Gezichten van Guus: Frank ‘boerenverstand’ Verhoeven

Hier zie je Frank Verhoeven. Hij schetst een mogelijk model voor onze
community Guus. Ik was met Frank aan het ‘brainen’ over hoe we Guus zien
en hoe we Guus in de toekomst graag zouden zien. Ik stelde Frank ook een
paar vragen.

Frank was tot een paar jaar geleden wagenings onderzoeker, maar op een
gegeven moment ging dat kriebelen. Hij vond dat er te weinig echt
gebeurde en die om die reden begon hij voor zichzelf. Inmiddels is hij
zelfstandig adviseur en ondernemer. Hij is gespecialiseerd in duurzame
melkveehouderij. Uit zijn site blijkt dat hij vooral de verbinding
tussen vooruitstrevende boeren (de innoverende praktijk) en derden wil
faciliteren.
Die derden, dat kan bijvoorbeeld beleid zijn. Beleid moet immers steeds
aangepast worden, en de stem van boeren zou daarin zwaarder kunnen
meewegen. Het kunnen ook ‘burgers’ zijn, dat zijn immers de consumenten
van landbouwprodukten.
Frank is een typische bruggenbouwer tussen die verschillende werelden.
Hij is ook niet te beroerd om zélf risico te nemen en vernieuwend aan de
slag te gaan. Zo investeerde hij in een nieuw bedrijf “Boerenbox“.
Boerenbox richt zich op bijeenbrengen en vermarkten van verschillende
soorten streekprodukten. “Boerenbox” is een geschenkdoos vol
streekprodukten.

“Wat zie je in web 2.0?”

Frank is als bruggenbouwer een typische Guus-meemaker. Hij ziet het
voordeel van links tussen verschillende belanghebbenden. Bijvoorbeeld om
een gezonde landbouw sector in de regio te houden is het belangrijk dat
produktie en consumptie gekoppeld zijn in een streek. Daarvoor zijn
links nodig tussen verschillende belanghebbenden. Dat soort
‘verbindingen over grenzen’, daarbij heb je dus weinig aan een community
van éénsoortige mensen. Daar zou een brede, verbindende community als
Guus wel eens nuttig kunnen zijn.

Daarnaast is Frank een fan van web2.0, sinds hij heeft ontdekt hoe
effectief het “sociale” web kan zijn. Het begon met steeds meer
contacten op Hyves, maar het 1-op-1 antwoorden op de persoonlijke pagina
van anderen was niet zo efficient. Het idee van een blog was geboren.
Jules Stuifbergen bouwde voor Boerenverstand een web2.0
interactieve blog, met twitter (microblog) en verschillende rss feeds ingebouwd.

Heel bijzonder is de innovatie kaart, waar de innovatieve of bijzondere boeren die
Frank tijdens zijn werk ontmoet in aangegeven staan. Je kunt in- en
uitzoomen en de kleine profielschets van de boer lezen. Je kunt zelfs
meewerken aan de “Duurzame Melkveehouderij Innovatie Kaart”, door het
contactformulier.

innovatie kaart van Boerenverstand

innovatie kaart van Boerenverstand

Met blogs gaat Frank vrolijk verder. De site van een groot project in Drente “duurzaam boer blijven”, moet het model worden voor diverse regionale
duurzame melkveehouderij programma’s. Iedere regio krijgt zijn eigen
interactieve site op basis van een blog, door die onderling te koppelen
is ook “nationale” content toe te voegen.
Onder andere door strategische rss feeds naar Guus, en andersom, rss
feeds van Guus naar de blogs, wil Frank zijn eigen projecten versterken.

(Frank laat Guus voor zich werken, als kennismaker en soms ook als marketeer. Guus wil ook voor jou werken. Guus is van iedereen.)

