Veerman over ons moreel kompas, Huijgen over voelhorens

Veerman op de Eemland Conferentie

link naar video met Veerman

U benadrukte in uw speech het belang van de individuele verantwoordelijkheid, terwijl anderen juist het belang van relaties met andersoortige stakeholders benadrukken. Kunt u dat toelichten?

Ik heb het ook gehad over de verantwoordelijkheid van een organisatie, als een ethische, morele eenheid.
Kijk, als we niet het goede geweten als kompas gebruiken, het geweten in plaats daarvan proberen vast te leggen in regels en wetten, en zeggen, “nou we hebben aan de wet voldaan, dan zijn we dus een goed mens, dan hebben we netjes geopereerd” dan komen we dus te kort. Want we kunnen a) niet alles vastleggen in regels en wetten en b) het afgaan slechts op die regels en wetten verschoont ons teveel van de vraag: “doe ik het nu goed? kan ik hiermee rechtvaardigen voor mezelf dat ik op een correcte wijze in het leven sta? ” En dat kan nooit anders beantwoord worden dan door een goed opgevoed en getraind geweten.

Eigen verantwoordelijkheid dus?

Eigen verantwoordelijkheid.

Bent u het met me eens dat het ook gaat om voelhorens naar onze omgeving en naar ándere belanghebbenden in onze omgeving, en dat we die voelhorens zouden kunnen trainen, naast het eigen geweten?

Dat eigen geweten is de vrucht van karakter, opvoeding en relaties met anderen, zo ontstaat dat. Maar dat kunnen we niet wegpoetsen. Ons geweten heeft een centrale rol in ons leven, dat maakt ons tot wie we zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid naar anderen en naar de schepping.

Vervolgens vroeg ik Jan Huijgen hetzelfde: het belang van voelhorens naar onze omgeving?

link naar video met Jan Huijgen
Jan vertelt dat dat essentieel is. Wil je verbindingen leggen, dan moet dat starten met interesse en van daaruit ga je verder bouwen. Hij legt in het filmpje een voorbeeld uit van een school die de boerderij bezoekt, of iemand die vraagt naar de herkomst van een smaakvol produkt. Als je (via die voelhorens) die ander begrijpt, kun het overbrengen. Dan ontstaan waardevolle verbindingen tussen twee werelden.