Hoogleraar Ghorashi: “Divers, gezellig, groen! Wat wil je meer?

“Divers, gezellig, groen! Wat wil je meer?” Hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie (VU) Halleh Ghorashi over de verbinding van stad en platteland. Een interview tijdens de Groene Vaderdag van Community Veranders bij Zorgboerderij de Boterbloem (Lutkemeerpolder, Osdorp).

Advertenties

Nieuwsbrief GUUS november 2009

Metropolen en monoculturen

Miljoenensteden die gevoed worden door een grootschalige gespecialiseerde landbouw ergens ver weg: “metropolen en monoculturen”. En ondertussen in NW Europa een parkerig platteland waar iedere poging tot serieuze voedselproduktie strandt in geurkcirkels, natuur en ontpoldering.

Dat is het doemscenario in de hoofden van vele nederlandse boeren nu de Europese landbouwsteun afgebouwd raakt. Markten worden opener, maar de
wereldmarkt beloont slechts de aanbieder met de laagste prijs. De maatschappij eist -terecht- zorg voor mens, dier en omgeving. De meeste boeren zien de zorg voor die omgeving ook als belangrijke waarden van hun boerzijn, die ze logischerwijs ‘inbakken’ in het produceren van voedsel -maar vervolgens is de prijs die ze ontvangen voor hun produkten te laag om voort te bestaan.

Slag maken naar gezond platteland; met hulp van internet

Hóe precies vanuit de huidige onzekerheid te komen tot een duurzaam gezond platteland, dat weet niemand. Wel zijn er veel ideeen over. Dynamische, meer lokale economische kringlopen zijn er één van. Hoewel bevolkingskrimp dreigt, is het nederlandse platteland relatief dichtbevolkt. Agrarisch plattelanders zijn maar een minderheid. Een sterkte; zo kunnen plattelanders produkten kopen en van onder af bijdragen aan een duurzaam gezond platteland, mét voedsel produktie.

Via GUUS worden allerlei mensen en initiatieven die bijdragen om die slag te maken zichtbaar gemaakt.

En dat gaat steeds beter! Voorlopers in de landbouw- en plattelandswereld zijn langzaam aan het ontdekken hoe we internet kunnen benutten om samen te praten en te leren. Met foodlog.nl als grote motor waaiert zich een debat uit over internet, met uitlopers naar en vanuit dagbladen en de Rode Hoed.
In de laatste twee maanden zijn daar inhoudelijke discussies op agd.nl (agd.foodlog door Dick Veerman) en boerderij.nl (door mij) bij gekomen.

Vele individuen, soms onder eigen naam, nemen deel. Velen van hen zijn natuurlijk ook via werk betrokken en zo zijn LNV, wageningse clubs, LTO, boeren nu ook online ‘in gesprek’.
Online en offline verbinden

Tijdens het Plattelands parlement een maand geleden (10 oktober, in Lunteren) ging het over krimp, duurzame dorpen. En ook over bewoners inbreng en burgerparticipatie. Hoewel de resultaten online te vinden zijn was ik verbaasd in inhoud van de dag nergens het woord internet of ict tegen te komen. In mijn visie is internet een belangrijk hulpmiddel om de slag te maken en mensen bijeen te brengen.

GUUS.net en Vitaal Platteland

LNV wil GUUS inzetten in de Kennisarrangementen van Kennisnetwerk Vitaal Platteland. Ondertussen is een technische overhaul aan GUUS bezig.
Binnenkort meer.

Gelinked op GUUS.net

Onder andere gelinkt op GUUS.net de laatste tijd:

Stadslandbouw; gemeenschappen telen hun eigen voedsel op beperkte oppervlakte en met slimme kringloopsystemen. (zie GUUS getagde sites met stadslandbouw)

Stad-land relaties veranderen (zie GUUS getagde sites met ‘urbanrurallinkages’)

Maar ook het voorgaande uit de inleiding is te volgen door zo nu en dan een oog te werpen op wat door GUUS gelinked wordt. GUUS is een goede
gezamelijke antenne om het discours te volgen. Volg op guus.net wat andere GUUSsers voor u ontsluiten en deel zelf ook mee. Lees hier
hoe u ook kunt gaan taggen.

