Verslag van de Twitterchat ‘Betekenis boerenproducten’

We hebben net de Twitterchat achter de rug. Een uur lang flitsten tweets uit allerlei onverwachte hoeken langs, het enige ordeningsmechanisme is de tag, waarvan we vantevoren afspraken dat die gebruikt ging worden: #guusnet. Door te zoeken (filteren) op die tag, ontstaat een doorlopende stroom van tweets over het onderwerp.

Onderwerp van de chat was een interview van Foodlog.nl Dick Veerman met Willem&Drees Willem Treep in de serie “waait het of stormt het?”

Aan de hand van deze gesprekshulp, en door een moderator-rol, probeerden we enige lijn in de stroom te houden. Het resultaat is meer dan 350 tweets van 20 mensen. Boeren, landbouwjournalisten, marketingadviseurs, betrokken plattelanders, en liefhebbers van mooie voedselprodukten.

zie hier de resulterende stroom (blader door de 8 pagina’s, of klik ‘show conversation’ voor een ordening per draad)

vraag 1. visie Willem&Drees

Indruk van het interview: wat vind je van de visie van Willem&Drees. Stel Willem&Drees produkten zijn morgen in jouw supermarkt te koop. Koop je het en waarom (niet)?

Er wordt direct business gedaan: @janrobben wil W&D beleveren en wordt meteen geaccepteerd, @estervanaalst wil W&D verkopen in haar zorgsupermarkt, @onnovaneijk wil W&D kopen als klant en kan binnenkort in zijn lokale Spar terecht.

Willem Treep: W&D producten zijn nu te koop bij 30 winkels, Amersfoort – Amsterdam. Zijn nu aan het uitbreiden naar Arnhem, Eindhoven, Den Haag en R’dam. De verkopen zijn boven verwachting. Maar verschillen per winkel. Doelgroep zijn bewuste eters en kwaliteitseters.

vraag 2. ‘Ontbulken’ versus (echt) onderscheiden

Ontbulken kan ook zonder écht onderscheidend te zijn. In het interview: de aardappels van Verweij zijn misschien wel toevallig dezelfde als de anonieme aardappel die er -goedkoper- naast ligt. Vind je dat logisch of voel je dan toch een beetje genept?

De spruiten op stam worden alszodanig verkocht om onderscheidend te zijn. Maar veel is ‘gewoon echt’ en dat is precies het sterke punt. Er is niks ‘gepimpt’, verhipt of gekunstelds aan. Wel is het vers en uit de buurt. Dat blijkt gewoon goed te werken.

vraag 3. Vraag van Erik

Erik vraagt zich af of in het geval van zuivel dit ook kan. Wat denk jij?

En er zijn verschillende voorbeelden gegeven van samenwerkingsverbanden tussen lokale boeren.

vraag 4. Vragen van deelnemers aan elkaar. Maakt dit ideeën los?

Er waren tal van side conversaties. En nog meer losse eindjes die door tijdgebrek niet uitgerafeld werden. Een van de spontane conversaties was deze:

waarom hebben produkten van boeren zo’n slechte marketing?

 • de cooperatie doet het voor de boeren, boeren zelf hebben het nooit hoeven doen
 • niet hun pakkie-an
 • druk met werk en problemen
 • nooit om bekommerd, in de watten gelegd
 • weten niet wie hun producten uiteindelijk eten
 • ik mis de trots en daarmee openheid en dialoog.grondhouding om naar marktgericht denken te gaan

En passant volgden ideeen over pergola landbouw opschalen, ontbulken, verkoopcursussen, de ver-ont-waardiging (over lage boerenprijzen) omzetten in herwaarding / herwaardering door de consument, …

Een mythe over hormonen in melk werd even ontzenuwd: In europa worden geen melkstimulerende hormonen toegediend, maar alle dierlijke produkten bevatten dier-eigen, natuurlijke hormonen.

vraag 5. Twitterchat

Gevraagd om indrukken van de twitterchat kwamen mensen met: leuk, leerzaam, chaotisch, snel, warrig, ‘rijp en groen’, nieuwe mensen, technische trubbels.

