Dag van de Zorglandbouw – Deelnemers aan het woord (Deel 3)

Morgen (dinsdag 21 april 2009) vindt in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. De dag biedt een goede gelegenheid om veel verschillende soorten partijen kennis te laten maken met elkaars “kennis van het platteland”. GUUS toont zich gastvrij en bundelt de kennisstromen via www.guus.net. Via dit en andere weblogs zal in het kader van deze dag speciale aandacht gegeven worden aan de zorglandbouw sector en wie zich daarin bewegen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal dit vooral zijn in de vorm van bijdragen van deelnemers aan de dag, als bezoeker, (workshop)organisator, of beide. Wat zijn de verwachtingen van de Dag? Welke sessies wil men absoluut bezoeken en waarom? Maar ook: wat is volgens hen de toekomst van de sector?
 

Deel 3

In dit bericht aan het woord: Heleen van Wingerden, Marjolein Elings en Aïde Roest. Zie ook eerdere berichten:
> Deel 2 met Pieter Seuneke en Marie-José Enders;
Deel 1 met Joop Wantenaar, IJsbrand Snoeij en Jaap Hoek Spaans.
 

Heleen van Wingerden – Wellantcollege

Zorg & LeefomgevingHeleen van Wingerden werkt bij het Wellantcollege in Dordrecht en is als docente betrokken bij de opleiding Vakfunctionaris Zorg & Leefomgeving niveau 3 en 4. Het college komt met een hele groep naar de Dag van de Zorglandbouw. 

Aanstaande dinsdag zijn wij zeker van de partij. We bezoeken de dag met een groep van 13 studenten en 3 docenten vanuit het Wellantcollege. De studenten zijn zowel jongeren als volwassenen die een opleiding volgen tot beheerder of begeleider op een zorgbedrijf in de groene sector. Sommigen van hen hebben al een uitgebreide vooropleiding (bijvoorbeeld in de veehouderij) of een eigen bedrijf en jarenlange werkervaring. Anderen staan net aan het begin van hun carrière. Wat ze gemeenschappelijk hebben is hun enthousiasme en bevlogenheid voor dit vak. Ze zijn erg gemotiveerd om van en met elkaar te leren en doen dit op hoog niveau. Een mooie dynamiek ontstaat er zo.
 
Naast de groep van ons college komen er ook mensen van andere AOC’s, zo’n 35 in totaal. Samen maken we deel uit van het Netwerk Zorg- en Leefomgeving, waarbinnen we werken aan curriculum ontwikkeling rondom zorglandbouw. Hoewel we een netwerk van AOC’s zijn en dus vanuit de agrarische hoek komen, bekijken we zorglandbouw in bredere zin. We hebben daarbij ook veel oog voor de zorgkant, onder andere de dagbesteding van kinderen. Hoewel de term kind niet in het Kwalificatiedossier voorkomt, zie je in de praktijk dat veel zorglandbouw bedrijven juist ook veel met die doelgroep te maken hebben. Wij willen daar met het curriculum op inspringen. Specifiek bij het Wellantcollege zijn we bezig met samenwerking met een ROC, zodat studenten zo ook de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg (vroeger Activiteiten Begeleider) kunnen halen.
 
Het Wellantcollege betaalt een groot deel van de kosten voor deelname. Voor ons is het als het ware één groot gastcollege, waar veel experts samen komen. Een hele mooie gelegenheid dus. We hebben als groep afgesproken om goed te verspreiden over de verschillende workshops en op die manier zoveel mogelijk mee te pikken.  Zelf wil ik met name meer te weten komen over de financieringskant van zorglandbouw, om dat ook weer aan de studenten te kunnen meegeven. Hopelijk bieden de verschillende partijen die workshops organiseren ook materiaal aan, dat we samen kunnen voegen in een map om later opnieuw te kunnen gebruiken bij de opleiding. Als dit niet het geval is hopen we de aantekeningen te kunnen bundelen en zo een heel eind te komen.”

Maak kennis met Heleen bij de stand die het scholennetwerk heeft onder de vlag van initiator KPG Groep. Daar worden onder andere flyers uitgedeeld met een landkaart waarop aangegeven staat welke AOC’s de relevante opleidingen aanbieden.
   

Marjolein Elings – Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Farming for HealthMarjolein Elings werkt als onderzoeker landbouw, zorg en gezondheid bij Plant Research International van de Wageningen UR. Ze is één van de oprichters van de Community of Practice Farming for Health en heeft al vele publicaties rondom zorglandbouw op haar naam. Hieronder haar verwachtingen, onder andere wat betreft de workshop die ze geeft samen met Wilfried Minne over het therapeutisch klimaat op zorgboerderijen (workshop M):

De Dag van de Zorglandbouw is denk ik belangrijk als platform zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis die bij verschillende partijen beschikbaar is uit te dragen aan het werkveld zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Wat ik kom halen is eigenlijk heel simpel; ik vind het leuk om weer van allerlei mensen te ontmoeten in het werkveld die ik al een tijdje niet heb gesproken. Door de waan van de dag heb je niet altijd de gelegenheid elkaar te bellen of te zien en dit is een goede gelegenheid!

