Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied: kansen krijgen, kansen pakken?

In de aanlop naar de workshop van 25 november ‘Wie zaait zal oogsten’ (Meer kleur in groen buitengebied, de balans) willen wij de discussie over Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied aanzwengelen met de volgende stelling:

Nieuwe Nederlanders en het groen buitengebied: kansen krijgen, kansen pakken?

Bij vrijwilligers van diverse organisaties (IVN,..) is meer aandacht voor het betrekken van nieuwe Nederlanders bij het platteland dan bij professionals van landbouw- en welzijnsorganisaties. Vrijwilligers die de kansen krijgen om Nieuwe Nederlanders bij het groen buitengebied te betrekken, pakken die kansen. Dat doen professionals niet of in veel mindere mate. Zij laten kansen liggen.

Bent u er mee eens/ oneens? Kent u voorbeelden van hoe het wel kan?

Wat zijn belemmeringen om het meer/ op grotere schaal te doen? Hoe kunnen we initiatieven bredere bekendheid geven?

Graag horen wij uw argumenten en voorbeelden. Meld u hier aan…

Advertenties

Workshop: Meer kleur in groen buitengebied, de balans

‘Wie zaait zal oogsten’

Nieuwe Nederlanders wonen meestal in de stad, hebben weinig binding met natuur en landschap en zijn nauwelijks bekend met het platteland. Netwerk Platteland en de hierin participerende organisaties CLM en MOVISIE stimuleren Nieuwe Nederlanders om kennis te maken met het Nederlandse platteland.

In het project ‘Meer kleur in groen buitengebied’ willen we een beter beeld krijgen van hun potentiële vraag naar producten en diensten, zodat agrariërs hierop kunnen inspelen. En we hopen dat bij Nieuwe Nederlanders in de stad zo ook meer interesse ontstaat voor natuur en landschap op het platteland.

In 2009 hebben we in het kader van dit project twee Kiemshops gehouden om voorbeelden in kaart te brengen en initiatieven te stimuleren. Eind 2010 kijken we wat de oogst is van deze activiteiten en wat de rol is en kan zijn van landelijke organisaties om de activiteiten op te schalen. Graag nodigen we u uit om op 25 november met ons de balans op te maken!

Organisator: Netwerk Platteland (CLM, MOVISIE)
Datum: 25 november 2010, 13.00 – 17.00 uur
Lokatie: Educatieve boerderij de Huif, Uilenweg 2, 8245 AB Lelystad

Aanmelden: Bij Bea de Groot, T. 0345-470703, E. beadegroot@clm.nl

U kunt bij uw aanmelding ook aangeven of u gebruik wilt maken van de pendeldienst vanaf Lelystad NS.
Meer informatie: Rita Joldersma: (T. 0345-470700, E. rjoldersma@clm.nl, Henk Kloen (T. 0345-470700, E. hkloen@clm.nl, Mellouki Cadat (T. 030-7892023, E. m.cadat@movisie.nl

Programma

► Inloop met koffie/thee
► Welkom door dagvoorzitter Mellouki Cadat (MOVISIE).
► Onderlinge kennismaking: ‘Uw beeld van het platteland’.
► Platteland in beeld: filmpjes over Nieuwe Nederlanders en het platteland .
► Presentatie ‘Meer kleur in het buitengebied: Ons beeld van het platteland’ –
de stand van zaken rond Nieuwe Nederlanders en het platteland.
► Korte bedrijfspresentatie: De Huif, educatieve boerderij met forellenvisvijver en zorgboerderij.
► Wandeling langs het water – Onderlinge reflectie en inspiratie: Waar staat mijn organisatie anno 2010 en waar willen we staan in 2013?
► Ons beeld in 2013: Wensen en ambities rond Nieuwe Nederlanders en het platteland
► Uitwisseling: Mijn bericht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
► Afsluiting en drankje

Achtergrondinformatie…

Team Theater SWET over de Conferentie Sociaal Vitaal Platteland

De VIP bus

De VIP bus

De VIP bus

In Utrecht brengt Dennis Nolte mensen bij elkaar in een ongedwongen en inspirerende sfeer.  Zo stapte ik op 18 februari op het Domplein in de VIP bus, een verbouwde SRV wagen, voor Very Inspiring Persons. Daar ontmoette ik een Utrechtenaar van Iraanse, en een Amersfoorter van Marokkaanse komaf. Vanuit een gesprek over passie en dromen ontstond het idee om te kijken of we het leven van mensen in een Asielzoekerscentrum voor één dagje kunnen verrijken met een (werk)-bezoek op een boerderij. Als eerstvolgende stap gaan we met de VIP bus het asielzoekerscentrum bezoeken. Het verse voornemen in “ingeblikt” om het in gedachten te houden

.

