Nieuwsbrief GUUS december

‘Lokaal’ is de nieuwe niche. Dat geldt voor media, diensten, en produkten. GUUS gaat in 2010 -naast de bekende aanpak- werken via een gebiedsgerichte aanpak. Daarom een verkenning van ‘lokaal’.

Lokale Media

Het is van alle tijden: Mensen vertellen elkaar het nieuws van de straat, hun eigen straat, via hun sociale cirkels. Sinds web2.0 kunnen amateur ‘verslaggevers’ makkelijk en goedkoop publiceren en een lezerschap opbouwen. Zo gaan lokale gemeenschappen online; er ontstaan lokale culturele kalenders, het lokale nieuws, lokale aggregator sites.

Uit Groot Brittanie komt een uitleg voor ‘lokale gemeenschapssites‘: Een voice op het web kan gemeenschappen (buurten, wijken, regios) helpen om hun kracht te vinden en in beweging te komen. Mensen raken daardoor in staat om zichzelf te organiseren voor actie voor de leefomgeving. Het web kan helpen om elkaar te vinden, om een gezamelijke stem te laten horen, letterlijk en figuurlijk om iets op te bouwen.

(hier hoor je ‘locals’, mensen uit wijken, vertellen wat het Internet voor hun omgeving betekent. (4.24 min, Engels))

Ecosysteem van media

In de VS is nu een trend waar te nemen dat grote mediabedrijven geinteresseerd zijn in lokaal, of zelfs ‘hyperlocal’: ze kopen de bedrijven achter lokale verzamelsites. Waarom grote media bedrijven interesse hebben in deze lokale sites? Het heeft allemaal te maken met het ecosysteemmodel voor media: waar nieuws via blogs, social media en filters uiteindelijk bij de oude media komt. De oude media treden op als onze gidsen in de info-jungle, maar heel vaak is de bron te vinden op amateur blogs, Twitter, en plaatselijke sites.

De oude media, en zeker de lokale kranten, kunnen zich lang niet de uitgebreide redactie veroorloven die nodig zou zijn om alles te verslaan, dus de plaatselijke sites zijn een buitenkans voor ze.

Toch mislukken ook veel lokale sites. Wat is er nodig voor succes? Een veelvoorkomende fout is dat sites niet lokaal genoeg zijn. Ongeveer 50.000 mensen zou (in een stedelijke context) ideaal zijn. Beperking, zowel wat betreft onderwerp als wat betreft lokatie, is dus belangrijk. Omdat het gaat om een online én offline community is het nog belangrijker dan bij een niet-lokale site dat de mensen die het hart vormen “echt” en betrokken zijn.

Lokale Diensten

Lokale online communities zijn natuurlijk ook de plek bij uitstek om een loodgieter of een babysitter te vinden. Op LinkedIn, Flickr en elders zie je geografisch bepaalde groepen ontstaan waar zzp’ers en MKB bedrijven netwerken. Lokatie, afstand tot elkaar, doet er toe ~en dat lijken we te herontdekken na een ‘viering’ van het feit dat afstand via het web overbrugd kan worden.

Nu steeds meer mensen Internet meenemen in hun broekzak via smartphones, gaan location based services belangrijker worden. Je telefoon geeft het antwoord op de vraag: “Waar ben ik hier, en wat kan ik hier doen?” Zelfs lokatie gebaseerde interactieve games in een ‘augmented reality’, een soort projectie op de echte omgeving, komen eraan.

