Mogelijk model voor Guus

mogelijk model voor guus

mogelijk model voor guus


Schets van een mogelijk model voor Guus. Voor een gezond platteland in Nederland hebben we elkaar nodig. Boeren, ondernemers in de “nieuwe” sectoren, beleidsmakers, LNV mensen, adviseurs, plattelandsbewoners, gemeente ambtenaren, waterschappen, agribusiness, onderzoekers en onderwijs; ieder speelt zijn rol. Guus is niet het territorium van één van deze soorten, Guus is van iedereen. Zo ontstaat een neutrale ontmoetingsplek waar we elkaar kunnen vinden en samen kunnen werken aan een vitaal platteland.

Guus is dus níet de plek bij uitstek waar je alles over melkveehouderij te weten komt. Of over landschapsbeheer als tweede tak. Maar Guus kan wel de weg wijzen naar bronnen daarover en (als ze bestaan) naar communities of fora daarover. Guus verbindt.

We realiseren die brede dekking door koppelingen naar bestaande en toekomstige media/ communities, bijvoorbeeld melkvee, zorglandbouw, Platteland2.0ning, weekblad/site De Boerderij. Koppelingen bestaan uit rss feeds over en weer, en menselijke bruggenbouwers. Deze laatste “boundary spanners” (de groene stipjes in de schets) vormen deel van de kern van Guus. Zij vormen de motor van Guus en blijven dat doen, omdat ze waarde ervaren. Als je dit leest, ben je misschien ook zo’n bruggenbouwer. Overweeg hoe je Guus voor je kan laten werken. Stel bijvoorbeeld een vraag op Guus, of neem contact op met anderen via de Platteland2.0 ning.

Advertenties

Platteland: geintegreerde benadering nodig.

Op de Plattelands conferenties werd het weer duidelijk: voor een vitaal platteland gaan we over van een sectorale (landbouw) aanpak naar een integrale, veelzijdige aanpak.Volgens Nicola Crosta (OECD) hebben we een nieuw plattelandsbeleid nodig.

“Wat betreft de benadering verschuift de aandacht van sectoraal naar integratie. Wat betreft de doelen verschuift de aandacht van compensatie naar het verhogen van het regionaal concurrentievermogen. Wat betreft middelen verschuift dan aandacht van financiële subsidies naar investeringen. En wat betreft het beleid, verschuift de aandacht van nationale overheden naar lokale overheden, NGO’s, et cetera. Dat houdt een geïntegreerde toenadering in, met gebruik van lokale hulpmiddelen en lokale kennis.”

Dat betekent per defenitie dat veelsoortige actoren betrokken zijn. Het platteland is de puzzel, maar de losse stukjes zijn verspreid over vele mensen. Nog voor we kunnen gaan puzzelen zullen we een groot aantal stukjes boven tafel moeten zien te krijgen.

Guus kan daarbij helpen. Doordat mensen laten zien welke internet sites ze interessant vinden, doordat ze bloggen of anderszins onder de aandacht brengen waar ze mee bezig zijn, laten ze zien welke puzzelstukjes ze kunnen bijdragen. Door meer van jezelf te laten zien kun je gevonden en gekend worden, zodat het puzzelen sneller gaat. (photo credit: by lumaxart)