Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied: kansen krijgen, kansen pakken?

In de aanlop naar de workshop van 25 november ‘Wie zaait zal oogsten’ (Meer kleur in groen buitengebied, de balans) willen wij de discussie over Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied aanzwengelen met de volgende stelling:

Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied: kansen krijgen, kansen pakken?

Bij vrijwilligers van diverse organisaties (IVN,..) is meer aandacht voor het betrekken van nieuwe Nederlanders bij het platteland dan bij professionals van landbouw- en welzijnsorganisaties. Vrijwilligers die de kansen krijgen om Nieuwe Nederlanders bij het groen buitengebied te betrekken, pakken die kansen. Dat doen professionals niet of in veel mindere mate. Zij laten kansen liggen.

Bent u er mee eens/ oneens? Kent u voorbeelden van hoe het wel kan?

Wat zijn belemmeringen om het meer/ op grotere schaal te doen? Hoe kunnen we initiatieven bredere bekendheid geven?

Graag horen wij uw argumenten en voorbeelden. Meld u hier aan…

Advertenties

Workshop: Meer kleur in groen buitengebied, de balans

‘Wie zaait zal oogsten’

Nieuwe Nederlanders wonen meestal in de stad, hebben weinig binding met natuur en landschap en zijn nauwelijks bekend met het platteland. Netwerk Platteland en de hierin participerende organisaties CLM en MOVISIE stimuleren Nieuwe Nederlanders om kennis te maken met het Nederlandse platteland.

In het project ‘Meer kleur in groen buitengebied’ willen we een beter beeld krijgen van hun potentiële vraag naar producten en diensten, zodat agrariërs hierop kunnen inspelen. En we hopen dat bij Nieuwe Nederlanders in de stad zo ook meer interesse ontstaat voor natuur en landschap op het platteland.

In 2009 hebben we in het kader van dit project twee Kiemshops gehouden om voorbeelden in kaart te brengen en initiatieven te stimuleren. Eind 2010 kijken we wat de oogst is van deze activiteiten en wat de rol is en kan zijn van landelijke organisaties om de activiteiten op te schalen. Graag nodigen we u uit om op 25 november met ons de balans op te maken!

Organisator: Netwerk Platteland (CLM, MOVISIE)
Datum: 25 november 2010, 13.00 – 17.00 uur
Lokatie: Educatieve boerderij de Huif, Uilenweg 2, 8245 AB Lelystad

Aanmelden: Bij Bea de Groot, T. 0345-470703, E. beadegroot@clm.nl

U kunt bij uw aanmelding ook aangeven of u gebruik wilt maken van de pendeldienst vanaf Lelystad NS.
Meer informatie: Rita Joldersma: (T. 0345-470700, E. rjoldersma@clm.nl, Henk Kloen (T. 0345-470700, E. hkloen@clm.nl, Mellouki Cadat (T. 030-7892023, E. m.cadat@movisie.nl

Programma

► Inloop met koffie/thee
► Welkom door dagvoorzitter Mellouki Cadat (MOVISIE).
► Onderlinge kennismaking: ‘Uw beeld van het platteland’.
► Platteland in beeld: filmpjes over Nieuwe Nederlanders en het platteland .
► Presentatie ‘Meer kleur in het buitengebied: Ons beeld van het platteland’ –
de stand van zaken rond Nieuwe Nederlanders en het platteland.
► Korte bedrijfspresentatie: De Huif, educatieve boerderij met forellenvisvijver en zorgboerderij.
► Wandeling langs het water – Onderlinge reflectie en inspiratie: Waar staat mijn organisatie anno 2010 en waar willen we staan in 2013?
► Ons beeld in 2013: Wensen en ambities rond Nieuwe Nederlanders en het platteland
► Uitwisseling: Mijn bericht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
► Afsluiting en drankje

Achtergrondinformatie…

EquiMattie – Paardenproject

EquiMattie is een paardenmaatjesproject voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Kinderen werken met behulp van hun maatje — het paard!- aan hun weerbaarheid en sociale vaardigheden. De training is een diepgaande manier voor het kind om in korte tijd veel over zichzelf te leren en om aan bepaalde vraagstukken te werken. Het paard is hierbij het maatje van het kind. Een videoreportage vanuit Stal Boshuis in Groenekan (Gemeente de Bilt, provincie Utrecht).

bijTeun.nl: Dé website voor de promotie van plattelandsrecreatie

Er was al Guus, mijn kennis van het platteland, Gijs voor streekproducten en nu op vakantie bij Teun. Voor ondernemers in plattelandsrecreatie een bericht van de land-en tuinbouworganisaties:
bijTeun.nl: Dé website voor de promotie van plattelandsrecreatie

Het Nederlandse platteland is een grootschalig internetproject rijker, waar aanbieders van plattelandsrecreatie zich online optimaal kunnen presenteren. www.bijteun.nl is een initiatief van Agrotoerisme Nederland en wordt ondersteund vanuit Nederland Bloeit; een publiekscampagne om het imago van de agrosector verder te versterken en de drie land- en tuinbouworganisaties in Nederland, te weten LTO Noord, ZLTO en LLTB. BijTeun.nl heeft tevens een formele samenwerking met onder andere de ANWB. Door deze directe lijnen zijn kwaliteit en continuïteit van de website gewaarborgd.

Slechts één handeling

Op bijTeun.nl kunnen aanbieders van plattelandsrecreatie de eigen website én het recreatieaanbod op eenvoudige wijze effectief promoten en is het niet langer nodig de gegevens op vele websites te beheren! Vermeldingen worden middels widget’s getoond op meerdere partnerwebsites. Aanpassingen, gedaan op bijTeun.nl, worden automatisch doorgevoerd. Aanbieders kunnen op bijTeun.nl zelf zeer eenvoudig hun vermeldingen onderhouden en uitbreiden (met aanbiedingen, evenementen, foto’s, video’s).

De website

Door 95% van de internetgebruikers wordt de zoekmachines gebruikt om websites te vinden. Waar bijTeun.nl wél goed vindbaar is bij alle relevante zoekmachines en consumenten ook daadwerkelijk bereikt, is het voor de relatief kleine websites moeilijk een goede positie bij zoekmachines te veroveren.

Op de website van bijTeun.nl aangekomen, is voor consumenten in één oogopslag te zien wat het aanbod in een gehele streek is, waardoor zij worden aangemoedigd vermeldingen van meerdere aanbieders te bekijken en deze hun bezoekersaantallen zien stijgen!

Ontwikkeling

BijTeun.nl reageert voortdurend op de markt en het gedrag van consumenten; middels een iPhone en Android Applicatie die binnenkort beschikbaar komt, kan bijTeun.nl ook de steeds mobieler wordende en impulsieve consument bereiken, letterlijk óp het platteland.

Voor een vermelding op bijTeun.nl en partnersites, kunnen aanbieders van plattelandsrecreatie zich gratis en vrijblijvend aanmelden.

Namens alle LTO’s is bijTeun dé centrale database voor plattelandsrecreatie. Ook de Plattelandsgids van Nederland Bloeit is hierin opgenomen.