Lokatie specifiek adverteren speelt hierop in. Platteland op de kaart deed het al, nu gaat dagblad Trouw experimenteren met locatiespecifiek adverteren. Projecten, organisaties en bedrijven kunnen voor een bedrag vanaf 100 euro zichzelf -letterlijk- op de kaart zetten. De “klimaatkaart” naar aanleiding van Kopenhagen toont deze punten, waar extra content van de adverteerder (fotos, video of text) aangehangen kan worden. Na de klimaatkaart wordt dit experiment uitgebreid naar de natuurtochten van Trouw en het regionieuws van Trouw.nl/indebuurt. (Cliptoo is het bedrijf hierachter)

Lokale Produkten

Produkten uit één bepaalde streek, zoals Waddengoud of Vantosse kenden we al. Deze zijn duidelijk in opmars en hebben een professioneel imago aangemeten. Ook interessant: voedsel van dichtbij, local sourcing. Weinig foodmiles, seizoensgebonden, lekker vers en echt. Willem&Drees doen erin.

Nieuwe mogelijkheden voor lokaal sociaal ondernemen?

Omdat er natuurlijk een verband is tussen de lokale media enerzijds, en lokale diensten en produkten anderzijds, zijn nieuwe soorten business modellen denkbaar voor lokale media. Daarnaast is er nog een belangrijk factor: lokale kennis. Kunnen lokale community sites sociaal ondernemen combineren met het benutten van lokale kennis voor ontwikkeling van de leefomgeving ?

Gelinked op GUUS.net
Het voorgaande -plus veel meer- is te volgen door zo nu en dan een oog te werpen op wat door GUUS gelinked wordt. GUUS is een goede gezamelijke antenne om het discours te volgen. Volg op guus.net wat andere GUUSsers voor u ontsluiten en deel zelf ook mee. Lees hier hoe u ook kunt gaan taggen.

Twitter en GUUS
GUUS op Twitter is @GUUSnet. Op Twitter volgt GUUS bijna 200 mensen die iets met platteland hebben. Ze sturen berichten door, soms verwijzen die naar interessante sites, soms vormen ze een soort ‘backchannel’ op het meer officiele debat op de plaatsen hierboven en soms ontstaat een geheel eigen debatje. Ook hier is het doel kennis te delen en mensen te verbinden. GUUSnet op Twitter kiest handmatig (meestal door @josien) relevante berichten van echte mensen en re-tweet die. (de RT staat voor Re-Tweet, de @xyz laat zien dat de oorspronkelijke zender xyz was). Tweets die relevant zijn voor ‘platteland’ worden zo verspreid naar de volgers van GUUSnet op Twitter. Dus word je ge-retweet, dan is dat altijd met goede bedoelingen.

Door ook een Twitter account aan te maken en @GUUSnet te volgen kun je relevante nieuwe mensen ontdekken. Die kun je zelf gaan volgen, zo ontstaan dwarsverbanden.

Tot ziens online!

Advertenties

Nieuwsbrief GUUS november 2009

Metropolen en monoculturen

Miljoenensteden die gevoed worden door een grootschalige gespecialiseerde landbouw ergens ver weg: “metropolen en monoculturen”. En ondertussen in NW Europa een parkerig platteland waar iedere poging tot serieuze voedselproduktie strandt in geurkcirkels, natuur en ontpoldering.

Dat is het doemscenario in de hoofden van vele nederlandse boeren nu de Europese landbouwsteun afgebouwd raakt. Markten worden opener, maar de
wereldmarkt beloont slechts de aanbieder met de laagste prijs. De maatschappij eist -terecht- zorg voor mens, dier en omgeving. De meeste boeren zien de zorg voor die omgeving ook als belangrijke waarden van hun boerzijn, die ze logischerwijs ‘inbakken’ in het produceren van voedsel -maar vervolgens is de prijs die ze ontvangen voor hun produkten te laag om voort te bestaan.

Slag maken naar gezond platteland; met hulp van internet

Hóe precies vanuit de huidige onzekerheid te komen tot een duurzaam gezond platteland, dat weet niemand. Wel zijn er veel ideeen over. Dynamische, meer lokale economische kringlopen zijn er één van. Hoewel bevolkingskrimp dreigt, is het nederlandse platteland relatief dichtbevolkt. Agrarisch plattelanders zijn maar een minderheid. Een sterkte; zo kunnen plattelanders produkten kopen en van onder af bijdragen aan een duurzaam gezond platteland, mét voedsel produktie.

