Wat is Guus?

Dit is Guus’ blog. Guus (www.guus.net) is een community voor kennisuitwisseling en vitalisering rond het thema platteland.

Er is behoefte om naast een fysiek netwerk en evenementen, continu kennis uit te wisselen en een divers netwerk te bouwen en te onderhouden. Hiertoe bouwen wij een online community waar mensen die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling (burgers, ondernemers, beleidsmakers en wetenschappers) elkaar kunnen vinden en kennis kunnen uitwisselen. Deze online faciliteit heet Guus.
In plaats van een separate plek voor netwerken en kennis nieuw te bouwen, zal Guus de bestaande online toepassingen ontsluiten en met elkaar verbinden.

Basisfuncties van Guus zijn kennis ontsluiten en netwerken (het werkwoord, niet het zelfstandig naamwoord) faciliteren, dus mensen verbinden. Doel is het vitaliseren en verbinden van bestaande netwerken die iets met plattelandsontwikkeilng te maken hebben.

Guus ontsluit kennis en verbindt mensen. Het gaat er dus om dat mensen een ‘online presence’ hebben, een online aanwezigheid. Anders valt er niets te ontsluiten of te verbinden. Guus helpt mensen kennis te maken met Web 2.0 toepassingen zodat zij het internet hopelijk niet langer zullen zien als iets ‘technisch’ maar als iets ‘sociaals’. Als een instrument om je doelen slimmer te bereiken, mensen te leren kennen en informatie uit te wisselen.

Op Guus wordt informatie die zich op ándere plekken op internet bevindt, ontsloten.

Op Guus wordt mensen de gelegenheid gegeven profielen aan te maken en de interactie met elkaar aan te gaan.

Op Guus vinden mensen met Vragen mensen met Antwoorden.

Advertenties
%d bloggers liken dit: