Zorglandbouw

Wordt zorglandbouw volwassen? Het lijkt er echt op. De signalen:

  • Er wordt voor de tweede keer een themadag georganiseerd. 25 mei in Arnhem, hier meer info:

“Op 25 mei a.s. organiseert de Stichting Verenigde Zorgboeren voor de tweede keer de Dag van de Zorglandbouw. Los van het feit dat de zorglandbouw in 3 jaar met 300% is gegroeid, is de zorglandbouw zowel landelijk als regionaal sterk in ontwikkeling en in het nieuws.
Deze dag is bedoeld om samen met alle professionals in en rond het veld kennis te delen, kennis te maken en de basis te versterken onder deze mooie maar jonge sector.”

  • Adviseurs en service gerichte leveranciers komen met op de zorglandbouw toegespitste diensten en produkten. Dat is echt een teken van wasdom; de leveranciers gaan ervan uit dat je er voorlopig nog bent en dat er groei te verwachten valt.

Zo ontving ik een mail van Geert Klein Breteler die graag goede zaken wil doen met zorgboeren. Hij wil zijn software perfect laten passen bij zorgboeren. In zijn eigen woorden:
“Wij leveren al enkele jaren software aan zorginstellingen maar willen dat nu gaan doen aan kleine zorgaanbieders middels internet. Een van de doelgroepen zijn de zorgboeren. Met ons product kunnen zijn eenvoudig opmerkingen over de clienten noteren, de voortgang vastleggen, afspraken maken etc… In de loop van volgend jaar zou er ook een facturerings module bij moeten komen. Om het product zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse processen van een zorgboer ben ik op zoek naar 1 of 2 zorgboeren die samen met mij willen werken aan een verbetering van het product zodat het naadloos past binnn de dagelijkse praktijk van de zorgboer.

Ken jij innovatieve zorgboeren die hierin zouden willen participeren of anders een manier om dit binnen dat netwerk wereldkundig te maken.”

Hierbij dus. Geerts bedrijf is Symax, daar vind je ook zijn contactnummers. Zijn twitter account is geertkb

Leertraject Web2.0 en platteland

Heb je een initiatief wat helpt om je dorp een top-dorp te maken? Is je bedrijf een ontmoetingsplaats en zou je datzelfde gevoel willen uitstralen op je website? Wil je via het web kennis uitwisselen met collega’s? Zou je willen dat mond-op-mond reclame effectiever was?

De mogelijkheden van Internet gaan veel verder dan een informatieve website. Het ‘sociale web’; bijdragen aan discussies op het web, Twitter of een weblog, kunnen een meerwaarde hebben voor je onderneming. Kennisontwikkeling, marketing, netwerken, traffic naar een site brengen, niches ontdekken, samenwerkingen ontwikkelen, zijn enkele van de toepassingen.

Leertraject web2.0 en platteland

“Web2.0, wat kan ik er mee?” is een online leertraject van 10 mei tot 7 juni dat wordt georganiseerd door Netwerk Platteland in samenwerking met GUUS en Taskforce Multifunctionele Landbouw. LEADER Hoogeland draagt bij in het kader van Web 2.0 proeftuin Lauwersmeer.

Dit leertraject is gericht op contact en interactie met anderen via het web. Dit wordt ook wel ‘web2.0’ genoemd.

Hoe

Een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0. Bestaande uit:

  • een intensief online traject waaraan deelnemers vanuit werk of thuis op flexibele tijden kunnen deelnemen. Vanaf 10 mei gedurende 4 weken.
  • een fysieke ontmoeting tussen deelnemers aan het eind van het traject; 6 en 7 juni. Deze bijeenkomst – de unconference genoemd – is facultatief.

Doel

Het leren, ervaren en onderzoeken: “Web2.0, wat kan ik er mee?”. Daarbij steken we in op zinvolle inhoud rond plattelands- en landbouw thema’s die deelnemers inbrengen, én op het bouwen en koesteren van een relevant online netwerk.

Deelnemers

Geïnteresseerden via Taskforce Multifunctionele Landbouw, GUUS-leden, mensen vanuit Netwerk Platteland (o.a. uit de Leader gebieden, en ambtenaren van gemeente & provincie die actief zijn op gebied van plattelandsontwikkeling), leden van ‘NBvP / Vrouwen van Nu’, en andere mensen die willen aanhaken.  (bijvoorbeeld betrokken plattelanders, ‘groene’ studenten, vanuit LTO, LNV, DLG, etcetera.)

Output

Resultaat van actieve deelname zijn nieuwe en versterkte contacten, web2.0 vaardigheden en veel ideeën voor je werk en (potentiële) samenwerkingsverbanden rond thema platteland.

Kosten

Dankzij een financiële bijdrage van verschillende organisaties zijn de kosten voor deelname beperkt tot €100,- voor het online-traject.

Daarnaast komen de verblijfskosten tijdens de unconference op 6 en 7 juni aan het einde van de 4 weken voor eigen rekening. Dit kost ongeveer 200 euro. Deelname aan deze bijeenkomst is overigens niet verplicht.

Wil je meer informatie of deelnemen?

Lees de “Veelgestelde Vragen” hier.

Aanmelden kan door een e-mail met uw naam en de vermelding “GUUS” te sturen naar: info@netwerkplatteland.nl