Via GUUS worden allerlei mensen en initiatieven die bijdragen om die slag te maken zichtbaar gemaakt.

En dat gaat steeds beter! Voorlopers in de landbouw- en plattelandswereld zijn langzaam aan het ontdekken hoe we internet kunnen benutten om samen te praten en te leren. Met foodlog.nl als grote motor waaiert zich een debat uit over internet, met uitlopers naar en vanuit dagbladen en de Rode Hoed.
In de laatste twee maanden zijn daar inhoudelijke discussies op agd.nl (agd.foodlog door Dick Veerman) en boerderij.nl (door mij) bij gekomen.

Vele individuen, soms onder eigen naam, nemen deel. Velen van hen zijn natuurlijk ook via werk betrokken en zo zijn LNV, wageningse clubs, LTO, boeren nu ook online ‘in gesprek’.
Online en offline verbinden

Tijdens het Plattelands parlement een maand geleden (10 oktober, in Lunteren) ging het over krimp, duurzame dorpen. En ook over bewoners inbreng en burgerparticipatie. Hoewel de resultaten online te vinden zijn was ik verbaasd in inhoud van de dag nergens het woord internet of ict tegen te komen. In mijn visie is internet een belangrijk hulpmiddel om de slag te maken en mensen bijeen te brengen.

GUUS.net en Vitaal Platteland

LNV wil GUUS inzetten in de Kennisarrangementen van Kennisnetwerk Vitaal Platteland. Ondertussen is een technische overhaul aan GUUS bezig.
Binnenkort meer.

Gelinked op GUUS.net

Onder andere gelinkt op GUUS.net de laatste tijd:

Stadslandbouw; gemeenschappen telen hun eigen voedsel op beperkte oppervlakte en met slimme kringloopsystemen. (zie GUUS getagde sites met stadslandbouw)

Stad-land relaties veranderen (zie GUUS getagde sites met ‘urbanrurallinkages’)

Maar ook het voorgaande uit de inleiding is te volgen door zo nu en dan een oog te werpen op wat door GUUS gelinked wordt. GUUS is een goede
gezamelijke antenne om het discours te volgen. Volg op guus.net wat andere GUUSsers voor u ontsluiten en deel zelf ook mee. Lees hier
hoe u ook kunt gaan taggen.

Twitter en GUUS

GUUS op Twitter is @GUUSnet.
Op Twitter volgt GUUS meer dan 184 mensen die iets met platteland hebben. Ze sturen berichten door, soms verwijzen die naar interessante sites, soms vormen ze een soort ‘backchannel’ op het meer officiele debat. Ook hier is het doel kennis te delen en mensen te verbinden. GUUSnet op Twitter kiest handmatig (meestal door @josien) relevante berichten van echte mensen en re-tweet die. (de RT staat voor Re-Tweet, de @xyz laat zien dat de oorspronkelijke zender xyz was). Tweets die relevant zijn voor ‘platteland’ worden zo verspreid naar de volgers van GUUSnet op Twitter. Dus word je ge-retweet, dan is dat altijd met goede bedoelingen.

Door ook een Twitter account aan te maken en @GUUSnet te volgen kun je relevante nieuwe mensen ontdekken. Die kun je zelf gaan volgen, zo
ontstaan dwarsverbanden.

Tot ziens online,

Nieuws van GUUS – juli

Beste kennis van GUUS,

Varkens in de stad, sprinkhanen op je bord. Meer melk drinken om melkveehouders te redden, minder vlees eten om klimaat te redden… allemaal voorbeelden uit de GUUS links van de afgelopen dagen. Ze gaan allemaal over eiwitten in ons eetsysteem en lijken elkaar op het eerste gezicht tegen te spreken. Het nieuws is: er wordt weer meer nagedacht over waar ons voedsel vandaan komt.