Wellicht voor herhaling vatbaar. Dat hangt af van jullie interesse en van goede onderwerpen. Een thema is goed als het

 • voldoende belangstelling genereert en
 • profijt haalt uit de aanwezigheid van verschillendsoortige mensen

Kom maar met suggesties?!

Volg en voed #guusnet op Twitter voor de doorlopende ‘slow chat’!

Advertenties

Twitterchat 16 maart: Betekenis van boerenprodukten

Betekenis doorgeven naar de consument

In de vorige blogpost kun je alles lezen over de technische kant van de Twitterchat van vanavond.
Hier iets meer over de inhoud.

Foodlog.nl is een spraakmakende openbare denktank op het web over voedsel, ook wel genoemd ‘electrische krant’. Sinds eind vorig jaar verschijnt op AGD.nl een serie interviews van Dick Veerman over de vraag: ‘waait het of stormt het in de Nederlandse landbouw?’

Als 12e gesprekspartner verschijnt een interview met Willem Treep. Willem&Drees brengen produkten van de boer bij de supermarkt in de buurt. Willem Treep legt heel helder uit waarom dat werkt, en waarom het goed is voor boer, super en consument. Het gaat erom betekenis door te geven naar de consument. Simpeler kan het eigenlijk niet. En toch komt er aardig wat bij kijken.

Het interview met Willem&Drees door Dick Veerman is onderwerp van deze Twitterchat. Lees het interview hier.

Vragen voor de Twitterchat

Tijdens de twitterchat wil ik een paar zaken eruit halen:

1. Indrukken
Indruk van het interview: wat vind je ervan. Stel Willem&Drees produkten zijn morgen in jouw supermarkt te koop. Koop je het en waarom (niet)?

2. ‘Ontbulken’ versus (echt) onderscheiden

Treep: “Je moet dus altijd uit kunnen leggen waarom je product logisch is en wat je ermee doet om het zo goed mogelijk te krijgen. De teler moet te vinden zijn en staan voor zijn product. Dat kan zelfs met een bloemkool van John McGonnagle uit Nieuw-Zeeland, al blijft het raar dat die voor 2.99 naast de onze uit Zeewolde ligt voor 2,69. Identiteit is één ding. Of je uit kunt leggen, waarom het er ligt is een ander ding. Een varken gevoerd met truffels is zo bijzonder, dat je het natuurlijk over de hele wereld kunt verkopen en bijzonder kunt laten zijn.
Dus als je nou eens begon om het aanbod te lokaliseren. Letterlijk. Zo ontbulk je het aanbod, zonder dat je het product wezenlijk hoeft te veranderen of daar heel rare dingen mee uit hoeft te halen om het hip of ‘onderscheidend’ te maken.”

Ontbulken kan dus ook zonder écht onderscheidend te zijn. In het interview: de aardappels van Verweij zijn misschien wel toevallig dezelfde als de anonieme aardappel die er -goedkoper- naast ligt. Vind je dat logisch of voel je dan toch een beetje genept?

3. Vraag van Erik

Erik, melkveehouder in Noord Holland, vraagt in de comments:
als we weer kleine fabriekjes op gaan zetten, worden we dan niet onze eigen concurent. en of we werkelijk zoveel meer voor de melk kunnen vangen dat deze hoge investeringen terug verdiend kunnen worden, destijds werden de kleine fabriekjes gesloten omdat ze niet opkonden tegen de grotere. de voorbeelden die genoemd zijn hebben als voordeel dat het geen enkele investering vraagt, als het niet gaat is het jammer en lever je gewoon weer via de standaard kanalen. zeer beperkt risico dus.

Erik vraagt zich af of in het geval van zuivel dit ook kan. Wat denk jij?

4. Vragen van deelnemers aan elkaar. Maakt dit ideeën los?

Wat, Wanneer en Hoe?

