Leesbaar Landschap

“Maar ik hoef helemaal niet overal natuur, ik vind het wijdse agrarische landschap juist mooi!” “Wie bepaalt wat verrommeling is, wat mooi landschap is?” “Waarom waarderen we cultuurlandschap van een bepaalde periode, zeg 50 jaar terug, wèl, en modern cultuurlandschap niet?”

Ik probeer bewust een beetje te provoceren, maar Kees de Heer krijg je niet op de kast. Hij luistert en geeft doordacht antwoord op al die vragen. Hij onderbouwt zijn betoog met de vier “brillen” die helpen om landschappen te waarderen. Ik kan niet anders dan enthousiast raken over wat hij vertelt. De “brillen” van de methode Leesbaar Landschap zitten voortaan in mijn mentale bagage…

“Lees het landschap als een verhaal, en gebruik afwisselend 4 brillen”
Kees de Heer is bioloog en betrokken bij het pas geopende “Landschapshuis” op de Eemlandhoeve. Dat ligt middenin Arkemheen-Eemland, aangewezen als één van de twintig mooiste landschappen van Nederland. Een gebied met een lange geschiedenis, ontstaan uit de strijd tegen het water. Een gebied om te ontdekken. De methode Leesbaar Landschap kan daarbij helpen. Het zijn als het ware 4 verschillende brillen die je helpen om steeds een ander aspect van het landschap te zien. We vinden een landschap mooi, als ieder van de vier brillen een interessant plaatje oplevert. Een landschap is uit balans, en wordt vaak als minder mooi ervaren, wanneer één of meerdere van de brillen niets toont. De methode biedt een manier om samenhangen te zien en om kwaliteiten van een landschap op het spoor te komen en te bespreken.

Kees legt in de video de vier brillen uit: verticale samenhang, horizontale samenhang, seizoenssamenhang en historische samenhang. Hier is meer te lezen: Leesbaar Landschap.

Het leuke van de 4 brillen is dat het geen zwart-wit scheiding cultuur/natuur geeft. De methode geeft zelfs voor een stedelijk landschap leuke aanknopingspunten om over door te praten, terwijl een monocultuur aangeplant bos, al is het groen, snel oninteressant is.

Het Landschapshuis in dit gedeelte van Eemland-Arkemheen is bewust op een boerderij gesitueerd. Dit gebied is bij uitstek ook “gestempeld” door de boeren. Je vindt overal de landbouw invloed terug. Het Landschapshuis is voortvarend geopend en heeft allerlei plannen voor de toekomst. Er is een nauwe band met het RIC, Regionaal Innovatie Centrum, en er is een grote groep enthousiatelingen. In elk geval worder er excursies Leesbaar Landschap georganiseerd. Kees de Heer over het Landschapshuis:

meer links:
de excursie van het Landschapshuis
columns (vaak over natuur en landschap) van Kees de Heer