GUUS woont bij Netwerk Platteland

Omdat GUUS een nieuwe partner heeft gevonden in Netwerk Platteland, is besloten blogberichten in het vervolg te publiceren op de Netwerk Platteland blog. Daar zijn nu al interessante posts te vinden.

GUUS is het ‘social media’ initiatief van voormalig ministerie van LNV om kennis uit te wisselen. GUUS is niet gebonden aan één plek maar leeft op vele plaatsen op het web. Het is begonnen op Guus.net, een netwerksite om url’s van favoriete websites uit te wisselen en met elkaar te delen.

Op Twitter is een stream van #guusnet tweets, door een ieder die iets wil melden rond platteland. Velen volgen deze stream, of je nu zelf twittert of niet.

Deze blog is ooit opgezet voor als er aanleiding bestond om méér te vertellen rond GUUS.

In 2010 zijn er 3 Leertrajecten Platteland2.0 georganiseerd, wat ook weer nieuwe enthousiaste GUUSsers opleverde.

Lees vooral de plattelands blog / GUUS, hier.

Advertenties

bijTeun.nl: Dé website voor de promotie van plattelandsrecreatie

Er was al Guus, mijn kennis van het platteland, Gijs voor streekproducten en nu op vakantie bij Teun. Voor ondernemers in plattelandsrecreatie een bericht van de land-en tuinbouworganisaties:
bijTeun.nl: Dé website voor de promotie van plattelandsrecreatie

Het Nederlandse platteland is een grootschalig internetproject rijker, waar aanbieders van plattelandsrecreatie zich online optimaal kunnen presenteren. www.bijteun.nl is een initiatief van Agrotoerisme Nederland en wordt ondersteund vanuit Nederland Bloeit; een publiekscampagne om het imago van de agrosector verder te versterken en de drie land- en tuinbouworganisaties in Nederland, te weten LTO Noord, ZLTO en LLTB. BijTeun.nl heeft tevens een formele samenwerking met onder andere de ANWB. Door deze directe lijnen zijn kwaliteit en continuïteit van de website gewaarborgd.

Slechts één handeling

Op bijTeun.nl kunnen aanbieders van plattelandsrecreatie de eigen website én het recreatieaanbod op eenvoudige wijze effectief promoten en is het niet langer nodig de gegevens op vele websites te beheren! Vermeldingen worden middels widget’s getoond op meerdere partnerwebsites. Aanpassingen, gedaan op bijTeun.nl, worden automatisch doorgevoerd. Aanbieders kunnen op bijTeun.nl zelf zeer eenvoudig hun vermeldingen onderhouden en uitbreiden (met aanbiedingen, evenementen, foto’s, video’s).

De website

Door 95% van de internetgebruikers wordt de zoekmachines gebruikt om websites te vinden. Waar bijTeun.nl wél goed vindbaar is bij alle relevante zoekmachines en consumenten ook daadwerkelijk bereikt, is het voor de relatief kleine websites moeilijk een goede positie bij zoekmachines te veroveren.

Op de website van bijTeun.nl aangekomen, is voor consumenten in één oogopslag te zien wat het aanbod in een gehele streek is, waardoor zij worden aangemoedigd vermeldingen van meerdere aanbieders te bekijken en deze hun bezoekersaantallen zien stijgen!

Ontwikkeling

BijTeun.nl reageert voortdurend op de markt en het gedrag van consumenten; middels een iPhone en Android Applicatie die binnenkort beschikbaar komt, kan bijTeun.nl ook de steeds mobieler wordende en impulsieve consument bereiken, letterlijk óp het platteland.

Voor een vermelding op bijTeun.nl en partnersites, kunnen aanbieders van plattelandsrecreatie zich gratis en vrijblijvend aanmelden.

Namens alle LTO’s is bijTeun dé centrale database voor plattelandsrecreatie. Ook de Plattelandsgids van Nederland Bloeit is hierin opgenomen.