Dinsdagavond, 16 maart, 21.30 uur #GUUSnet Twitterchat. Een twitterchat is een real-time discussie over een bepaald thema, open voor alle mensen op Twitter. Het is synchroon, en je bent gebonden aan 140 tekens: het is dus kort, snel en krachtig. Gebruik in iedere tweet de tag #guusnet Vergeet je dit, dan zien we je tweet niet.

Lees hier meer over hoe een twitter chat werkt

Dag van de Zorglandbouw – ’t Paradijs

Gisteren, dinsdag 21 april 2009, vond in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. Op dit en andere weblogs verschillende impressies.

IJsbrand Snoeij van zorgboerderij ’t Paradijs in Barneveld houdt een mooie visuele presentatie over het werk en achterliggende inspiratiebronnen voor het werk dat hij, zijn partner en vele anderen doen op de zorgboerderij. Hij legt veel nadruk op het betrekken van de lokale gemeenschap bij het werk. Door het aantrekken van vrijwilligers, door het openstaan voor bezoekers aan de boerderij en mensen in de boerderijwinkel, en bijvoorbeeld ook door met de cliënten het contact te zoeken naar buiten toe.

Een mooie anekdote over een groep autistische kinderen die een Barneveldse kerkdienst bezoekt illustreert dit verhaal. Wanneer de collectezak door de rijen wordt doorgegeven en bij de jonge kerkgasten uit komt, wordt er door één van de kinderen luidkeels voorgesteld dat zij deze buit wel onderling kunnen verdelen. En even later, wanneer de predikant in het gebed praat over eenzamen in de samenleving, die soms niet eens meer doorhebben welke dag van de week het eigenlijk is, weet één van de kinderen hem te helpen en roept “zondag, natuurlijk!”. Al met al een ietwat ander Paradijs dan doorgaans in de kerkdienst ter sprake komt. Maar wat autisme is, daar hebben de kerkleden nu wel een iets beter idee van. (Ook nadat verschillende van hen, inclusief de dominee, naderhand de boerderij een bezoek brachten.)

Dag van de Zorglandbouw – Een waar afkortingenfestijn

Gisteren, dinsdag 21 april 2009, vond in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. Op dit en andere weblogs verschillende impressies.

Mensen vanuit landbouw die zich voor het eerst op het vlak van de zorg begeven doen er goed aan een zakwoordenboekje zorg-jargon bij zich te houden. AWBZ, WMO, PGB, ZZP, in gesprekken over zorglandbouw vliegen de afkortingen je al snel om de oren. Zo ook tijdens vrijwel alle sessies gisteren, zowel plenair als parallel. Weten waar de afkortingen voor staan is dan slechts een beginnetje. Weten wat de meest recente ontwikkelingen zijn in de wet en regelgeving en hoe deze van invloed zijn op de zorg die kan worden gegeven aan mensen op een zorgboerderij, dat is een tweede. En daar heeft menig zorgboer dan ook een grote kluif aan. Zeker omdat het up-to-date houden van deze kennis gedaan moet worden naast het dagelijkse runnen van de zorgboerderij. Samenwerken om die kennis op peil te houden is dan ook het advies vanuit verschillende hoeken.

Enkele uitspraken en adviezen van verschillende sprekers:

