Nieuwsbrief GUUS november 2009

Metropolen en monoculturen

Miljoenensteden die gevoed worden door een grootschalige gespecialiseerde landbouw ergens ver weg: “metropolen en monoculturen”. En ondertussen in NW Europa een parkerig platteland waar iedere poging tot serieuze voedselproduktie strandt in geurkcirkels, natuur en ontpoldering.

Dat is het doemscenario in de hoofden van vele nederlandse boeren nu de Europese landbouwsteun afgebouwd raakt. Markten worden opener, maar de
wereldmarkt beloont slechts de aanbieder met de laagste prijs. De maatschappij eist -terecht- zorg voor mens, dier en omgeving. De meeste boeren zien de zorg voor die omgeving ook als belangrijke waarden van hun boerzijn, die ze logischerwijs ‘inbakken’ in het produceren van voedsel -maar vervolgens is de prijs die ze ontvangen voor hun produkten te laag om voort te bestaan.

Slag maken naar gezond platteland; met hulp van internet

Hóe precies vanuit de huidige onzekerheid te komen tot een duurzaam gezond platteland, dat weet niemand. Wel zijn er veel ideeen over. Dynamische, meer lokale economische kringlopen zijn er één van. Hoewel bevolkingskrimp dreigt, is het nederlandse platteland relatief dichtbevolkt. Agrarisch plattelanders zijn maar een minderheid. Een sterkte; zo kunnen plattelanders produkten kopen en van onder af bijdragen aan een duurzaam gezond platteland, mét voedsel produktie.

Via GUUS worden allerlei mensen en initiatieven die bijdragen om die slag te maken zichtbaar gemaakt.

En dat gaat steeds beter! Voorlopers in de landbouw- en plattelandswereld zijn langzaam aan het ontdekken hoe we internet kunnen benutten om samen te praten en te leren. Met foodlog.nl als grote motor waaiert zich een debat uit over internet, met uitlopers naar en vanuit dagbladen en de Rode Hoed.
In de laatste twee maanden zijn daar inhoudelijke discussies op agd.nl (agd.foodlog door Dick Veerman) en boerderij.nl (door mij) bij gekomen.

Vele individuen, soms onder eigen naam, nemen deel. Velen van hen zijn natuurlijk ook via werk betrokken en zo zijn LNV, wageningse clubs, LTO, boeren nu ook online ‘in gesprek’.
Online en offline verbinden

Tijdens het Plattelands parlement een maand geleden (10 oktober, in Lunteren) ging het over krimp, duurzame dorpen. En ook over bewoners inbreng en burgerparticipatie. Hoewel de resultaten online te vinden zijn was ik verbaasd in inhoud van de dag nergens het woord internet of ict tegen te komen. In mijn visie is internet een belangrijk hulpmiddel om de slag te maken en mensen bijeen te brengen.

GUUS.net en Vitaal Platteland

LNV wil GUUS inzetten in de Kennisarrangementen van Kennisnetwerk Vitaal Platteland. Ondertussen is een technische overhaul aan GUUS bezig.
Binnenkort meer.

Gelinked op GUUS.net

Onder andere gelinkt op GUUS.net de laatste tijd:

Stadslandbouw; gemeenschappen telen hun eigen voedsel op beperkte oppervlakte en met slimme kringloopsystemen. (zie GUUS getagde sites met stadslandbouw)

Stad-land relaties veranderen (zie GUUS getagde sites met ‘urbanrurallinkages’)

Maar ook het voorgaande uit de inleiding is te volgen door zo nu en dan een oog te werpen op wat door GUUS gelinked wordt. GUUS is een goede
gezamelijke antenne om het discours te volgen. Volg op guus.net wat andere GUUSsers voor u ontsluiten en deel zelf ook mee. Lees hier
hoe u ook kunt gaan taggen.

Twitter en GUUS

GUUS op Twitter is @GUUSnet.
Op Twitter volgt GUUS meer dan 184 mensen die iets met platteland hebben. Ze sturen berichten door, soms verwijzen die naar interessante sites, soms vormen ze een soort ‘backchannel’ op het meer officiele debat. Ook hier is het doel kennis te delen en mensen te verbinden. GUUSnet op Twitter kiest handmatig (meestal door @josien) relevante berichten van echte mensen en re-tweet die. (de RT staat voor Re-Tweet, de @xyz laat zien dat de oorspronkelijke zender xyz was). Tweets die relevant zijn voor ‘platteland’ worden zo verspreid naar de volgers van GUUSnet op Twitter. Dus word je ge-retweet, dan is dat altijd met goede bedoelingen.

Door ook een Twitter account aan te maken en @GUUSnet te volgen kun je relevante nieuwe mensen ontdekken. Die kun je zelf gaan volgen, zo
ontstaan dwarsverbanden.

Tot ziens online,

GUUS nieuws april

Guus Badge161x49

Beste kennis van GUUS,

De volgende blogposts zijn verschenen op GUUS’ blog:

Met hoeveel zijn we?
220 leden op GUUS, 136 leden op Platteland2.0

Welkom voor alle nieuwe leden. 66 leden op GUUS hebben ook hun foto geplaatst. Leuk om een plaatje bij het praatje te zien.

Ander nieuws

  • Duurzaam boer blijven is zeer voortvarend gestart. Mooi voorbeeld hoe wordpress blogs slim ingezet worden voor een getrapte community aanpak. Met ETC/Frank Verhoeven in de regie en Jongbelegen als webbouwer een voorbeeld wat navolging verdient!
  • Dorine Ruter en Maarten Fischer en anderen zijn druk met de voorbereiding van een grote zorglandbouwdag 21 april.
  • Initiatief rond plattelandstoerisme staat in de steigers. Jeroen Boon is initiatiefnemer. De delicious tag is “plattelandstoerisme”. tag mee! Lees hier meer.

Steeds meer mensen ervaren de kracht van web2.0 en de groei is dan ook enorm. Maar het is niet meteen duidelijk wat er allemaal mogelijk is. Hoe hangt het samen en wat kan ik precies met web2 in het algemeen en met GUUS in het bijzonder?

GUUS is bedacht met web2.0 visie. YouTube, Flickr of muzieksites hebben hetzelfde principe: gebruikers plaatsen filmpjes, fotos of hun muziekvoorkeur. In GUUS’ geval weblinks. Die door gebruikers geplaatste verzameling kan vervolgens op veel handige manieren geordend, gefilterd en doorzocht worden.
Je kunt de “brij” op allerlei manieren filteren, bijvoorbeeld door bepaalde leden te volgen, door een bepaalde ‘tag’ uit de tagcloud aan te klikken, door je via rss op bepaalde informatie stromen te abbonneren, etc. Door dit gedrag onstaan na verloop van tijd patronen, contacten, kennissen, netwerken, groepen. Die mensen vinden elkaar vervolgens elders, op het web of in het echt.

De beste manier om uit te vinden hoe het allemaal werkt is het zelf te proberen. Lees hier hoe je zou kunnen experimenteren. Word je liever zo nu en dan gecoacht? Laat het weten, via GUUS kan ondersteuning geboden worden, of doorverwijzing
naar professionals. En als een training in web2.0 in het algemeen meer
bij u past, kijk dan eens hier: bij de webwijs cursus. Eerstvolgende cursusdag 7 april.

Tot ziens op GUUS!