Twitterchat verslag: Veehouderij, hoe wél?

140 tweets van 12 mensen in een uur. Dat was dus een rustiger Twitterchat dan het geflits van vorige week, en daarmee eigenlijk beter. We hadden ‘aan tafel’: boeren, betrokken burgers / plattelanders, brabantse politiek, minLNV, veehouderij journalisten, activisten.

Veehouderij, hoe wél? Want veehouderij ligt onder vuur. Dat werd wel heel zichtbaar toen in een paar dagen Brabant megastallen verbood en een TV programma resistentie tegen antibiotica weet aan veehouderij. De maatschappij keert veehouderij de rug toe. Maar worden de feiten afgewogen?

Dit waren de vragen:

1. Megastal / Varkensflat: ja of nee en waarom.

2. hoeveel vlees moeten we in eigen land produceren?

3. hoe zorgen we dat ‘het grote plaatje’ inzichtelijk wordt ?

Zie hier de tweets achterelkaar

1. Megastal ja of nee?

Vele aspecten worden even aangeroerd. Gewoon een paar megastallen bouwen en kijken hoe het gaat, werd geopperd. Er zijn al ervaringen mee, maar in minder dichtbevolkte gebieden in het buitenland. Voor dierwelzijn kan een megastal prima zijn, bijvoorbeeld er hoeft minder met dieren gesleept, maar het is maatschappelijk moeilijk verkoopbaar. Er is een kengetal nodig wat ‘mega’, bevolkingsrisico en gezondheid meetbaar maakt.

Gaat het om aantallen dieren of oppervlakte van het bouwblok of de grootte van de stal? Of gaat het om gezinsbedrijf versus ‘concern’? Veel boerengezinnen (met 1 of enkele medewerkers) hebben nu meerdere lokaties, wat is er tegen die in één moderne stal te combineren?

Tenslotte wordt vastgesteld dat aantallen varkens niet toenemen, die worden beperkt door varkensrechten. Concentratie vindt plaats om de verplichte investeringen voor duurzame stallen te kunnen spreiden over meer dieren per bedrijf. Dus de verduurzaming werkt schaalvergroting in de hand…

2. Hoeveel vlees moeten we in eigen land produceren?

Of moeten we alles importeren?:

Nederland is geen eiland en alleen naar Nederland kijken is niet zo zinvol. Logischer is het om het afzetgebied, NW Europa te bekijken. Hoeveel varkens willen we daar?

Anderen opperen dat door biologisch tot hoofdstroom te verheffen er wel vermindering van produktie op zal treden. Of dimensioneren naar hoeveelheden reststromen die we hier maken. Hoeveel varkens zijn dat dan precies?

Goede vraag!:

3. ‘het grote plaatje’ inzichtelijk maken

Antibiotica

  • bijdrage aan humane resistentie vanuit veehouderij wordt geschat op 10%. (CLEAR, onderzoeksproject).
  • verminderen kan goed maar moet nog even op gang komen
  • haal financiele perverse prikkels weg bij dierenarts en boer: dierenarts mag niet verkopen en accijns heffen voor boer.

‘Kloppende keuken’ is een volksinformatiemerk dat uitdrukt: “kom kijken in onze keuken: wij hebben niets te verbergen!” Voedingsmiddelfabrikanten kunnen een logo hiervan gratis op hun producten plakken. Het idee is van Foodlog.nl, de gedachte erachter is dat mensen dan weer meer zelf geinteresseerd raken na gaan denken over wát ze precies belangrijk vinden.

Allen bedankt voor de bijdragen. Zijn er vragen of ben ik iets vergeten dan hoor ik graag aanvullingen via de comments.

Volg en voed de doorlopende slow chat op Twitter #guusnet

Advertenties

European Eemland Conference

Morning session “Workshop megastallen – Building in the landscape”

On Friday, the last day of the European Eemland Conferentie, I was happy to attend a workshop which was related to agriculture. “Building in the landscape” adressed the question how (large) farm buildings can be developed, without being considered a threat by neighbours. The casestudies were about dairy and meat cattle. The Province of Groningen uses an approach of “kitchen table conversations” where the licensing authorities and eastethic committee visit the farm, and all stakeholders together, in an early stage, talk about and jointly develop the plan.

The conclusions:
1. Increase in scale is not the only viable option for farms;
2. but increase in scale need not be “a threat” (as it is often seen now);
3. There will only be a limited number of large-scale farms;
4. Individual approach for each case is needed;
5. Farms need to “earn” the right to continue working in the area, in the landscape. (The license to operate or in Dutch: “zorg voor vergunning én gunning

The advise in general: be transparent and remember: “No farmers, no landscape!”

In another presentation three scenarios were given for the future of dairy production in the Netherlands: specialized dairy production, community dairy and nature dairy. The scenarios are quite detailed and the type of farmer suitable for each scenario is clear.

In the group discussion we discussed:

  • The trend that modern buildings for cattle are much more open than before.
  • The cluttering of the landscap (verrommeling), to which some farms contribute. Often it are not the large, well run farms, but the small ones going out of business that are more messy. Is there a way to repair what was spoilt in the past?
  • Light shining out of cattle stables all night is deemed less disturbing if it is coloured green. Also LED lights and lamps that enlight only the target (no sprawl) can contribute to minimizing the light-pollution.

Afternoon session

The countryside has so much more to offer… and we need multiple stakeholders to unlock the more hidden values of the countryside. From values to cash.

Jan Huijgen summarizes the European Eemland Conference in one sentence: “Do not wait for the Government. If we form the right coalitions, we can be the pioneers. Policy will follow.”

Another result from the conference: stop agricultural subsidies, start rural investments.

Today, the third day, we had 4 or 5 options for the morning programme. Several excursions were organised, a workshop “megastallen”, de Ondernemersdag, and an English spoken session.

After lunch we came back together. The findings of the Conference were presented in movies and presentations. Unfortunately Mrs Fischer Boel was called upon by Mr Sarkozy to be in Paris, so she could not be with us. A lively and diverse information fair also took place.

Guus is also present. An inviting “Guus stand” with four working stations enables people to be introduced to Guus. This way in the coming months Guus plans to be present at events, so Guus will get friends from all types of stakeholders from the countryside. In the pictures you see “Fast Guus” where you can receive explanation while standing up, and “Slow Guus” where you can discuss Guus while relaxing.