De VIP bus

De VIP bus

De VIP bus

In Utrecht brengt Dennis Nolte mensen bij elkaar in een ongedwongen en inspirerende sfeer.  Zo stapte ik op 18 februari op het Domplein in de VIP bus, een verbouwde SRV wagen, voor Very Inspiring Persons. Daar ontmoette ik een Utrechtenaar van Iraanse, en een Amersfoorter van Marokkaanse komaf. Vanuit een gesprek over passie en dromen ontstond het idee om te kijken of we het leven van mensen in een Asielzoekerscentrum voor één dagje kunnen verrijken met een (werk)-bezoek op een boerderij. Als eerstvolgende stap gaan we met de VIP bus het asielzoekerscentrum bezoeken. Het verse voornemen in “ingeblikt” om het in gedachten te houden

.

Dit contact sluit aan bij het project “Meer kleur in groen buitengebied van Netwerk Platteland” waarin we meer Nieuwe Nederlanders in contact willen brengen met het platteland. We verkennen hoe communicatie beter is af te stemmen op Nieuwe Nederlanders, wat hen aanspreekt op het platteland.

Meer info:

Henk Kloen

‘Kiemshop’: Nieuwe Nederlanders op het platteland

In het kader van de aankomende Dag van de Zorglandbouw (dinsdag 21 april 2009) biedt het GUUS weblog een platform voor de zorglandbouw sector. In dit bericht één van de workshops van deze dag extra voor het voetlicht gebracht: De “Kiemshop” over Nieuwe Nederlanders op het platteland. In een eerder bericht op dit weblog een impressie van de succesvolle eerste editie van deze workshop. Via de website van de Dag van de Zorglandbouw kunt u zich voor deze workshop aanstaande dinsdag inschrijven.


Uit de praktijk: In Amersfoort is een groep Turkse ouderen die graag op een boerderij in de omgeving van de stad aan de slag zouden gaan. Twee vrouwen gaan namens de groep op zoek naar mogelijkheden. Zowel naar een boerderij die plek biedt aan deze doelgroep, als naar financiering van deze dagbesteding. Allerlei partijen zijn wel geïnteresseerd mee te denken, te adviseren, het proces te volgen, maar wat vooral nodig is, is een plek en geld. De zoektocht van deze groep zorgvragers naar zorgplek is allesbehalve een makkelijke!

Er zijn verspreid door Nederland verschillende initiatieven die nieuwe stedelingen zorg bieden op het platteland. Deze zijn meestal kleinschalig en weinig bekend. Nieuwe stedelingen en zorg/welzijnsinstellingen zijn onvoldoende bekend met de kansen/meerwaarde die zorg op het platteland kan bieden, en heel concreet: welke zorginstellingen en zorgboerderijen zijn hiermee actief. De manier waarop je nieuwe stedelingen het beste kunt bereiken verschilt per bevolkingsgroep en per leeftijdscategorie. Kennisuitwisseling en communicatie zijn belangrijke knelpunten. Daarnaast is financiering van zorg op boerderijen een knelpunt. In de workshop worden de volgende kansen besproken:

Wat zijn nieuwe Nederlanders? Mensen die oorspronkelijk uit een ander land komen, worden vaak allochtonen genoemd. Veelal zijn dit mensen die al vele jaren in Nederland wonen, hun kinderen zijn hier geboren en zijn deels ook al volwassen. Het zijn ‘nieuwe’ Nederlanders. Het overgrote aandeel woont in de steden, net als steeds meer ‘oude’ Nederlanders ook in de stad wonen, en steeds minder bekend zijn met het platteland. Samen met de nieuwe Nederlanders zijn zij aan te duiden als nieuwe stedelingen.
  • Bekend maken van landbouw en platteland in de stad,
  • Betere informatie-uitwisseling,
  • Samenwerking en financiering,
  • Communicatie met nieuwe stedelingen.

De workshop wordt gegeven door:
– Mellouki Cadat (MOVISIE),
– Henk Kloen (CLM),
– Alexandra Haman (Stanvaste Clientenparticipatie).

Geïnteresseerd? Schrijf u nu in voor de Dag van de Zorglandbouw aanstaande dinsdag en meldt u aan voor de Kiemshop.