Twitter en GUUS

GUUS op Twitter is @GUUSnet.
Op Twitter volgt GUUS meer dan 184 mensen die iets met platteland hebben. Ze sturen berichten door, soms verwijzen die naar interessante sites, soms vormen ze een soort ‘backchannel’ op het meer officiele debat. Ook hier is het doel kennis te delen en mensen te verbinden. GUUSnet op Twitter kiest handmatig (meestal door @josien) relevante berichten van echte mensen en re-tweet die. (de RT staat voor Re-Tweet, de @xyz laat zien dat de oorspronkelijke zender xyz was). Tweets die relevant zijn voor ‘platteland’ worden zo verspreid naar de volgers van GUUSnet op Twitter. Dus word je ge-retweet, dan is dat altijd met goede bedoelingen.

Door ook een Twitter account aan te maken en @GUUSnet te volgen kun je relevante nieuwe mensen ontdekken. Die kun je zelf gaan volgen, zo
ontstaan dwarsverbanden.

Tot ziens online,

Verslag van de tag stream (4)

guus op del.icio.us

guus op del.icio.us

Een van de belangrijkste bouwstoffen voor Guus is de zogenaamde tag stream. Dit is de optelsom van sites, die door allerlei bij Guus betrokken mensen als ‘interessant’ aangemerkt zijn. In plaats van deze sites te markeren op je eigen “favorieten” of “bookmarks”, markeren we ze op een sociale manier, via de webtool del.icio.us. Bij het markeren kun je steekwoorden opgeven, en een omschrijving. We hebben afgesproken het steekwoord, oftewel de “tag” (engels voor etiket), “guusnet” te gebruiken. Wil je ook kennis delen met Guus en laten zien welke sites je interessant vindt? Markeer je favorieten op een community manier door er het steekwoord “guusnet” aan te geven in de tool Del.icio.us. Lees hier hoe.

Neem hier een kijkje bij de tag stream die door en voor Guus gegenereerd wordt door sites te “bookmarken” met de tag guusnet.

Dit zijn de statistieken van deze week: In totaal zijn er op Del.icio.us 395 sites gemarkeerd door Guus, waarvan zo’n 70 in de afgelopen 7 dagen.
De tag stream wordt aangevuld door de feeds die Guus’ leden bij hun profiel zetten; een goed voorbeeld van iemand die handig van die mogelijkheid gebruik maakt en ons informeert over wat hem bezighoudt is Mellouki Cadat. Dankzij de sites die via Mellouki binnenkomen weet ik dat hij iets ‘heeft’ met jongeren, diversiteit, sociale samenhang, en ouderen, en heb ik ook meer ‘beeld’ bij zijn werkgever Movisie. Bedankt, Mellouki!

Tag stream plus persoonlijke feeds; per saldo is Guus steeds goed ververst. Veel belangrijker: de sites die langskomen zijn steeds relevant voor (ten minste) een deel van ons. Wel valt op dat Guus’ populatie van de vernieuwing is en niet zozeer van de traditionele sectoren van het platteland.
Een goed gebruik is om Guus echt op de actualiteit te alerteren: is er nú een relevante discussie op de Platteland-ning? Zie je dat vandáag ergens een bij uitstek relevante blogpost is verschenen? Tag it!

Wat verder opvalt uit een snelle analyse is dat fysieke events en ontmoetingen die wél relevant zijn in Platte-land (relatiedagen in Hardenberg, Wageningse conferentie), niet altijd goed in beeld komen via de tagstream. Een gemiste kans: door online te rapporteren over events (en te taggen) worden kapstokken gecreerd om de gesprekken online voort te zetten. Guus wijst de weg naar de gespreksonderwerpen en de weblocaties waar die gesprekken plaatsvinden.