Advertenties

Mogelijk model voor Guus

mogelijk model voor guus

mogelijk model voor guus


Schets van een mogelijk model voor Guus. Voor een gezond platteland in Nederland hebben we elkaar nodig. Boeren, ondernemers in de “nieuwe” sectoren, beleidsmakers, LNV mensen, adviseurs, plattelandsbewoners, gemeente ambtenaren, waterschappen, agribusiness, onderzoekers en onderwijs; ieder speelt zijn rol. Guus is niet het territorium van één van deze soorten, Guus is van iedereen. Zo ontstaat een neutrale ontmoetingsplek waar we elkaar kunnen vinden en samen kunnen werken aan een vitaal platteland.

Guus is dus níet de plek bij uitstek waar je alles over melkveehouderij te weten komt. Of over landschapsbeheer als tweede tak. Maar Guus kan wel de weg wijzen naar bronnen daarover en (als ze bestaan) naar communities of fora daarover. Guus verbindt.

We realiseren die brede dekking door koppelingen naar bestaande en toekomstige media/ communities, bijvoorbeeld melkvee, zorglandbouw, Platteland2.0ning, weekblad/site De Boerderij. Koppelingen bestaan uit rss feeds over en weer, en menselijke bruggenbouwers. Deze laatste “boundary spanners” (de groene stipjes in de schets) vormen deel van de kern van Guus. Zij vormen de motor van Guus en blijven dat doen, omdat ze waarde ervaren. Als je dit leest, ben je misschien ook zo’n bruggenbouwer. Overweeg hoe je Guus voor je kan laten werken. Stel bijvoorbeeld een vraag op Guus, of neem contact op met anderen via de Platteland2.0 ning.

Wat gaat Guus doen in 2009?

Visie

Guus groeit in 2009 snel richting wasdom, en dat is een groep mensen die elkaar weten te vinden op de onderwerpen rond platteland. Die mensen creeren meerwaarde voor zichzelf en anderen, op zodanige zelf-organiserende wijze dat Guus blijft bestaan zonder zware externe ondersteuning.

Een metafoor: Guus is straatvoetbal. LNV leverde de bal (de tool www.guus.net), maar het gaat niet om die bal, het gaat om het spel. Er is geen stadion; we spelen op straathoeken en trapveldjes van anderen. Het is straat voetbal: we maken met elkaar de regels en iedereen die mee wil doen mag meedoen. Je doet mee omdat het voor jou iets oplevert. Wát dat is is voor iedereen anders, bijvoorbeeld lol, kennis/sen, zichtbaarheid. Wie (even) niet wil meevoetballen laat zich naar de achtergrond zakken, wie tijdelijk wil schitteren speelt zich in de kijker. Wie invloed wil kunnen uitoefenen op het spel, zal mee moeten spelen. Speelt er niemand, dan is het een saaie boel.

In 2009…. tijdelijke themas

We gaan de komende tijd allerlei trapveldjes verkennen en mensen lukraak de bal toespelen om te kijken of ze korter of langere tijd mee willen spelen. Guus gaat tijdelijk bepaalde themas in de aandacht zetten, om daarmee de hotspots van de community te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij worden dan mensen uitgenodigd zich speciaal voor die gelegenheid inschrijven en het thema helpen uitdiepen. We gebruiken zoveel mogelijk een mix van tools en modaliteiten, zowel online als f2f (bv door aan te sluiten bij een Real Life event). De teleconference call op vrijdag is ook een goed instrument om hierbij in te zetten. Doel is meervoudig: ontdekken en ontwikkelen van netwerk en kennisbasis van Guus.

In januari: Landbouw en zorg

Omdat 13 jan een Landbouw en Zorg event op de agenda staat, én we tenminste twee meemakers hebben die dit oprecht bezighoudt, is dat een logische eerste keus. René van der Leest en Dorine Ruter zijn betrokken bij dit thema.

Wat hebben we op dit moment al zoal, rond het thema Landbouw en Zorg?

Landbouw en zorg op Guus

Via Guus: klik eens op het woord farmingforhealth in de rechter “tag cloud”. Je ziet nu alles wat ooit is gemarkeerd met deze tag. Hieruit blijkt ook wel, dat Dorine binnen Guus een specialist is op dit vlak. De blog van Dorine, en dan met name de categorie “landbouw en zorg” is ook binnen Guus getagged. De tag “zorgboerderij” geeft vooral sites van zorgboerderijen gemarkeerd door Marga de Jong. Socialfarming lijkt een grote overlap te hebben met farmingforhealth.

