afsluitende tweedaagse unconference plaats, genaamd GUUStival. De ontmoeting is gericht op het naar boven halen en uitwerken van vragen, ideeën en kansen voor samenwerking die deelnemers met zich meedragen.

Kosten
Aan deelnemers wordt een vergoeding gevraagd, onder andere om de verblijfskosten tijdens de unconference te dekken. Verder geldt: “(bijna) Gratis, maar niet goedkoop”. Oftewel, dankzij financiers is dit traject per deelnemer financieel gezien heel toegankelijk. Dat past ook bij de doelen en bij web2.0. Het betekent níet dat er niks van ons verwacht mag worden. Omgekeerd verwachten wij heel wat van de deelnemers.

Wil je meer informatie of deelnemen?

stuur een mailtje
een reactie in de comments kan natuurlijk ook