 • Het kabinet wil onbeheerste groei van de persoonsgebonden budgetten (PGB) indammen en beheersbaar maken – maar de PGB blijft! (Bas Leerink – Menzis)
 • Het is een misverstand dat er bezuinigd wordt op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het totale budget voor de AWBZ is zelfs in omzet gestegen. (Iris van Bennekom – VWS)
 • Recente ontwikkelingen rondom Zorgzwaartebekostiging en de bijbehorende Zorgzwaarte pakketten (ZZP) zijn doorgevoerd om cliënten meer vrijheid te geven om bij verschillende aanbieders zorg te halen. Dit kan er wel toe leiden dat grotere zorginstellingen eisen gaat stellen aan de afname van hun producten, om zo te voorkomen dat hun klanten gaan shoppen. (Iris van Bennekom – VWS)
 • Gemeentelijke budgetverstrekking via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een dienst, geen verplichting. Een gemeente kan dus aangeven dat er geen budget is voor een initiatief waarvoor een zorgboer financiële steun vraagt. Dat neemt niet weg dat de WMO wel een wet is die gemeenten verplicht zich ervoor in te zetten alle mensen kunnen meedoen in de maatschappij. (Alweer: Iris van Bennekom – VWS)
 • Naast WMO gelden hebben gemeenten de beschikking over participatiebudgetten. Maak hiervan gebruik! Dit kan wanneer de geleverde zorg op de zorgboerderij ook onder het kopje re-integratie en arbeidsparticipatie zou kunnen vallen, ook bijvoorbeeld bij jonge schoolverlaters. (Jan de Vries – Tweede Kamerlid CDA.)
 • MEE is de aangewezen organisatie om mensen met een beperking verder te helpen met hun vragen rondom WMO, AWBZ en ZZPs, en om te helpen bij problemen met gemeenten en ziektekostenverzekeraars. (En nog een keertje: Iris van Bennekom – VWS)

Helder? Of werd er om de zaken heengepraat? Waar moeten kamerleden, verzekeraar en ministeries volgens u zeker nog opvolging aan geven? Klik op de titel van dit bericht en laat een reactie achter onderaan de pagina.

Dag van de Zorglandbouw – Deelnemers aan het woord (Deel 3)

Morgen (dinsdag 21 april 2009) vindt in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. De dag biedt een goede gelegenheid om veel verschillende soorten partijen kennis te laten maken met elkaars “kennis van het platteland”. GUUS toont zich gastvrij en bundelt de kennisstromen via www.guus.net. Via dit en andere weblogs zal in het kader van deze dag speciale aandacht gegeven worden aan de zorglandbouw sector en wie zich daarin bewegen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal dit vooral zijn in de vorm van bijdragen van deelnemers aan de dag, als bezoeker, (workshop)organisator, of beide. Wat zijn de verwachtingen van de Dag? Welke sessies wil men absoluut bezoeken en waarom? Maar ook: wat is volgens hen de toekomst van de sector?
 

Deel 3

In dit bericht aan het woord: Heleen van Wingerden, Marjolein Elings en Aïde Roest. Zie ook eerdere berichten:
> Deel 2 met Pieter Seuneke en Marie-José Enders;
Deel 1 met Joop Wantenaar, IJsbrand Snoeij en Jaap Hoek Spaans.
 

Heleen van Wingerden – Wellantcollege

Zorg & LeefomgevingHeleen van Wingerden werkt bij het Wellantcollege in Dordrecht en is als docente betrokken bij de opleiding Vakfunctionaris Zorg & Leefomgeving niveau 3 en 4. Het college komt met een hele groep naar de Dag van de Zorglandbouw. 

Aanstaande dinsdag zijn wij zeker van de partij. We bezoeken de dag met een groep van 13 studenten en 3 docenten vanuit het Wellantcollege. De studenten zijn zowel jongeren als volwassenen die een opleiding volgen tot beheerder of begeleider op een zorgbedrijf in de groene sector. Sommigen van hen hebben al een uitgebreide vooropleiding (bijvoorbeeld in de veehouderij) of een eigen bedrijf en jarenlange werkervaring. Anderen staan net aan het begin van hun carrière. Wat ze gemeenschappelijk hebben is hun enthousiasme en bevlogenheid voor dit vak. Ze zijn erg gemotiveerd om van en met elkaar te leren en doen dit op hoog niveau. Een mooie dynamiek ontstaat er zo.
 