Er wordt ook weer meer nagedacht over lokaal en regionaal, na een tijd waarin het vooral over globalisering ging. Recreatie rond de stad als motor voor het landschap, gebiedsgerichte kennisarrangementen, aandacht voor de rol van regionale pers in het Brinkman-rapport over de toekomst van journalistiek, initiatieven om lokaal voedsel in de supermarkt te krijgen….

Allemaal door GUUS gelinked. Veel reuring dus. Hoe hou je het allemaal bij?
Door je netwerk te benutten als ‘informatie-filter’. Met elkaar hebben we meer ogen en oren. Met GUUS hebben we een krachtige tool om elkaar te laten weten wat wèl, en wat niet zozeer de moeite waard is om te lezen. Deel ook links via GUUS.net! Lees hier hoe u ook kunt gaan taggen.

Geblogd op GUUS’ blog
Op GUUS’ blog ging het over biggensterfte en hoe dat probleem wel en niet op de agenda kwam. Wel als rel, niet als vraagstuk. Foodlog was de enige die op de inhoudelijke kant van de biggensterfte inging en aantoonde hoe het héél anders zat dan Varkens in Nood deed geloven. Hiermee geeft Foodlog een voorbeeld van de ‘nieuwe democratie’. GUUS’ blog stelt: nieuwe interactieve mogelijkheden van Internet vragen om een andere manier van publieksvoorlichting en activisme. Minder populistisch, meer ‘common sense’ oftewel samen betekenis ontdekken en oplossingsgericht.

“Betrokkenen bij complexe issues hoeven zich dus niet langer tegen
elkaar in het harnas te laten jagen en vanuit ivoren torens of
schuttersputjes met modder te gooien…. dat vertroebelt de zaak maar, en
dat is zo sneu voor de biggen die wellicht onnodig sterven. Het kan
gewoon in een openhartige kennisuitwisseling op podia als Foodlog en
GUUS, gesteund door kennis vanuit de achterban. Democratie schept niet alleen rechten maar ook morele
verplichtingen.  De plicht om mee te doen, in een nieuwe democratie waar
achterbannen niet gefopt, maar betrokken en geinformeerd worden.” link

Lees de posts nog eens na:
Gezond verstand nodig voor een gezonde sector
Foodlog.nl: waar ze wel iets weten over eten
Zinnig debat over landbouw en platteland
Interview met Dick Veerman, Foodlog
Agrarische journalistiek en nieuwe media
Aangetoond: Varkens in Nood heeft ongelijk over biggensterfte. Hebben ze toch een punt?
Varkens in Nood moet megastallen steunen

Door @GUUSnet getwitterd
GUUS op Twitter is @GUUSnet. Ook hier is het doel kennis te delen en mensen te verbinden. GUUSnet op Twitter is géén geautomatiseerde nieuwsdienst. GUUSnet kiest handmatig (meestal door @josien) relevante berichten van echte mensen en re-tweet die.  (de RT staat voor Re-Tweet, de @xyz laat zien dat de oorspronkelijke zender xyz was). Tweets die relevant zijn voor ‘platteland’ worden zo verspreid naar de volgers van GUUSnet op Twitter. Dus word je ge-retweet, dan is dat altijd met goede bedoelingen.

Door ook een Twitter account aan te maken en @GUUSnet te volgen kun je relevante nieuwe mensen ontdekken. Die kun je zelf gaan volgen, zo ontstaan dwarsverbandjes. Maar @GUUSnet blijft relevant (al volg je al veel GUUSsers) als  filter,
omdat niemand STEEDS, en heel veel mensen SOMS over platteland tweeten.