Een site uitgelicht uit de tag stream van deze week: Talkin’ food. Een site met alle mooie food en voedsel trends op een rij. Goed in de gaten houden dan weten we wat we moeten produceren en hoe we de boodschap van kwaliteitsvoedsel overbrengen.

Tip: iedereen kan meetaggen! Maak een account aan op Del.icio.us en markeer relevante sites met “guusnet”. Dit gaat helemaal makkelijk als je in je internet browser in de toolbar de speciale del.icio.us knoppen installeert. Lees hier hoe je die knoppen in je browser zet.

Verslag van de tag stream (3)

guus op del.icio.us

guus op del.icio.us

Een van de belangrijkste bouwstoffen voor Guus is de zogenaamde tag stream. Dit is de optelsom van sites, die door allerlei bij Guus betrokken mensen als ‘interessant’ aangemerkt zijn. In plaats van deze sites te markeren op je eigen “favorieten” of “bookmarks”, markeren we ze op een sociale manier, via de webtool del.icio.us. Bij het markeren kun je steekwoorden opgeven, en een omschrijving. We hebben afgesproken het steekwoord, oftewel de “tag” (engels voor etiket), “guusnet” te gebruiken.

Neem hier een kijkje bij de tag stream die door en voor Guus gegenereerd wordt door sites te “bookmarken” met de tag guusnet.

Dit zijn de statistieken van deze week:
De tagstream druppelt lekker door. Dagelijks zijn er nieuwe links en er komt voldoende interessants voorbij. In totaal zijn er op Del.icio.us 322 sites gemarkeerd door Guus. Absolute tag-queen is Dorine, die 142 (and counting) -kwalitatief goede- Guusnet tags voor haar rekening neemt. Ook Maarten is een enorme aanwinst als tagger.

Wil je ook kennis delen met Guus en laten zien welke sites je interessant vindt? Markeer je favorieten op een community manier door er het steekwoord “guusnet” aan te geven in de tool Del.icio.us. Lees hier hoe.

De tags die het vaakst gegeven worden in combinatie met de tag guusnet zijn nauwlijks veranderd:
platteland, agriculture, netherlands, blog.

Wat verder opvalt uit een snelle analyse is dat de Plattelandsconferenties nog niet echt in beeld komen door de tagstream te volgen. Er is wel het een en ander geschreven, maar blijkbaar is niet alles goed getagd.

Een site uitgelicht uit de tag stream van deze week: het vlaamse Fairtrade kookboek, een blog van een winkel die voedsel met identiteit promoot. Lees deze post over het hoe onze voedsel produktie keten gedomineerd wordt door een paar multinationals: de wereld is een soep en de boeren zijn de ballekes. Elders op de blog wordt Jan Douwe van der Ploeg, “onze” guru Rurale Sociologie, opgevoerd.

Tip: iedereen kan meetaggen! Maak een account aan op Del.icio.us en markeer relevante sites met “guusnet”. Dit gaat helemaal makkelijk als je in je internet browser in de toolbar de speciale del.icio.us knoppen installeert. Lees hier hoe je die knoppen in je browser zet.

Verslag van de tagstream (2)

guus op del.icio.us

guus op del.icio.us

Een van de belangrijkste bouwstoffen voor Guus is de zogenaamde tag stream. Dit is de optelsom van sites, die door allerlei bij Guus betrokken mensen als ‘interessant’ aangemerkt zijn. In plaats van deze sites te markeren op je eigen “favorieten” of “bookmarks”, markeren we ze op een sociale manier, via de webtool del.icio.us. Bij het markeren kun je steekwoorden opgeven, en een omschrijving. We hebben afgesproken het steekwoord, oftewel de “tag” (engels voor etiket), “guusnet” te gebruiken.

Neem hier een kijkje bij de tag stream die door en voor Guus gegenereerd wordt door sites te “bookmarken” met de tag guusnet.

Dit zijn de statistieken van deze week: Sinds de tag guusnet is geintroduceerd op 4 oktober zijn er 227 sites in Del.icio.us gemarkeerd met deze tag. Dat is best goed, maar het aantal mensen wat meedoet met taggen, is nog klein.

