Leertraject Web2.0 en platteland

Heb je een initiatief wat helpt om je dorp een top-dorp te maken? Is je bedrijf een ontmoetingsplaats en zou je datzelfde gevoel willen uitstralen op je website? Wil je via het web kennis uitwisselen met collega’s? Zou je willen dat mond-op-mond reclame effectiever was?

De mogelijkheden van Internet gaan veel verder dan een informatieve website. Het ‘sociale web’; bijdragen aan discussies op het web, Twitter of een weblog, kunnen een meerwaarde hebben voor je onderneming. Kennisontwikkeling, marketing, netwerken, traffic naar een site brengen, niches ontdekken, samenwerkingen ontwikkelen, zijn enkele van de toepassingen.

Leertraject web2.0 en platteland

“Web2.0, wat kan ik er mee?” is een online leertraject van 10 mei tot 7 juni dat wordt georganiseerd door Netwerk Platteland in samenwerking met GUUS en Taskforce Multifunctionele Landbouw. LEADER Hoogeland draagt bij in het kader van Web 2.0 proeftuin Lauwersmeer.

Dit leertraject is gericht op contact en interactie met anderen via het web. Dit wordt ook wel ‘web2.0’ genoemd.

Hoe

Een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0. Bestaande uit:

  • een intensief online traject waaraan deelnemers vanuit werk of thuis op flexibele tijden kunnen deelnemen. Vanaf 10 mei gedurende 4 weken.
  • een fysieke ontmoeting tussen deelnemers aan het eind van het traject; 6 en 7 juni. Deze bijeenkomst – de unconference genoemd – is facultatief.

Doel

Het leren, ervaren en onderzoeken: “Web2.0, wat kan ik er mee?”. Daarbij steken we in op zinvolle inhoud rond plattelands- en landbouw thema’s die deelnemers inbrengen, én op het bouwen en koesteren van een relevant online netwerk.

Deelnemers

Geïnteresseerden via Taskforce Multifunctionele Landbouw, GUUS-leden, mensen vanuit Netwerk Platteland (o.a. uit de Leader gebieden, en ambtenaren van gemeente & provincie die actief zijn op gebied van plattelandsontwikkeling), leden van ‘NBvP / Vrouwen van Nu’, en andere mensen die willen aanhaken.  (bijvoorbeeld betrokken plattelanders, ‘groene’ studenten, vanuit LTO, LNV, DLG, etcetera.)

Output

Resultaat van actieve deelname zijn nieuwe en versterkte contacten, web2.0 vaardigheden en veel ideeën voor je werk en (potentiële) samenwerkingsverbanden rond thema platteland.

Kosten

Dankzij een financiële bijdrage van verschillende organisaties zijn de kosten voor deelname beperkt tot €100,- voor het online-traject.

Daarnaast komen de verblijfskosten tijdens de unconference op 6 en 7 juni aan het einde van de 4 weken voor eigen rekening. Dit kost ongeveer 200 euro. Deelname aan deze bijeenkomst is overigens niet verplicht.

Wil je meer informatie of deelnemen?

Lees de “Veelgestelde Vragen” hier.

Aanmelden kan door een e-mail met uw naam en de vermelding “GUUS” te sturen naar: info@netwerkplatteland.nl

Advertenties

GUUS-tival: online leren over web2.0 en platteland

UPDATE per 19 januari: er zijn al bijna 100 geinteresseerden, daarom is inschrijven niet meer mogelijk. Voor wie nog interesse heeft: De kans is groot dat er herhalingstrajecten komen, volg deze blog!

Heb je het gevoel dat er meer met web2.0 kan, maar kom je er steeds niet toe het te gaan doen? Probeerde je al dingen maar blijkt de meerwaarde maar niet? Wil je meer mensen ontdekken online, die relevant voor je zijn?

“Wij van GUUS” hebben ervaren dat web2.0 zinvol kan zijn voor je werk, voor je omgeving. We denken zelfs dat strategisch gebruik van web2.0 door meer mensen die het platteland een warm hart toedragen zinvol is voor het nederlandse platteland. Daarom steken we graag anderen aan.