GUUS lééft op Twitter, er zijn dagelijks nieuwe volgers. Er waren al adviseurs, LNV’ers en agrarisch journalisten. Nu ook steeds meer vernieuwende bedrijfjes op het snijvlak van stad en land, bestuurders (LTO, Vrouwen van Nu, Provincie). Het kan niet lang duren of de eerste boerencampings, tuinbouwers en zorgboeren melden zich?!! Welkom en tot tweets.

Met hoeveel zijn we?
Groei op GUUS (+23=308) op Platteland2.0 (+5=149) en Twitter/GUUSnet (107).

Wat nu?
GUUS ontwikkelt zich gestaag tot een “cloud”, opererend op meerdere webtools en blogs, cross-www dus én ook in het ‘echte leven’. http://guus.net is thuisbasis. Maar is het delen van links genoeg? Is het spannend genoeg?

Pauline heeft op GUUS.net de vraag gesteld hoe het platform beter kan. Eerdere feedback van gebruikers was: meer interactie via blog-achtig format. Maar tot nu toe is er op ning en GUUS’blog nog weinig inhoudelijke discussie. Is er ruimte om GUUS’ blog uit te breiden tot een interactief podium, waar we met
elkaar ‘common sense’ kunnen ontwikkelen over plattelandsonderwerpen?

Denk mee over hoe GUUS kan bijdragen aan een gezond platteland! Hier.

Nieuws van GUUS – juni 2009

Beste kennis van GUUS,

De prijzen in de landbouw zijn slecht en menigeen krabt zich achter het oor over op welke voet dit verder moet. Ondertussen is er politiek gesteggel over landbouwsubsidies, in de blogosfeer een luider wordende roep om integrale voedselstrategieen, en in het echte leven veel lange weekenden en mooi weer dat uitnodigt tot volop recreeeren in het buitengebied.

Allemaal redenen waarom kennis en informatie rondom platteland volop in beweging zijn.

GUUS en Infoloket Platteland: vullen elkaar aan

GUUS is een verzamelstroom van bookmarks-voorzien-commentaar. GUUS blijft groeien en is potentieel een goede manier om

1) de hierboven geschetste beweging ‘op de radar’ te krijgen en te volgen zonder dat het veel tijd hoeft te kosten, en 2) interessante mensen te leren kennen die in dezelfde zaken geinteresseerd zijn.

Omdat GUUS een constante stroom is, is het minder geschikt als bron voor documentatie. Daarvoor is het “Infoloket Platteland” bij uitstek geschikt. Volgens het infoloket zelf:

“Met het infoloket kunt u zoeken naar schriftelijke en digitale documenten over platteland en plattelandsontwikkeling. Via het zoekscherm speurt u in een database van 15000 documenten, verzameld door de Bibliotheek Wageningen UR, het Netwerk Platteland en de Taskforce Multifunctionele Landbouw.”

Ik deed al een paar keer beroep op het infoloket en er zijn grote voordelen ten opzichte van algemene zoekmachines. Handig is dat de gevonden documenten voorzien zijn van sterren; 5 voor erg bruikbare informatie, en minder naarmate het minder bruikbaar geacht wordt.

Geblogd op GUUS’ blog

Eerste allochtonenzorgboerderij over een onderneming in Enschede.
Op 6 mei door Mellouki Cadat

Inspiratie voor de toekomst van GUUS, met links naar meer informatie over ‘het nieuwe (net)werken’.
Op 15 mei door Kiemkracht (Jeroen Boon)

Dag van de aquacultuur wo. 27 mei 2009 te Yerseke, over zilte zaken en smaken.
Op 18 mei door Kiemkracht (Jeroen Boon)

Het project de Zeeuwse Tong, over een project van 9 bedrijven om een modern, zilt, bedrijf te ontwikkelen.
Op 18 mei door Kiemkracht (Jeroen Boon)

Nieuws van Twitter, hoe Twitter relevant voor platteland kan zijn. Aanvulling op GUUS twittergids.
Op 25 mei door Josien Kapma

De volgende interviews (filmpjes) over zorglandbouw, zijn geplaatst met een eerdere datum omdat ze bij de Dag van de Zorglandbouw horen, maar zijn pas in de maand mei beschikbaar gekomen. Ze zijn zeker de moeite waard, complimenten aan Mellouki Cadat van Movisie voor dit mooie voorbeeld van ‘social reporting’; kennis delen en verslag doen met behulp van internet middelen.

