Veelzijdig is zoveel meer dan multifunctioneel

Ik ben niet de eerste die graag nog eens bevestigt dat Veelzijdig Platteland iets anders is dan Multifunctioneel Platteland. Krijn Poppe was mij op zijn blog al eens voor. Aan zijn uitstekende betoog zal ik niets toevoegen maar ik wil toch graag nog eens agenderen dat té vaak (en vooralsnog ook op Guus) wordt aangenomen dat platteland voor een groot deel wordt ingevuld vanuit multifunctioneel ondernemerschap. Hoewel ik dat laatste natuurlijk erg leuk vindt, schept het een verkeerd beeld wat kan leiden tot verkeerde prioriteiten en/of zelfs een verkeerd imago van onze Guus.

Het fundament onder een veelzijdig platteland komt voort uit wat er te doen is, het landschap, wie landschappen beheren en behoeden, de cultuur, sociale relaties enzovoort. Daarmee is ook gelijk gezegd dat ondernemers van de Recron en de Koninklijke Horeca Nederlands, alsmede landgoederen, koninklijke families, steden, kleine gemeentes, pretparken, de Zwart Cross, zorglandgoederen, waterschappen, kerken, oranjecomité’s en natuurorganisaties net zo goed als boeren (laat staan of zij multifunctioneel zijn of niet) invulling geven aan de veelzijdigheid van het platteland. Het feit dat veel van de voorgaande partijen verzuild zijn in allerlei publieke en private hoeken en gaten, biedt juist Guus een kans om een neutraal en integraal platform te bieden. 

Vanuit de Multifunctionele Landbouw benadrukken wij vanuit de Taskforce overigens de meerwaarde van juist de kruisbestuiving met al deze domeinen.

In het buitenland is men trouwens vaak al veel langer integraal bezig met plattelandsontwikkeling. Ik vind sowieso vaak spannende dingen in het buitenland. Zo las ik laatst over Foodplanning, het inrichten van een stad vanuit de optiek dat iedereen toegang moet hebben tot gezond voedsel. Ook een leuk thema waar ik wellicht een andere keer eens over moet bloggen. Voor geinteresseerden, kan ik het komende seminar over “sustainable agriculture, food chains and peri-urban areas” wat dat betreft aanbevelen.

Maar ook in Nederland leven soms hele spannende en integrale ideeen, zoals de uitgave van de investeringsmaatschappij Agro & Co “Nieuwe Markten in het Brabantse Land”. Ook daar worden vanuit zeer “veelzijdige” invalshoeken zeer “multifunctionele” concepten bedacht om de “kracht van het platteland als contramal voor de stad” krachtig tot bloei te brengen.

Advertenties