Om te leren, te ervaren én te onderzoeken “Web2.0, wat kan ik er mee?” starten we een online leertraject, gedurende de hele maand februari.

Doel
Het leren, ervaren en onderzoeken: “Web2.0, wat kan ik er mee?”
Daarbij steken we in op zinvolle inhoud rond plattelandsthemas die deelnemers inbrengen, én op het bouwen en koesteren van een relevant netwerk.

Hoe
Een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0. Bestaande uit:

* een intensief online traject,
* een fysieke ontmoeting tussen deelnemers aan het eind van het traject, en
* als concrete output een publicatie over Platteland 2.0.

Deelnemers
GUUS-leden, mensen vanuit Netwerk Platteland (o.a. uit de Leader gebieden, en ambtenaren van gemeente & provincie die actief zijn op gebied van plattelandsontwikkeling), leden van ‘NBvP / Vrouwen van Nu’, en andere mensen die willen aanhaken.  (bijvoorbeeld betrokken plattelanders, ‘groene’ studenten, vanuit LTO, LNV, DLG, etcetera.)

Output
Actieve deelname zal opleveren: nieuwe en versterkte contacten, web2.0 vaardigheden en veel ideeën voor je werk en (potentiële) samenwerkingsverbanden rond thema platteland.

Opzet
Het leertraject loopt gedurende de hele maand februari (4 weken). Als curriculum dient materiaal voor online workshops over knowledge sharing en knowledge management, gericht op web2.0, bewerkt voor de nederlandse plattelandscontext. Twee facilitatoren gaan zich inzetten om er zowel op groepsnivo als voor individuele deelnemers alles uit te halen. Van deelnemers wordt een inzet van circa 5 uur per week verwacht, flexibel te besteden. Elke deelnemer werkt met de tools die het beste passen bij zijn of haar doelen; bijvoorbeeld blogs, LinkedIn, Twitter, Guus.net, ning. De facilitatoren geven feedback, coaching, delen eigen ervaringen en helpen met het weven van verbindingen tussen verschillende platforms, en het zichtbaar maken van de community in zijn volle breedte.

Wat heb je nodig?

  • Inzet   ~Het leertraject is relatief vrijblijvend en ook flexibel –men geeft een eigen invulling– maar geldt dat hoe actiever deelnemers zich inzetten, des te meer waarde men creëert.
  • Geen voorkennis   ~wel leergierigheid en bereidheid om erin te duiken.
  • Tijd   ~zoals gezegd, een gemiddelde inzet van 5 uur per week is een goede richtlijn. We gaan er van uit dat mensen zowel op hun werk als thuis hieraan tijd besteden. Bijvoorbeeld overdag deelnemen aan een teleconferentie en ’s avonds thuis een blogpost schrijven.
  • Een computer met goede Internet verbinding.

Weet je al veel van web2.0?
Ook dan heeft het nut aan te haken! Je kunt op je eigen nivo aan de slag. Het gaat behalve om skills ook om het samen ontdekken wat we kunnen met web2.0.

Unconference
Aan het einde vindt een afsluitende tweedaagse unconference plaats, genaamd GUUStival. De ontmoeting is gericht op het naar boven halen en uitwerken van vragen, ideeën en kansen voor samenwerking die deelnemers met zich meedragen.

Kosten
Aan deelnemers wordt een vergoeding gevraagd, onder andere om de verblijfskosten tijdens de unconference te dekken. Verder geldt: “(bijna) Gratis, maar niet goedkoop”. Oftewel, dankzij financiers is dit traject per deelnemer financieel gezien heel toegankelijk. Dat past ook bij de doelen en bij web2.0. Het betekent níet dat er niks van ons verwacht mag worden. Omgekeerd verwachten wij heel wat van de deelnemers.

Wil je meer informatie of deelnemen?

stuur een mailtje
een reactie in de comments kan natuurlijk ook