Dit contact sluit aan bij het project “Meer kleur in groen buitengebied van Netwerk Platteland” waarin we meer Nieuwe Nederlanders in contact willen brengen met het platteland. We verkennen hoe communicatie beter is af te stemmen op Nieuwe Nederlanders, wat hen aanspreekt op het platteland.

Meer info:

Henk Kloen

GUUS-tival: online leren over web2.0 en platteland

UPDATE per 19 januari: er zijn al bijna 100 geinteresseerden, daarom is inschrijven niet meer mogelijk. Voor wie nog interesse heeft: De kans is groot dat er herhalingstrajecten komen, volg deze blog!

Heb je het gevoel dat er meer met web2.0 kan, maar kom je er steeds niet toe het te gaan doen? Probeerde je al dingen maar blijkt de meerwaarde maar niet? Wil je meer mensen ontdekken online, die relevant voor je zijn?

“Wij van GUUS” hebben ervaren dat web2.0 zinvol kan zijn voor je werk, voor je omgeving. We denken zelfs dat strategisch gebruik van web2.0 door meer mensen die het platteland een warm hart toedragen zinvol is voor het nederlandse platteland. Daarom steken we graag anderen aan.

Om te leren, te ervaren én te onderzoeken “Web2.0, wat kan ik er mee?” starten we een online leertraject, gedurende de hele maand februari.

Doel
Het leren, ervaren en onderzoeken: “Web2.0, wat kan ik er mee?”
Daarbij steken we in op zinvolle inhoud rond plattelandsthemas die deelnemers inbrengen, én op het bouwen en koesteren van een relevant netwerk.

Hoe
Een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0. Bestaande uit:

* een intensief online traject,
* een fysieke ontmoeting tussen deelnemers aan het eind van het traject, en
* als concrete output een publicatie over Platteland 2.0.

Deelnemers
GUUS-leden, mensen vanuit Netwerk Platteland (o.a. uit de Leader gebieden, en ambtenaren van gemeente & provincie die actief zijn op gebied van plattelandsontwikkeling), leden van ‘NBvP / Vrouwen van Nu’, en andere mensen die willen aanhaken.  (bijvoorbeeld betrokken plattelanders, ‘groene’ studenten, vanuit LTO, LNV, DLG, etcetera.)

Output
Actieve deelname zal opleveren: nieuwe en versterkte contacten, web2.0 vaardigheden en veel ideeën voor je werk en (potentiële) samenwerkingsverbanden rond thema platteland.

Opzet
Het leertraject loopt gedurende de hele maand februari (4 weken). Als curriculum dient materiaal voor online workshops over knowledge sharing en knowledge management, gericht op web2.0, bewerkt voor de nederlandse plattelandscontext. Twee facilitatoren gaan zich inzetten om er zowel op groepsnivo als voor individuele deelnemers alles uit te halen. Van deelnemers wordt een inzet van circa 5 uur per week verwacht, flexibel te besteden. Elke deelnemer werkt met de tools die het beste passen bij zijn of haar doelen; bijvoorbeeld blogs, LinkedIn, Twitter, Guus.net, ning. De facilitatoren geven feedback, coaching, delen eigen ervaringen en helpen met het weven van verbindingen tussen verschillende platforms, en het zichtbaar maken van de community in zijn volle breedte.

Wat heb je nodig?

  • Inzet   ~Het leertraject is relatief vrijblijvend en ook flexibel –men geeft een eigen invulling– maar geldt dat hoe actiever deelnemers zich inzetten, des te meer waarde men creëert.
  • Geen voorkennis   ~wel leergierigheid en bereidheid om erin te duiken.
  • Tijd   ~zoals gezegd, een gemiddelde inzet van 5 uur per week is een goede richtlijn. We gaan er van uit dat mensen zowel op hun werk als thuis hieraan tijd besteden. Bijvoorbeeld overdag deelnemen aan een teleconferentie en ’s avonds thuis een blogpost schrijven.
  • Een computer met goede Internet verbinding.

Weet je al veel van web2.0?
Ook dan heeft het nut aan te haken! Je kunt op je eigen nivo aan de slag. Het gaat behalve om skills ook om het samen ontdekken wat we kunnen met web2.0.

Unconference
Aan het einde vindt een afsluitende tweedaagse unconference plaats, genaamd GUUStival. De ontmoeting is gericht op het naar boven halen en uitwerken van vragen, ideeën en kansen voor samenwerking die deelnemers met zich meedragen.