Henk Kloen over de Dag van de Zorglandbouw 2009 over stad-land relaties en hoe meer doelgroepen (allochtonen, permanente bewoners en bezoekers) te binden aan zorgboerderijen

Marielle Meeuwsen over de Dag van de Zorglandbouw 2009 over vrijwilligers die zorgboeren kunnen ondersteunen

Piet Driest over de Dag van de Zorglandbouw 2009 over AWBZ

Elders geblogd

Landbouw 2.0, gevolgen van de netwerkwereld voor landbouw en platteland.” Dit was de titel van een praatje op het ministerie van LNV georganiseerd door ‘Ambtenaar2.0’. Zie ook een bericht hierover, de vragen die rezen en de slides .

Met hoeveel zijn we?

285 leden op GUUS, weer ruim 20 nieuwe leden: Welkom. Inmiddels hebben 84 leden op GUUS ook hun foto geplaatst: wie volgt? Hier leest u hoe.

Ook op Platteland2.0 is groei, daar zijn inmiddels 144 leden. Dit is een ning platform (een soort Hyves, maar dan voor een groep) wat geschikt is voor discussie en onderling netwerken. Zo nu en dan worden interessante balletjes opgeworpen, maar er wordt nog weinig gereageerd. Waag de sprong eens, het kan leuke discussies opleveren.

In April zijn via GUUS ruim 300 links gedeeld. Zo wijzen we elkaar op relevante content waar-dan-ook-op-het-web die te maken heeft met Platteland.  Lees hier hoe u ook kunt gaan taggen.

Nieuws van GUUS (april 2009)

Guus Badge161x49

Beste kennis van GUUS,

Mond-op-mond reclame werkt nog altijd het beste. Oftewel: wat anderen over je zeggen is belangrijker dan wat je zelf zegt. Met GUUS hebben we een krachtig middel om “van-mond-tot-mond” uit te vergroten en te tracken en tracen, en dus veel nuttiger te maken.

In April heeft de “Dag van de Zorglandbouw”, een initiatief van Taskforce Multifunctionele Landbouw waarvan de organisatie uitbesteed was aan Reed Elsevier, GUUS benut als ‘aggregator website’. Via GUUS kun je terugvinden wat allerlei anderen over de dag hebben gezegd en geschreven. Klik maar eens op de tag ‘zorglandbouw’ in de rechtermarge. Je ziet dan alle links, bijgedragen door GUUS’sers, die verwijzen naar websites (van Reed, van Taskforce Multifunctionele Landbouw, maar óók naar blogs van gewone deelnemers) die iets schrijven over de Dag van de Zorglandbouw. Meer lezen over hoe dit ‘sociaal rapport’ tot stand komt, bijvoorbeeld voor uw eigen event? Lees hier: Iedereen kan sociaal reporter zijn.

Ook de blogposts op GUUS’ blog zijn vooral rond zorglandbouw:

Twittert u al? GUUS wel!

Met hoeveel zijn we?

262 leden op GUUS, veel nieuwe leden dus. Welkom allen. Inmiddels hebben 77 leden op GUUS ook hun foto geplaatst. De toekomst is visueel!, dus heeft u het nog niet gedaan: plaats ook een foto of tekening bij uw profiel op GUUS. Hier leest u hoe.

Overweeg ook u aan te melden op Platteland2.0. Dit is een ning platform (een soort Hyves, maar dan voor een groep) wat geschikt is voor discussie en onderling netwerken. Op Platteland2.0 zijn inmiddels 138 leden.