Naast de groep van ons college komen er ook mensen van andere AOC’s, zo’n 35 in totaal. Samen maken we deel uit van het Netwerk Zorg- en Leefomgeving, waarbinnen we werken aan curriculum ontwikkeling rondom zorglandbouw. Hoewel we een netwerk van AOC’s zijn en dus vanuit de agrarische hoek komen, bekijken we zorglandbouw in bredere zin. We hebben daarbij ook veel oog voor de zorgkant, onder andere de dagbesteding van kinderen. Hoewel de term kind niet in het Kwalificatiedossier voorkomt, zie je in de praktijk dat veel zorglandbouw bedrijven juist ook veel met die doelgroep te maken hebben. Wij willen daar met het curriculum op inspringen. Specifiek bij het Wellantcollege zijn we bezig met samenwerking met een ROC, zodat studenten zo ook de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg (vroeger Activiteiten Begeleider) kunnen halen.
 
Het Wellantcollege betaalt een groot deel van de kosten voor deelname. Voor ons is het als het ware één groot gastcollege, waar veel experts samen komen. Een hele mooie gelegenheid dus. We hebben als groep afgesproken om goed te verspreiden over de verschillende workshops en op die manier zoveel mogelijk mee te pikken.  Zelf wil ik met name meer te weten komen over de financieringskant van zorglandbouw, om dat ook weer aan de studenten te kunnen meegeven. Hopelijk bieden de verschillende partijen die workshops organiseren ook materiaal aan, dat we samen kunnen voegen in een map om later opnieuw te kunnen gebruiken bij de opleiding. Als dit niet het geval is hopen we de aantekeningen te kunnen bundelen en zo een heel eind te komen.”

Maak kennis met Heleen bij de stand die het scholennetwerk heeft onder de vlag van initiator KPG Groep. Daar worden onder andere flyers uitgedeeld met een landkaart waarop aangegeven staat welke AOC’s de relevante opleidingen aanbieden.
   

Marjolein Elings – Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Farming for HealthMarjolein Elings werkt als onderzoeker landbouw, zorg en gezondheid bij Plant Research International van de Wageningen UR. Ze is één van de oprichters van de Community of Practice Farming for Health en heeft al vele publicaties rondom zorglandbouw op haar naam. Hieronder haar verwachtingen, onder andere wat betreft de workshop die ze geeft samen met Wilfried Minne over het therapeutisch klimaat op zorgboerderijen (workshop M):

De Dag van de Zorglandbouw is denk ik belangrijk als platform zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis die bij verschillende partijen beschikbaar is uit te dragen aan het werkveld zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Wat ik kom halen is eigenlijk heel simpel; ik vind het leuk om weer van allerlei mensen te ontmoeten in het werkveld die ik al een tijdje niet heb gesproken. Door de waan van de dag heb je niet altijd de gelegenheid elkaar te bellen of te zien en dit is een goede gelegenheid!

Ik hoop zelf samen met Wilfried Minne, de deelnemers iets te kunnen vertellen over ervaringen van deelnemers op de Hoge Born en andere zorgboerderijen. Wilfried zal als ervaren psychiater in dit werkveld iets vertellen over zijn ervaringen als hulpverlener. Ik zal zijn verhaal aanvullen met de ervaringen van deelnemers. Welke betekenis en effecten heeft het werken op een zorgboerderij/therapeutische leef-werkgemeenschap op de deelnemers? Ik ben daarbij met name benieuwd of de workshopdeelnemers zich in dit verhaal herkennen. Zien zij hetzelfde gebeuren bij deelnemers? Daarnaast willen wij graag met de workshop deelnemers in discussie gaan. Tijdens de voorbereidingen raakten Wilfried en ik al helemaal in discussie hoe bijvoorbeeld de zorg op een zorgboerderij georganiseerd zou moeten zijn. Hierover hadden Wilfried en ik een duidelijk andere mening en wij zijn benieuwd hoe de mensen uit de zaal daarover denken. Daarnaast worstelen wij met onderzoek hoe je het beste de ontwikkeling van deelnemers op zorgboerderijen kunnen vastleggen. Moeten we aansluiten bij gestandaardiseerde methodieken uit de gezondheidszorg of moeten we het onderzoek aan laten sluiten bij de eigenheid en diversiteit van zorgboerderijen? Ik hoop dat we hierover een levendige discussie kunnen voeren in onze workshop.