Kosten
Aan deelnemers wordt een vergoeding gevraagd, onder andere om de verblijfskosten tijdens de unconference te dekken. Verder geldt: “(bijna) Gratis, maar niet goedkoop”. Oftewel, dankzij financiers is dit traject per deelnemer financieel gezien heel toegankelijk. Dat past ook bij de doelen en bij web2.0. Het betekent níet dat er niks van ons verwacht mag worden. Omgekeerd verwachten wij heel wat van de deelnemers.

Wil je meer informatie of deelnemen?

stuur een mailtje
een reactie in de comments kan natuurlijk ook

Symposium ‘The Rural Idyll’ – Friday 16 October 2009

Time: 10:00 – 18:00

Place: Lumen (Building 100, WUR). Droevendaalsesteeg 3, Wageningen

Participation: €80,- , Staff WUR, VHL and KLV-members: €40,-, Students: free

Registration: www.theruralidyll.nl or mail to ruw@wur.nl

Language: English

Vrijdag 16 oktober 2009 organiseert Stichting Ruraal Wageningen (RUW), een Symposium in Wageningen met als titel ‘The Rural Idyll’. Op deze dag staan visies van verschillende actoren op het platteland centraal en zullen nieuwe functies van het platteland en de gevolgen hiervan worden bediscussieerd. Het Symposium maakt deel uit van een Lustrumweek (12-16 oktober) om haar 30ste verjaardag te vieren.

Tot nu toe hebben de volgende sprekers toegezegd: Prof. Dr. Ir. Han Wiskerke (Rurale Sociologie WUR), , Atty Bruins (LNV), Jan Huijgen (Demonstratiebedrijf Multifunctionele Landbouw Eemlandhoeve) en Wilma van Meteren Trouw – Serie ‘Red het Platteland‘.

Workshops door Willem Foorthuis (Lector Plattelandsvernieuwing (VHL), Anton Stortelder (Alterra), Bart Aptroot (‘Ontwerplab krimp’, Friesland) en Europe at the edge: Romania. De dag wordt afgesloten met een panel debat.

Via dit en andere weblogs zal speciale aandacht gegeven worden aan de rurale idylle, wie zich daarin bewegen en macht op uitoefenen. Functies van het Nederlandse en Europese platteland zijn steeds meer aan snelle veranderingen onderhevig. Waar eerst de agrarische functie dominant was, worden functies als natuur, wonen en waterberging steeds belangrijker. Deze en andere functieveranderingen op het platteland leiden tot strijd en wens tot integrale gebiedsontwikkeling. Daarnaast vormt krimp in sommige delen van Nederland steeds een belangrijker probleem.

Tijdens het Symposium zullen agrariërs, plattelandsbewoners, (agrarische) natuurverenigingen, overheden, wetenschappers en landschapsarchitecten hun visie geven op de toekomst van het platteland. Wat is hun ‘Rurale Idylle’ en hoe verhouden deze verschillende Idylles zich tot elkaar?

Maar u kunt nu al als deelnemer via GUUS laten weten wat de verwachtingen zijn van dit symposium? Wat is volgens u de toekomst van het platteland en welke rurale idylle heeft u of juist niet, maw schrikbeeld?

Wie komt er ook? Wie doet er mee met de rol vervullen van ’sociaal reporter’ voor deze dag? Lees hier “Iedereen kan sociaal reporter zijn.

Plattelandsontwikkeling, cursus WBS

Wageningen Business School (WBS) organiseert postacademische opleidingen, cursussen en in-company projecten op basis van de kennis en onderzoeksthema’s van Wageningen Universiteit. Dit najaar verzorgt WBS een cursus over plattelandsontwikkeling.

  1. traditionele en nieuwe plattelandsmarkten;
  2. institutionele verandering;
  3. innovatievermogen;
  4. sociaal kapitaal;
  5. verduurzaming en
  6. gebiedseigenheid (endogeniteit).

Allemaal onderdeel van plattelandsontwikkeling. Hoe kun je deze processen en hun onderlinge wisselwerking versterken?

Door te bouwen aan een collectief vermogen, kort gezegd door te “webwerken”.

Wat is de rol van beroepsmatige plattelandsontwikkelaars?

“bestendiging van bestaande netwerkrelaties of juist het zoeken naar nieuwe netwerkrelaties in de vorm van bijvoorbeeld stadplatteland verbindingen, naar gebiedsgerichte samenwerking tussen plattelandspartijen, nieuwe producentconsument relaties, publiekprivate samenwerking, herverdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuurslagen, etc. Ofwel, voortbouwend op de eerdere terminologie, actief bezig met webontwerp.”

Hoe en wat, dat kun je leren in deze 2x 2-daagse cursus van Wageningen Business School. Lees hier meer.

Sanne Roemen, ontwikkelaar van Social Media based toepassingen, o.a. Guus.net, maakt ook deel uit van het docententeam, naast vele anderen.