In April zijn via GUUS bijna 200 links gedeeld. Zo wijzen we elkaar op relevante content waar-dan-ook-op-het-web die te maken heeft met Platteland. 24 verschillende mensen hebben actief bijgedragen met links of via Vraag en Antwoord. Lees hier hoe u ook kunt gaan taggen.

Ander nieuws en bijeenkomsten

  • Ook op het ministerie van LNV gaat men op een nieuwe manier werken. Zie hier een overzicht van proefprojecten op LNV die gebruikmaken van web2.0.
  • Frank Verhoeven wil u graag uitnodigen voor de netwerkdag “duurzaam boer blijven in Drenthe” op 27 mei a.s. in Assen. Het is de start van een meerjarig programma (2009-2012) gefinancierd door de Provincie Drenthe om de melkveehouderij in Drenthe verder te verduurzamen.
  • Netwerk Platteland en de auteurs van “Bezieling: de X-factor in gebiedsontwikkeling” nodigen u uit voor een inspirerende middag over gebiedsontwikkeling op 9 juni in Kasteel Groenenveld te Baarn. Het programma bestaat uit een boekpresentatie en workshops. Dagvoorzitter is Douwe Jan Joustra (SenterNovem / LVDO).

GUUS nieuws april

Guus Badge161x49

Beste kennis van GUUS,

De volgende blogposts zijn verschenen op GUUS’ blog:

Met hoeveel zijn we?
220 leden op GUUS, 136 leden op Platteland2.0

Welkom voor alle nieuwe leden. 66 leden op GUUS hebben ook hun foto geplaatst. Leuk om een plaatje bij het praatje te zien.

Ander nieuws

  • Duurzaam boer blijven is zeer voortvarend gestart. Mooi voorbeeld hoe wordpress blogs slim ingezet worden voor een getrapte community aanpak. Met ETC/Frank Verhoeven in de regie en Jongbelegen als webbouwer een voorbeeld wat navolging verdient!
  • Dorine Ruter en Maarten Fischer en anderen zijn druk met de voorbereiding van een grote zorglandbouwdag 21 april.
  • Initiatief rond plattelandstoerisme staat in de steigers. Jeroen Boon is initiatiefnemer. De delicious tag is “plattelandstoerisme”. tag mee! Lees hier meer.

Steeds meer mensen ervaren de kracht van web2.0 en de groei is dan ook enorm. Maar het is niet meteen duidelijk wat er allemaal mogelijk is. Hoe hangt het samen en wat kan ik precies met web2 in het algemeen en met GUUS in het bijzonder?

GUUS is bedacht met web2.0 visie. YouTube, Flickr of muzieksites hebben hetzelfde principe: gebruikers plaatsen filmpjes, fotos of hun muziekvoorkeur. In GUUS’ geval weblinks. Die door gebruikers geplaatste verzameling kan vervolgens op veel handige manieren geordend, gefilterd en doorzocht worden.
Je kunt de “brij” op allerlei manieren filteren, bijvoorbeeld door bepaalde leden te volgen, door een bepaalde ‘tag’ uit de tagcloud aan te klikken, door je via rss op bepaalde informatie stromen te abbonneren, etc. Door dit gedrag onstaan na verloop van tijd patronen, contacten, kennissen, netwerken, groepen. Die mensen vinden elkaar vervolgens elders, op het web of in het echt.

De beste manier om uit te vinden hoe het allemaal werkt is het zelf te proberen. Lees hier hoe je zou kunnen experimenteren. Word je liever zo nu en dan gecoacht? Laat het weten, via GUUS kan ondersteuning geboden worden, of doorverwijzing
naar professionals. En als een training in web2.0 in het algemeen meer
bij u past, kijk dan eens hier: bij de webwijs cursus. Eerstvolgende cursusdag 7 april.

Tot ziens op GUUS!