Horti Business Game 2.0


Op Naamlooz wordt de digitale voorhoede (en ja, daar hoor je bij als je dit leest) uitgenodigd mee te denken met de tuinbouw… dat past ook Guussers! Lees de hele post op Naamlooz, hieronder de strekking alvast via een fragment:

Er gebeuren prachtige dingen in de land- en tuinbouw. High tech agro-kennis is volop aanwezig, en die kan óók ingezet worden voor betere, duurzamere en gezondere voeding. Probleem echter is dat de kennis over marktwerking en (social) media daar vaak op achterloopt. De oplossing: de tuinder moet meer ondernemer worden en precies dat maken wat de klant vraagt. De blik moet verschuiven van Prijs & Volume, naar consumentenwensen en onderscheidend ondernemerschap.

Om dit doel te bereiken is Horti Business Game 2.0 ontwikkeld.
Het doel is dat er een waanzinnig inspirerende kruisbestuiving gaat plaatsvinden van kennis. … een uitdaging om al je 2.0- en 3.0-expertise nou eens niet los te laten op een 21e eeuwse digitale omgeving, maar op de 1.0-omgeving van ‘s werelds oudste bedrijfstak, de land- en tuinbouw.

Lees het hele verhaal en de manier om gratis mee te doen op Naamlooz!

Leertraject “Platteland en Sociale Media”

Leertraject Platteland 2.0 (4 tot 29 oktober 2010)

Netwerk Platteland en partners organiseren voor de derde maal dit jaar een aanstekelijk leertraject rondom plattelandsontwikkeling en sociale media. Een maand lang trekken deelnemers samen online op om te ontdekken wat web2.0 tools zoals LinkedIn, Twitter en weblogs voor hen en hun werk kunnen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van en meepraten over ontwikkelingen je vakgebied, maar ook aan de mogelijkheden voor het virtuele dorpshuis, transparantie en samenwerking rondom regionale voedselketens, kennisnetwerken in de regio, volksmarketing en decentrale belangenbehartiging via sociale media, of het aanbieden van geografische (interactieve) informatie.

Doel
Doel van dit traject is leren, ervaren en onderzoeken: Web2.0, wat kan ik er mee? Daarbij steken we in op zinvolle inhoud rond plattelandsthema’s die deelnemers inbrengen, én op het bouwen en koesteren van een relevant online netwerk.

Deelnemers
Deelnemers kunnen (multifunctionele) boeren zijn of andere plattelandsondernemers, ambtenaren van gemeente, provincie en andere overheidsorganen, mensen uit de Leader gebieden, ‘groene’ docenten en studenten, gebiedsontwikkelaars, natuurbeheerders, vrijwilligers, plattelandsvrouwen, adviseurs en procesbegeleiders, etcetera.

Werkwijze
Een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0. Bestaande uit:
Een intensief, online traject waaraan deelnemers vanuit werk of thuis op flexibele tijden kunnen deelnemen. Vanaf 4 oktober gedurende 4 weken.
Een tussentijdse fysieke ontmoeting tussen deelnemers, op 18 & 19 oktober van 16:00 tot 16:00 uur.
Alle deelnemers krijgen begeleiding op maat door Josien Kapma en Dorine Ruter. Doormiddel van wekelijkse telefoongesprekken in kleine groepen worden ervaringen uitgewisseld rondom het werken met web2.0.

Resultaat
Resultaat van actieve deelname zijn nieuwe en versterkte contacten, web2.0 vaardigheden en veel ideeën voor je werk en (potentiële) samenwerkingsverbanden rond thema platteland in de breedste zin van het woord.

Kosten
Door co-financiering van verschillende partners kunnen de kosten voor deelname laag worden gehouden. Deelnamekosten voor het gehele leertraject bedragen € 295,=. Dit omvat 4 weken intensieve begeleiding en de Unconference (incl. diner, overnachting, ontbijt en lunch).

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail met uw naam en de vermelding “Leertraject Platteland 2.0 / Netwerk Platteland” te sturen naar: info@netwerkplatteland.nl. Een bevestigingsmail volgt.

Leertraject Platteland Web2.0

Onlangs heb ik Tryntsje van Vessem een leertraject van 4 weken gevolgd om kennis te maken met enkele tools van het Web2.0. Bij de eindconferentie (de zgn. “unconference”) kwam o.a. naar voren: hoe vorm je een community?

