Dag van de Zorglandbouw – Een waar afkortingenfestijn

Gisteren, dinsdag 21 april 2009, vond in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. Op dit en andere weblogs verschillende impressies.

Mensen vanuit landbouw die zich voor het eerst op het vlak van de zorg begeven doen er goed aan een zakwoordenboekje zorg-jargon bij zich te houden. AWBZ, WMO, PGB, ZZP, in gesprekken over zorglandbouw vliegen de afkortingen je al snel om de oren. Zo ook tijdens vrijwel alle sessies gisteren, zowel plenair als parallel. Weten waar de afkortingen voor staan is dan slechts een beginnetje. Weten wat de meest recente ontwikkelingen zijn in de wet en regelgeving en hoe deze van invloed zijn op de zorg die kan worden gegeven aan mensen op een zorgboerderij, dat is een tweede. En daar heeft menig zorgboer dan ook een grote kluif aan. Zeker omdat het up-to-date houden van deze kennis gedaan moet worden naast het dagelijkse runnen van de zorgboerderij. Samenwerken om die kennis op peil te houden is dan ook het advies vanuit verschillende hoeken.

Enkele uitspraken en adviezen van verschillende sprekers:

  • Het kabinet wil onbeheerste groei van de persoonsgebonden budgetten (PGB) indammen en beheersbaar maken – maar de PGB blijft! (Bas Leerink – Menzis)
  • Het is een misverstand dat er bezuinigd wordt op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het totale budget voor de AWBZ is zelfs in omzet gestegen. (Iris van Bennekom – VWS)
  • Recente ontwikkelingen rondom Zorgzwaartebekostiging en de bijbehorende Zorgzwaarte pakketten (ZZP) zijn doorgevoerd om cliënten meer vrijheid te geven om bij verschillende aanbieders zorg te halen. Dit kan er wel toe leiden dat grotere zorginstellingen eisen gaat stellen aan de afname van hun producten, om zo te voorkomen dat hun klanten gaan shoppen. (Iris van Bennekom – VWS)
  • Gemeentelijke budgetverstrekking via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een dienst, geen verplichting. Een gemeente kan dus aangeven dat er geen budget is voor een initiatief waarvoor een zorgboer financiële steun vraagt. Dat neemt niet weg dat de WMO wel een wet is die gemeenten verplicht zich ervoor in te zetten alle mensen kunnen meedoen in de maatschappij. (Alweer: Iris van Bennekom – VWS)
  • Naast WMO gelden hebben gemeenten de beschikking over participatiebudgetten. Maak hiervan gebruik! Dit kan wanneer de geleverde zorg op de zorgboerderij ook onder het kopje re-integratie en arbeidsparticipatie zou kunnen vallen, ook bijvoorbeeld bij jonge schoolverlaters. (Jan de Vries – Tweede Kamerlid CDA.)
  • MEE is de aangewezen organisatie om mensen met een beperking verder te helpen met hun vragen rondom WMO, AWBZ en ZZPs, en om te helpen bij problemen met gemeenten en ziektekostenverzekeraars. (En nog een keertje: Iris van Bennekom – VWS)

Helder? Of werd er om de zaken heengepraat? Waar moeten kamerleden, verzekeraar en ministeries volgens u zeker nog opvolging aan geven? Klik op de titel van dit bericht en laat een reactie achter onderaan de pagina.

Advertenties