Op de Platteland2.0 ning (een community platform) is een subgroep die zich richt op het thema Landbouw en Zorg. Iedereen is vrij om zich aan te sluiten en mee te lezen… en “praten”. (Eerst aanmelden bij de Platteland2.0 ning, dan bij de subgroep. Net als bijna alles op Web2.0 is aanmelden gratis en in principe zonder verplichtingen. Wel is het leuk als leden zich (na een tijdje) ook actief opstellen.)

Een manier om Guus slim te gebruiken is om leden van Guus te volgen. Volg bijvoorbeeld je medeleden van de ning groep landbouw en zorg, en kijk welke kennis jullie voor elkaar ontsluiten op Guus. (klik op leden, en vervolgens op “volgen” naast de naam van het lid)

Ook op deze blog zullen de komende weken een aantal posts over Landbouw en Zorg verschijnen.

Guus in 2009: Gewoon doen

schaatsen bij Kinderdijk, 4 jan 2009 (foto wilbertbaan)

schaatsen bij Kinderdijk, 4 jan 2009 (foto wilbertbaan)

Goede voornemens, en plannen maken. Dat staat in januari voor veel mensen op het programma. Guus heeft waarschijnlijk collectief heel wat goede voornemens, maar wat mij betreft gaat Guus gewoon doen. Wat bedoel ik daarmee?

Gewone dingen doen
Het hele web2.0 gebeuren is niets anders dan “deelnemen aan”, en vindbaar maken wat je toch al deed. Dus niet hele nieuwe totaal andere dingen gaan doen, of gaan bloggen om het bloggen, nee, je gewóne dingen (ietsje anders) doen. Bijvoorbeeld die email waarin je je nieuwe project of ideetje zo duidelijk uitlegt openbaar maken. (Bijvoorbeeld op een blog en dan via een feed naar Guus) Zo ben je vindbaar, bijvoorbeeld voor die sponsor die goede ideeen zoekt.

Doe maar gewoon
Contacten leggen en onderhouden we op vele manieren. Van nieuwjaarsborrels tot telefoon, een afspraak, of via email. Het ene medium vervangt niet het andere, maar vult het aan. Op welk moment je kiest voor welk medium, daar zijn wel wat algemeen aanvaarde normen voor, maar blijft voor een deel een persoonlijke keuze. Aan dat rijtje van borrel, afspraak, telefoon, email wordt nu web2.0 toegevoegd. Niet in plaats van, maar aanvullend op “echt” en andere media. Binnen web2.0 is Guus de verbinder als het over plattelandszaken gaat.
Het nieuwe van Guus is dat het many-to-many communicatie is, en niet one-to-many, zoals we gewend zijn. Is het dan vergelijkbaar met een nieuwjaarsborrel waar iedereen tegelijk voor zich uit praat? Dat kan het inderdaad zijn als we niet een paar gewone omgangsregels aanhouden.
Niet “broadcast” maar conversatie. Geen hanegekraai, wel koetjes en kalfjes. Binnen web2.0 gaat het er niet om hard te roepen, maar wel om vindbaar zijn, zelf op zoek gaan naar en verstandig bijdragen aan conversaties. Smalltalk helpt bij het creeren van vertrouwen en is dus nodig. In een gesprek kom je immers ook niet onmiddellijk to the point? Doe maar “net als gewoon” dus.

Dóe maar gewoon
Het lijkt exhibitionistisch, om je eigen maaksels te publiceren. Maar het mooie is: de ontvanger zit aan de knoppen. Je dringt niemand iets op, de ánder bepaalt wat hij of zij relevant genoeg vindt om te lezen. Door iets beschikbaar te maken geef je de mogelijkheid aan anderen er kennis van te nemen, door het voor jezelf te houden onthoudt je anderen die mogelijkheid. Vroeger zei men al: het gaat niet om wat je weet, maar om wie je kent. Nu wordt gezegd: het gaat erom wat je geeft, wat je ter beschikking stelt.