 Het vormen van een community

Met behulp van enkele tools die aangeboden zijn in het leertraject Platteland web2.0 wil ik te weten zien te komen of er

 1. binnen mijn eigen afdeling van de Vrouwen van Nu Woudrichem/Oudendijk een voedingsbodem is voor het opzetten van een community.

2. tools bijzitten, die ik binnen mijn werkomgeving kan toepassen.

Vrouwen van Nu

De wens voor een eigen website van de afdelng is geuit.

Ik wil eerst helder krijgen, of er meer afdelingen zijn die al een weblog hebben bijv. via Twitter met een hashtag (#). Of ik kan een vraag uitzetten op de weblog van de landelijke Vrouwen van Nu website en/of –weblog.

Om te laten zien wat een weblog inhoud, begin ik met het presenteren van mijn eigen weblog, die ik heb aangemaakt tijdens dit leertraject. Dit is iets van mezelf, ik laat iets van mezelf zien (subtitel: “wat me zoals bezighoudt”).

 Ik wil duidelijk maken dat mensen hier op kunnen reageren. Ik wil ook laten zien dat je hier gegevens op kunt zetten die mensen kunnen raadplegen. Bijvoorbeeld: wie vormen het bestuur? Kan ik hun adres via de weblog te weten komen? Maar er kunnen ook activiteiten op komen te staan. Daarnaast is er ruimte voor reacties van iedereen. Maar ook ideeën, vragen, overpeinzingen, er kan van alles uit voortkomen.

 Om de leden met email hiervoor te interesseren stuur ik ze een email met daarin een link naar mijn weblog. Op mijn weblog creëer ik de mogelijkheid zich op mijn weblog via de email te abonneren.

 Bereik ik hiermee een community-gevoel bij de leden? Voelen ze zich meer betrokken bij hun eigen afdeling?

 Je houdt de link met de Vrouwen van Nu door op mijn weblog een link naar de Vrouwen van Nu Nederland te maken met als doel: wil men alleen meer informatie over de Vrouwen van Nu, link dan door, en kijk niet naar de inhoud van mijn weblog.

Gebruik van de tools werk-gerelateerd

Regelmatig organiseer ik activiteiten voor mijn werk, i.c. de bibliotheek. Ik gebruik hiervoor de gebruikelijke publicitaire kanalen, zoals de (regionale) pers, lokale omroep, website van de bibliotheek, etc. Om ook de mensen op “het net” te bereiken wil ik hierbij LinkedIn, Twitter aanwenden en mijn eigen weblog. Op deze manier kan ik een community vormen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp, c.q. gericht zijn op hetzelfde doel.

Agmar van Rijn over de Conferentie Sociaal Vitaal Platteland 2010

Twitterchat 23 maart

Megastallen nee en antibiotica in de veehouderij moet uitgebannen worden. Dit is de teneur bij nogal wat mensen na het debat in Brabant over megastallen en de uitzending van Radar gister over antibiotica. We willen het niet meer, het is ongezond en zielig om veel dieren te houden voor ons eten.

Maar schaalgrootte of antibiotica gebruik zijn deelaspecten van een heel systeem. Als je de delen verandert moet de rest mee, of het stort in. Dan verhuist de intensieve veehouderij gewoon naar elders. Betekent dat dat dieren het beter krijgen? Dat er minder antibiotica gebruikt zal worden?

Er worden beslissingen genomen die de kern van ons land raken. Niet alleen de inrichting van het platteland en de landseconomie zijn gemoeid, ook wat er dagelijks op ons bord komt en de bugs die in onze ziekenhuizen rondwaren. Komen de beslissingen tot stand op basis van volledige informatie?

Een twitterchat vanavond, dinsdag 23 maart, over deze themas, 21.30

Dit zijn de vragen:

1. Megastal / Varkensflat: ja of nee en waarom.

2. hoeveel vlees moeten we in eigen land produceren?

3. hoe zorgen we dat ‘het grote plaatje’ inzichtelijk wordt ?

lees het hoofdartikel vandaag op Foodlog

lees hier over hoe een twitterchat werkt