Boer zoekt Nieuwe Nederlander… en omgekeerd

Een groeiende deel van stedelingen is van allochtone komaf. Toch zijn nieuwe nederlanders nog zeer weinig betrokken bij plattelandsontwikkelingen. Voor beide kanten een gemiste kans. Wat zijn vraag en aanbod voor activiteiten en produkten specifiek voor deze groep? Deze vraag vormde de aanleiding voor een ontmoetingsdag.

Kiemshop: concrete plannen ontkiemd

De wens om direct contact te leggen tussen boeren en Nieuwe nederlanders, -én concrete afspreken daarvoor. Dat is het resultaat van de “kiem-shop” waar GUUS meemaker Mellouki Cadat, werkzaam MOVISIE, bij betrokken was afgelopen week.

mellouki cadat

mellouki cadat

Dertig deelnemers uit het hele land, kwamen bijeen: van zelforganisaties van migranten, tot ambtenaren van LNV, tot agrarische producent, lokake en provinciale welzijn en zorginstellingen, de Raad voor het Landelijk Gebied , de taskforce multifunctionele landbouw, MOVISIE, FORUM enz. ervaringen uitwisselen rond activiteiten en producten voor Nieuwe Nederlanders op het platteland. Welke (streek)producten spreken hen aan, welk type recreatieve en educatieve activiteiten of zorgaanbod? Wat zou er nog meer kunnen gebeuren om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen?

Mellouki over de dag:

“Er was een sfeer van sterke commitment, van betrokkenheid. De middag heeft veel inzichten geleverd en er zijn er contacten en afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ‘marktplaats’ waar allochtone stedelingen met een vraag naar groen -of dat nu is voor voedsel, recreatie, of zorg- agrarische ondernemers ontmoeten. De wereldmarkt van allochtone stedelingen biedt de kans om niches te ontwikkelen voor specifieke producten.”

Voorbeeld succesvolle niche

Een mooi voorbeeld is teler Ferdinand Eeuwes, eigenaar van de De Groene Schuur waar de bijeenkomst plaats vond. Eeuwes verkoopt zeventig procent van zijn producten aan allochtone winkels, zoals op de Albert Cuyp in Amsterdam en de vele toko’s. Hij teelt dan ook specifiek voor deze klandizie. Ook bevordert hij de sociale ontmoetingen: bij hem komen uit het hele land bijvoorbeeld Turkse kooks voor surinamse klanten koken. De multiculturele keuken op zijn best dus.

Waar vind ik meer informatie?

Mogelijk model voor Guus

mogelijk model voor guus

mogelijk model voor guus


Schets van een mogelijk model voor Guus. Voor een gezond platteland in Nederland hebben we elkaar nodig. Boeren, ondernemers in de “nieuwe” sectoren, beleidsmakers, LNV mensen, adviseurs, plattelandsbewoners, gemeente ambtenaren, waterschappen, agribusiness, onderzoekers en onderwijs; ieder speelt zijn rol. Guus is niet het territorium van één van deze soorten, Guus is van iedereen. Zo ontstaat een neutrale ontmoetingsplek waar we elkaar kunnen vinden en samen kunnen werken aan een vitaal platteland.

Guus is dus níet de plek bij uitstek waar je alles over melkveehouderij te weten komt. Of over landschapsbeheer als tweede tak. Maar Guus kan wel de weg wijzen naar bronnen daarover en (als ze bestaan) naar communities of fora daarover. Guus verbindt.

We realiseren die brede dekking door koppelingen naar bestaande en toekomstige media/ communities, bijvoorbeeld melkvee, zorglandbouw, Platteland2.0ning, weekblad/site De Boerderij. Koppelingen bestaan uit rss feeds over en weer, en menselijke bruggenbouwers. Deze laatste “boundary spanners” (de groene stipjes in de schets) vormen deel van de kern van Guus. Zij vormen de motor van Guus en blijven dat doen, omdat ze waarde ervaren. Als je dit leest, ben je misschien ook zo’n bruggenbouwer. Overweeg hoe je Guus voor je kan laten werken. Stel bijvoorbeeld een vraag op Guus, of neem contact op met anderen via de Platteland2.0 ning.