Boer zoekt Nieuwe Nederlander… en omgekeerd

Een groeiende deel van stedelingen is van allochtone komaf. Toch zijn nieuwe nederlanders nog zeer weinig betrokken bij plattelandsontwikkelingen. Voor beide kanten een gemiste kans. Wat zijn vraag en aanbod voor activiteiten en produkten specifiek voor deze groep? Deze vraag vormde de aanleiding voor een ontmoetingsdag.

Kiemshop: concrete plannen ontkiemd

De wens om direct contact te leggen tussen boeren en Nieuwe nederlanders, -én concrete afspreken daarvoor. Dat is het resultaat van de “kiem-shop” waar GUUS meemaker Mellouki Cadat, werkzaam MOVISIE, bij betrokken was afgelopen week.

mellouki cadat

mellouki cadat

Dertig deelnemers uit het hele land, kwamen bijeen: van zelforganisaties van migranten, tot ambtenaren van LNV, tot agrarische producent, lokake en provinciale welzijn en zorginstellingen, de Raad voor het Landelijk Gebied , de taskforce multifunctionele landbouw, MOVISIE, FORUM enz. ervaringen uitwisselen rond activiteiten en producten voor Nieuwe Nederlanders op het platteland. Welke (streek)producten spreken hen aan, welk type recreatieve en educatieve activiteiten of zorgaanbod? Wat zou er nog meer kunnen gebeuren om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen?

Mellouki over de dag:

“Er was een sfeer van sterke commitment, van betrokkenheid. De middag heeft veel inzichten geleverd en er zijn er contacten en afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ‘marktplaats’ waar allochtone stedelingen met een vraag naar groen -of dat nu is voor voedsel, recreatie, of zorg- agrarische ondernemers ontmoeten. De wereldmarkt van allochtone stedelingen biedt de kans om niches te ontwikkelen voor specifieke producten.”

Voorbeeld succesvolle niche

Een mooi voorbeeld is teler Ferdinand Eeuwes, eigenaar van de De Groene Schuur waar de bijeenkomst plaats vond. Eeuwes verkoopt zeventig procent van zijn producten aan allochtone winkels, zoals op de Albert Cuyp in Amsterdam en de vele toko’s. Hij teelt dan ook specifiek voor deze klandizie. Ook bevordert hij de sociale ontmoetingen: bij hem komen uit het hele land bijvoorbeeld Turkse kooks voor surinamse klanten koken. De multiculturele keuken op zijn best dus.

Waar vind ik meer informatie?

Advertenties