Horti Business Game 2.0


Op Naamlooz wordt de digitale voorhoede (en ja, daar hoor je bij als je dit leest) uitgenodigd mee te denken met de tuinbouw… dat past ook Guussers! Lees de hele post op Naamlooz, hieronder de strekking alvast via een fragment:

Er gebeuren prachtige dingen in de land- en tuinbouw. High tech agro-kennis is volop aanwezig, en die kan óók ingezet worden voor betere, duurzamere en gezondere voeding. Probleem echter is dat de kennis over marktwerking en (social) media daar vaak op achterloopt. De oplossing: de tuinder moet meer ondernemer worden en precies dat maken wat de klant vraagt. De blik moet verschuiven van Prijs & Volume, naar consumentenwensen en onderscheidend ondernemerschap.

Om dit doel te bereiken is Horti Business Game 2.0 ontwikkeld.
Het doel is dat er een waanzinnig inspirerende kruisbestuiving gaat plaatsvinden van kennis. … een uitdaging om al je 2.0- en 3.0-expertise nou eens niet los te laten op een 21e eeuwse digitale omgeving, maar op de 1.0-omgeving van ‘s werelds oudste bedrijfstak, de land- en tuinbouw.

Lees het hele verhaal en de manier om gratis mee te doen op Naamlooz!