Gewoon dóen dus.

Guus gewoon dóen kan op vele manieren. Hier lees je hoe je kunt bijdragen aan Guus. Een goede manier is ook om Guus regelmatig te volgen. Zo kun je “luisteren” naar Guus:

-scan voor het overzicht. Guus kan helpen een idee te geven van het actuele “discours” rond platteland. Wat zijn de themas, wie zijn de mensen die zich in het discours mengen?

-filter en focus. Vergeet vooral niet naast het brede scannen ook in te zoomen. Je wilt waarschijnlijk niet álles bijhouden en dat hoeft ook niet. Selecteer een beperkt aantal personen, en volg die een tijdje systematisch. Volg de bijbehorende links op, lees wat van hun hand verschijnt.

-reageer. Op blogs kun je altijd commentaren achterlaten. Een zékere manier om onder de aandacht van de auteur te komen! De Platteland 2.0-ning is een groeps platform, een goede plek om een discussie te openenen of eraan deel te nemen. Tenslotte kun je een vraag stellen op Guus.

Je relevante RSS feeds delen

Wanneer we Guus in gebruik nemen maken we allemaal een profiel aan op Guus. Daarin komt een link naar ons eigen weblog, eentje naar je delicious account en eentje naar je ‘gedeelde RSS feeds’. Dat betekent een verzameling van RSS artikelen die je in je RSS lezer kan toevoegen aan een openbare pagina. Guus kan die lezen en zal ze publiceren. Hoe doe je dat?

In Google Reader: Google shared items.
Maak in Google een mapje voor de dingen die je rond een vitaal platteland volgt. Dat doe je door bovenaan (in de oranje balk) te klikken op: ‘voeg toe aan een map’ of ‘mappen wijzigen…’
In de linker kolom, onderaan zie je een linkje “abonnementen beheren”. Klik daarop.
Bovenaan in de oranje balk zie je een link “Mappen en Tags”. Klik daarop. Hier zie je een lijst van mapjes. Zet een vinkje bij het mapje dat je voor Guus gemaakt hebt. Klik dan op het ‘klap naar beneden menu’ waar “Delen wijzigen…” op staat en selecteer “openbaar”.
Nu zal alles wat je toevoegt aan dit mapje, publiek zichtbaar zijn. Klik op “een link emailen” en mail die naar jezelf. Deze link gaan we bij het in gebruik nemen van Guus aan onze profielpagina’s toevoegen.

In Bloglines, een bloglines blog.
In bloglines moet je separate, individuele artikelen delen. Dat doe je door onderaan een artikel te klikken op “clip/blog this”. Nu krijg je een venster waarin je nog iets bij het artikel kan typen. Commentaar of aanvullingen bijvoorbeeld.
Vervolgens klik je op ‘publish to blog’ het item wordt opgeslagen op je blog.
Je moet nog wel even instellen dat je dit blog openbaar wilt maken. Klik rechtsbovenaan op ‘account’ en dan op ‘blog settings’. Bij ‘Show my blog’ klik je op ‘Yes, publish my blog’. Rechts daarvan zie je nu de link naar je blog. Bijvoorbeeld “http://www.bloglines.com/blog/gebruikersnaam”. Kopieer die link en sla hem ergens op.
Je kan hem later nog terugvinden als je in de linkerkolom klikt op het tabje “Blog”. Dan staat bovenaan de rechterkolom “This is a preview of your blog, which is publicly available at http://www.bloglines.com/blog/gebruikersnaam.

Zoeken, vinden, taggen, delen!

Wij ‘superusers’, ‘kopgroepers’ en enthousiastelingen ploegen de aarde om, graven de voren en maken een vruchtbare bodem voor Guus om straks van te oogsten. Hoe doen we dat? Door websites, nieuws, kennis, informatie rond een vitaal platteland op te sporen en te delen. Waar moet je nou beginnen? Wanneer doe je het handig of slim? Hoe deel je de gevonden informatie? Hieronder TIPS en handreikingen.