Neemt u geen deel aan de workshop van Marjolein en Wilfried, maar wilt u wel reageren, laat dan een bericht achter op dit weblog of op het forum http://platteland.ning.com.

 
Aïde Roest – Landbouw Economisch Instituut

zorglandbouw1300Ook Aïde Roest van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR steekt even haar hoofd om de digitale hoek van dit weblog. Aïde werkte eerder bij het Steunpunt Landbouw en Zorg en is sinds een aantal jaren actief lid van de Community of Practice Farming for Health. Vanuit haar onderzoeksfunctie bij het LEI is ze de afgelopen maanden hard bezig geweest met verschillende onderzoeken, onder andere in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw (initiator van de Dag van de Zorglandbouw). Voorbeelden zijn een onderzoek om het maatschappelijk rendement van zorgboerderijen te kunnen aantonen (SROI – Social Return on Investment), en een onderzoek voor een 0-meting van de omzetschatting van verbrede landbouw.  Aïde’s verwachtingen voor morgen in het kort:

Het leren kennen van nieuwe mensen in de sector en horen wat er speelt onder de zorgboeren.

De resultaten van de hierboven genoemde 0-meting (“Kijk op multifunctionele landbouw – Omzet en impact”) worden volgende week gedrukt. Morgen zijn al wel een brochure en wat achtergronddocumenten aanwezig.

 
Kennis maken, kennis delen

Verschillende bezoekers aan de Dag van de Zorglandbouw stellen zich voor en/of delen hun ideeën en ervaringen in het zorglandbouw-werk. Reacties zijn van harte welkom. Ook verder discussieren na afloop van de bijeenkomst kan. Hier – onder “Leave a Reply” – , op uw eigen weblog, of op het forum Platteland 2.0 (http://platteland.ning.com).

Dag van de Zorglandbouw – Deelnemers aan het woord (Deel 2)

Aanstaande dinsdag 21 april 2009 vindt in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. De dag biedt een goede gelegenheid om veel verschillende soorten partijen kennis te laten maken met elkaars “kennis van het platteland”. GUUS toont zich gastvrij en bundelt de kennisstromen via www.guus.net. Via dit en andere weblogs zal in het kader van deze dag speciale aandacht gegeven worden aan de zorglandbouw sector en wie zich daarin bewegen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal dit vooral zijn in de vorm van bijdragen van deelnemers aan de dag, als bezoeker, (workshop)organisator, of beide. Wat zijn de verwachtingen van de Dag? Welke sessies wil men absoluut bezoeken en waarom? Maar ook: wat is volgens hen de toekomst van de sector?
 

Deel 2

In dit bericht twee onderzoekers aan het woord: Pieter Seuneke en Marie-José Enders
> Zie ook Deel 1 met Joop Wantenaar, IJsbrand Snoeij en Jaap Hoek Spaans.
 

Pieter Seuneke – Rurale Sociologie Groep, Wageningen UR

university_logoPieter Seuneke werkt als onderzoeker bij de Rurale Sociologie Groep van Wageningen UR en doet momenteel in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw onderzoek naar de dynamiek en robuustheid van de verschillende sectoren van multifunctionele landbouw. De Taskforce definieerde 6 sectoren, namelijk natuurbeheer, educatie, kinderopvang, recreatie, streekproducten en ook: zorg (zorglandbouw). Met die achtergrond bezoekt Pieter aanstaande dinsdag de Dag van de Zorglandbouw.

Ik kijk erg uit naar aanstaande dinsdag. Het lijkt me interessant om zoveel mensen uit zoveel verschillende hoeken van de zorglandbouw bij elkaar te brengen. De afgelopen weken besteedde ik in het kader van ons onderzoek al veel tijd aan het doornemen van allerlei literatuur over het onderwerp. De Dag van de Zorglandbouw is een mooie gelegenheid om ook de praktijk beter te leren kennen. In die zin ben ik breed geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen in de sector en wat men als kansen ziet voor de toekomst, bijvoorbeeld zoals op het gebied van de multiculturele samenleving, waarover ik al iets op GUUS voorbij zag komen. Ik hoop erg veel te kunnen leren en ben van plan actief deel te nemen aan de workshops.

