GUUS op LinkedIn en Hyves

guus

guus

Je kunt nu op LinkedIn en Hyves laten zien dat je Kennis van GUUS bent!

Er is een GUUS groep op LinkedIn:

En een GUUS Hyve:

Waarom spreiden over al die platformen?
Door een GUUS hoekje te hebben op deze drukbezochte ontmoetingsplaatsen vergroot je de kans op nuttige contacten en verlaag je de drempel om elkaar te benaderen. De netwerkwaarde neemt toe. Het is niet de bedoeling veel gecoordineerde groepsactiviteit te stimuleren in deze GUUS ‘buitenposten’; het vergemakkelijkt wél het contact tussen GUUSsers onderling.

Waarom zou ik een GUUS badge aan mijn profiel willen koppelen?
Door zichtbaar rond te lopen met een vlaggetje GUUS bied je anderen (zowel GUUSsers als niet GUUSsers) een aanknopingspunt. Je maakt er je online identiteit (die steeds meer je gewone identiteit ondersteunt, en bovendien het CV van de toekomst is) weer wat afgeronder, wat relevanter en completer mee. Opnieuw vergroot je de kans op nuttige contacten en verlaag je de drempel om benaderd te worden op voor jou relevante onderwerpen.

Maak je dus ook bekend als Kennis van GUUS!