Zoeken naar weblogs
Ga naar http://blogsearch.google.com
Zoek op woorden die te maken hebben met een vitaal platteland en neem een RSS abonnement op de zoekresultaten! De link naar de RSS vind je in de linkerkolom, naast de resultaten. Vanaf nu komen alle nieuwe gevonden blogposts die die zoekwoorden bevatten in je RSS reader terecht!

Heb je interessante weblogs gevonden, abonneer je op de RSS feeds in Google Reader of Bloglines. Lees de RSS feeds 1 x per dag en klik de meest relevante artikelen aan. Beoordeel ze, filter ze en tag ze in delicious.

Zoeken en vinden in delicious
In delicious zie je linksboven een zoek veld met daarin de tekst “Type a tag”. Daarmee zoek je in je eigen bookmarks. Dat is voor ons niet handig, want daar vinden we dus geen nieuwe dingen.

Kijk rechtsbovenaan, daar staat nog een zoekveld met daarin “Search Delicious”. Typ daarin een relevante zoekterm die vrij breed is, bijvoorbeeld ‘innovatie’ en typ ‘enter’. Nu zie je bovenaan “See all bookmarks tagged “innovatie””. Als je daarop klikt krijg je een nieuw balkje met de tag die je net hebt ingevuld en daarnaast weer een zoekveld. Daar kan je dan een term intypen die de resultaten vernauwt, bijvoorbeeld ‘platteland’. Op die manier maak je je zoekresultaten almaar specifieker.

Spoor gebruikers in delicious op
Op het plaatje zie je links de datum dat de bookmark het laatst getagd is. Daarnaast de naam van de bookmark en daaronder de gebruiker die hem als laaste opgeslagen heeft. Daarnaast zie je de andere tags die mensen gebruiken voor die bookmark. Dat is handig want door te klikken op die tags kan je weer nieuwe bookmarks van andere mensen ontdekken.

Het cijfer in het blauwe vierkantje betekent hoeveel andere gebruikers deze website hebben getagd. Als je op dat getal klikt, krijg je van elke gebruiker te zien wanneer hij hem heeft opgeslagen en welke aantekeningen hij erover heeft gemaakt. Op deze manier kunnen we gebruikers opsporen die relevante en slimme dingen zeggen over het onderwerp waar wij onderzoek naar doen.

Als ik nu op een gebruikersnaam klik, kom ik op zijn bookmarks, en kan ik zien wat hij nog meer getagd heeft. Nu zie ik rechtsboven de pagina ook “Add to my network”. Zo kan ik deze gebruiker aan mijn netwerk toevoegen en via de knop ‘people’ weer terugvinden.

Schrijf de gebruikersnamen van mensen die waardevolle dingen taggen ergens exact op, want later gaan we hen attent maken op Guus door Guus voor hen te taggen. Wanneer je namelijk aan een bookmark de tag ‘for:gebruikersnaam’ dus bijvoorbeeld ‘for:Guusnet’ meegeeft, dan krijgt die gebruiker de bookmark in zijn inbox te zien. Op die manier hopen we Guus onder de aandacht te brengen van geinteresseerden.

Bij elk gevonden resultaat staat naast de naam van de bookmark het woord ‘SAVE’. Als je hierop klikt kan je hem aan je eigen bookmarks toevoegen.

NB: op alles wat je in delicious vindt, kan je een RSS abonnement nemen!

  • Op een gebruiker: dan zie je alles wat hij bookmarkt in je RSS reader
  • Op je hele netwerk: dan zie je alles wat iedereen uit jouw netwerk opslaat in je RSS reader
    (allebei niet handig want waarschijnlijk heel veel!)
  • Op tags of series van tags: dan zie je alle nieuwe bookmarks die met die tag opgeslagen worden in je RSS lezer. Dat is wél handig want zo hoef je zelf niet meer te zoeken!