Wat betreft het onderzoek dat we uitvoeren voor de Taskforce is het interessant om meer te leren van zorglandbouw als een sector binnen de multifunctionele landbouw die al wat verder in ontwikkeling is. Elke sector heeft uiteraard zijn specifieke kenmerken, maar als het gaat om verder professionaliseren van samenwerking zouden startende sectoren wellicht de ervaringen uit de zorglandbouw als voorbeeld kunnen nemen.

Na de Dag van de Zorglandbouw kunnen we Pieter’s impressie van de dag lezen op het weblog van de Rurale Sociologie Groep.
 

Marie-José Enders – Universiteit Utrecht

uulogo2Marie-José Enders-Slegers werkt als aan faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht, departement Klinische en Gezondheidspsychologie. Hier een bijdrage boordevol verwijzingen naar interessante projecten:

Waarom bezoek ik de dag van de Zorglandbouw? Allereerst omdat ik ‘zorglandbouw’ een prachtig fenomeen vindt waarvan ik graag zoveel mogelijk ins en outs ken en ik ben dus erg nieuwsgierig naar wat ik weer kan leren. Op verschillende manieren heb ik met zorglandbouw te maken. Ik ben copromotor van Simone de Bruin, die onderzoek doet naar de effecten van zorglandbouw op het welzijn van dementerende ouderen en hun mantelzorgers, en verder omdat ik een aantal projecten heb uitgevoerd met mijn studenten. Heb onderzocht ( i.s.m. Stichting  Groenzorg) wat belevingstuinen kunnen betekenen voor de kwaliteit van leven van mensen, opgenomen in een psychogeriatrisch verpleeghuis (dementerende ouderen) en heb onderzoek gedaan naar wat het verblijven in een natuurlijke omgeving (Ambrosiushof) doet met vroegdementerende ouderen (i.s.m. Health Navigator).
Verder heb ik veel onderzoek gedaan naar AAI ( animal assisted interventies) en doe b.v. nu ook een project voor het KNGF Geleidehonden waar AGH’s (autismegeleidehonden) bij jonge autistische kinderen in het gezin geplaatst worden.

Dus de relatie tussen mensen en natuur en mensen en dieren ligt me erg aan het hart. Ben ook lid van het netwerk Farming for Health en van de COST Action groep.

Een bijdrage is te vinden b.v. in Farming for Health, proceedings of the Community of Practice Farming for Health : Therapeutic farming of therapy on a farm’, p. 37-45 .

 
Kennis maken, kennis delen

Verschillende bezoekers aan de Dag van de Zorglandbouw stellen zich voor en/of delen hun ideeen en ervaringen in het zorglandbouw-werk. Reacties zijn van harte welkom. Hier – onder “Leave a Reply” – , op uw eigen weblog, of op het forum Platteland 2.0 (http://platteland.ning.com).  

In de volgende aflevering onder andere: Heleen vanWingerden, docente aan het Wellant College. U ook alvast iets te delen? Of schrijft / discussieert u mee na afloop? Laat het weten! [Dorine Ruter: d.ruter apenstaartje etcnl.nl]

Guus twittert via GuusNet

Met Twitter sturen gebruikers tekstberichten, zogenaamde tweets, van maximaal 140 karakters lang via SMS, e-mail, IM, de Twitter-website of via een applicatie zoals Twitterific of TweetDeck. Je kan zelf berichten sturen of berichten van een ander volgen. Ook kan je de aflevering beperken tot een groep vrienden, maar standaard worden de berichten afgeleverd bij alle belangstellenden.

Kortom: extra Guus nieuwtjes te volgen op Twitter. Zoek GuusNet op Twitter en volg Guusnet.

Guus gaat verder nadenken hoe Twitter in de komende tijd beter gebruikt en benut kan worden. Heb je tips? Stuur een tweet of reageer op dit berichtje…