‘Kiemshop’: Nieuwe Nederlanders op het platteland

In het kader van de aankomende Dag van de Zorglandbouw (dinsdag 21 april 2009) biedt het GUUS weblog een platform voor de zorglandbouw sector. In dit bericht één van de workshops van deze dag extra voor het voetlicht gebracht: De “Kiemshop” over Nieuwe Nederlanders op het platteland. In een eerder bericht op dit weblog een impressie van de succesvolle eerste editie van deze workshop. Via de website van de Dag van de Zorglandbouw kunt u zich voor deze workshop aanstaande dinsdag inschrijven.


Uit de praktijk: In Amersfoort is een groep Turkse ouderen die graag op een boerderij in de omgeving van de stad aan de slag zouden gaan. Twee vrouwen gaan namens de groep op zoek naar mogelijkheden. Zowel naar een boerderij die plek biedt aan deze doelgroep, als naar financiering van deze dagbesteding. Allerlei partijen zijn wel geïnteresseerd mee te denken, te adviseren, het proces te volgen, maar wat vooral nodig is, is een plek en geld. De zoektocht van deze groep zorgvragers naar zorgplek is allesbehalve een makkelijke!

Er zijn verspreid door Nederland verschillende initiatieven die nieuwe stedelingen zorg bieden op het platteland. Deze zijn meestal kleinschalig en weinig bekend. Nieuwe stedelingen en zorg/welzijnsinstellingen zijn onvoldoende bekend met de kansen/meerwaarde die zorg op het platteland kan bieden, en heel concreet: welke zorginstellingen en zorgboerderijen zijn hiermee actief. De manier waarop je nieuwe stedelingen het beste kunt bereiken verschilt per bevolkingsgroep en per leeftijdscategorie. Kennisuitwisseling en communicatie zijn belangrijke knelpunten. Daarnaast is financiering van zorg op boerderijen een knelpunt. In de workshop worden de volgende kansen besproken:

Wat zijn nieuwe Nederlanders? Mensen die oorspronkelijk uit een ander land komen, worden vaak allochtonen genoemd. Veelal zijn dit mensen die al vele jaren in Nederland wonen, hun kinderen zijn hier geboren en zijn deels ook al volwassen. Het zijn ‘nieuwe’ Nederlanders. Het overgrote aandeel woont in de steden, net als steeds meer ‘oude’ Nederlanders ook in de stad wonen, en steeds minder bekend zijn met het platteland. Samen met de nieuwe Nederlanders zijn zij aan te duiden als nieuwe stedelingen.
  • Bekend maken van landbouw en platteland in de stad,
  • Betere informatie-uitwisseling,
  • Samenwerking en financiering,
  • Communicatie met nieuwe stedelingen.

De workshop wordt gegeven door:
– Mellouki Cadat (MOVISIE),
– Henk Kloen (CLM),
– Alexandra Haman (Stanvaste Clientenparticipatie).

Geïnteresseerd? Schrijf u nu in voor de Dag van de Zorglandbouw aanstaande dinsdag en meldt u aan voor de Kiemshop.