De tags die het vaakst gegeven worden in combinatie met de tag guusnet zijn:

  • platteland
  • agriculture
  • netherlands
  • blog

Wat verder opvalt uit een snelle analyse is dat we wel veel “dekken” op het gebied van verbreding, nieuwe economische dragers, gebiedsfinanciering etcetera, maar weinig van de gangbare landbouw. Dit is natuurlijk ook een afspiegeling van de interesse van de taggers, maar het is géén afspiegeling van “actoren van belang voor het platteland”.

Een pluim verdient opnieuw dorineruter door zowel veel relevante sites te spotten, als goede omschrijvingen te geven. Neem een kijkje bij haar goede voorbeeld.

Een site uitgelicht uit de tag stream van deze week: de blog, De landbouw verandert, al door verschillende mensen gemarkeerd. Krijn Poppe licht in korte, regelmatige overpeinzingen toe wat hij interessant vindt. De rode draad is agrarische economie. Zonder direct voor zijn werkgever te spreken geeft hij lucht en ruimte aan zijn ideeen, en dat levert zowel voor hemzelf als voor zijn lezers, meerwaarde op.

Tip: iedereen kan meetaggen! Maak een account aan op Del.icio.us en markeer relevante sites met “guusnet”. Dit gaat helemaal makkelijk als je in je internet browser in de toolbar de speciale del.icio.us knoppen installeert. Lees hier hoe.

Verslag van de tag stream

guus op del.icio.us

guus op del.icio.us

Een van de belangrijkste bouwstoffen voor Guus is de zogenaamde tag stream. Dit is de optelsom van sites, die door allerlei bij Guus betrokken mensen als ‘interessant’ aangemerkt zijn. In plaats van deze sites te markeren op je eigen “favorieten” of “bookmarks”, markeren we ze op een sociale manier, via de webtool del.icio.us. Bij het markeren kun je steekwoorden opgeven, en een omschrijving. We hebben afgesproken het steekwoord, oftewel de “tag” (engels voor etiket), “guusnet” te gebruiken.

Neem hier een kijkje bij de tag stream die door en voor Guus gegenereerd wordt door sites te “bookmarken” met de tag guusnet.

Dit zijn de statistieken: Sinds de tag guusnet is geintroduceerd op 4 oktober zijn er 75 sites in Del.icio.us gemarkeerd met deze tag. Een goed begin!

De tags die het vaakst gegeven worden in combinatie met de tag guusnet zijn:

* fryslan
* beleid
* leefbaarheid
* local

Wat verder opvalt uit een snelle analyse:
-Er zijn veel websites van organisaties.
-Landschapsbeheer en lokaal bestuur, inspraak, participatie springen eruit.
-Een aantal melkvee nieuwsbrieven.
-Komende congressen.

Degene die een goed voorbeeld geeft door een groot aantal keren met guusnet te taggen, heeft de gebruikersnaam hatsjikidee. De stroom van dorineruter geeft een goed voorbeeld door de omschrijvingen, die een beeld geven van waar de site nuttig voor is. Maar Dorine is dan ook een ervaren Del.icio.us gebruiker. Zij heeft ook haar al eerder getagde sites opnieuw bekeken en er (indien relevant) de tag guusnet aan toegevoegd. Slim!

Een site uitgelicht uit de tag stream van deze week: verkniptlandschap.nl. Deze site stelt de vraag “Gaat het goed met ons Nederlandse landschap?” Een mooi voorbeeld van web2.0: iedereen wordt opgeroepen om verslag te doen van de staat van het nederlandse landschap, en zo wordt in kaart gebracht waar het nederlandse landschap “verrommelt”.

Tip: iedereen kan meetaggen! Maak een account aan op Del.icio.us en markeer relevante sites met “guusnet”. Dit gaat helemaal makkelijk als je in je internet browser in de toolbar de speciale del.icio.us knoppen installeert. Lees hier hoe.