Ik hoop zelf samen met Wilfried Minne, de deelnemers iets te kunnen vertellen over ervaringen van deelnemers op de Hoge Born en andere zorgboerderijen. Wilfried zal als ervaren psychiater in dit werkveld iets vertellen over zijn ervaringen als hulpverlener. Ik zal zijn verhaal aanvullen met de ervaringen van deelnemers. Welke betekenis en effecten heeft het werken op een zorgboerderij/therapeutische leef-werkgemeenschap op de deelnemers? Ik ben daarbij met name benieuwd of de workshopdeelnemers zich in dit verhaal herkennen. Zien zij hetzelfde gebeuren bij deelnemers? Daarnaast willen wij graag met de workshop deelnemers in discussie gaan. Tijdens de voorbereidingen raakten Wilfried en ik al helemaal in discussie hoe bijvoorbeeld de zorg op een zorgboerderij georganiseerd zou moeten zijn. Hierover hadden Wilfried en ik een duidelijk andere mening en wij zijn benieuwd hoe de mensen uit de zaal daarover denken. Daarnaast worstelen wij met onderzoek hoe je het beste de ontwikkeling van deelnemers op zorgboerderijen kunnen vastleggen. Moeten we aansluiten bij gestandaardiseerde methodieken uit de gezondheidszorg of moeten we het onderzoek aan laten sluiten bij de eigenheid en diversiteit van zorgboerderijen? Ik hoop dat we hierover een levendige discussie kunnen voeren in onze workshop.

Neemt u geen deel aan de workshop van Marjolein en Wilfried, maar wilt u wel reageren, laat dan een bericht achter op dit weblog of op het forum http://platteland.ning.com.

 
Aïde Roest – Landbouw Economisch Instituut

zorglandbouw1300Ook Aïde Roest van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR steekt even haar hoofd om de digitale hoek van dit weblog. Aïde werkte eerder bij het Steunpunt Landbouw en Zorg en is sinds een aantal jaren actief lid van de Community of Practice Farming for Health. Vanuit haar onderzoeksfunctie bij het LEI is ze de afgelopen maanden hard bezig geweest met verschillende onderzoeken, onder andere in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw (initiator van de Dag van de Zorglandbouw). Voorbeelden zijn een onderzoek om het maatschappelijk rendement van zorgboerderijen te kunnen aantonen (SROI – Social Return on Investment), en een onderzoek voor een 0-meting van de omzetschatting van verbrede landbouw.  Aïde’s verwachtingen voor morgen in het kort:

Het leren kennen van nieuwe mensen in de sector en horen wat er speelt onder de zorgboeren.

De resultaten van de hierboven genoemde 0-meting (“Kijk op multifunctionele landbouw – Omzet en impact”) worden volgende week gedrukt. Morgen zijn al wel een brochure en wat achtergronddocumenten aanwezig.

 
Kennis maken, kennis delen

Verschillende bezoekers aan de Dag van de Zorglandbouw stellen zich voor en/of delen hun ideeën en ervaringen in het zorglandbouw-werk. Reacties zijn van harte welkom. Ook verder discussieren na afloop van de bijeenkomst kan. Hier – onder “Leave a Reply” – , op uw eigen weblog, of op het forum Platteland 2.0 (http://platteland.ning.com).

Advertenties

Dag van de Zorglandbouw – Deelnemers aan het woord (Deel 2)

Aanstaande dinsdag 21 april 2009 vindt in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. De dag biedt een goede gelegenheid om veel verschillende soorten partijen kennis te laten maken met elkaars “kennis van het platteland”. GUUS toont zich gastvrij en bundelt de kennisstromen via www.guus.net. Via dit en andere weblogs zal in het kader van deze dag speciale aandacht gegeven worden aan de zorglandbouw sector en wie zich daarin bewegen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal dit vooral zijn in de vorm van bijdragen van deelnemers aan de dag, als bezoeker, (workshop)organisator, of beide. Wat zijn de verwachtingen van de Dag? Welke sessies wil men absoluut bezoeken en waarom? Maar ook: wat is volgens hen de toekomst van de sector?
 

Deel 2

In dit bericht twee onderzoekers aan het woord: Pieter Seuneke en Marie-José Enders
> Zie ook Deel 1 met Joop Wantenaar, IJsbrand Snoeij en Jaap Hoek Spaans.
 

Pieter Seuneke – Rurale Sociologie Groep, Wageningen UR

university_logoPieter Seuneke werkt als onderzoeker bij de Rurale Sociologie Groep van Wageningen UR en doet momenteel in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw onderzoek naar de dynamiek en robuustheid van de verschillende sectoren van multifunctionele landbouw. De Taskforce definieerde 6 sectoren, namelijk natuurbeheer, educatie, kinderopvang, recreatie, streekproducten en ook: zorg (zorglandbouw). Met die achtergrond bezoekt Pieter aanstaande dinsdag de Dag van de Zorglandbouw.

Ik kijk erg uit naar aanstaande dinsdag. Het lijkt me interessant om zoveel mensen uit zoveel verschillende hoeken van de zorglandbouw bij elkaar te brengen. De afgelopen weken besteedde ik in het kader van ons onderzoek al veel tijd aan het doornemen van allerlei literatuur over het onderwerp. De Dag van de Zorglandbouw is een mooie gelegenheid om ook de praktijk beter te leren kennen. In die zin ben ik breed geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen in de sector en wat men als kansen ziet voor de toekomst, bijvoorbeeld zoals op het gebied van de multiculturele samenleving, waarover ik al iets op GUUS voorbij zag komen. Ik hoop erg veel te kunnen leren en ben van plan actief deel te nemen aan de workshops.

Wat betreft het onderzoek dat we uitvoeren voor de Taskforce is het interessant om meer te leren van zorglandbouw als een sector binnen de multifunctionele landbouw die al wat verder in ontwikkeling is. Elke sector heeft uiteraard zijn specifieke kenmerken, maar als het gaat om verder professionaliseren van samenwerking zouden startende sectoren wellicht de ervaringen uit de zorglandbouw als voorbeeld kunnen nemen.

Na de Dag van de Zorglandbouw kunnen we Pieter’s impressie van de dag lezen op het weblog van de Rurale Sociologie Groep.
 

Marie-José Enders – Universiteit Utrecht

uulogo2Marie-José Enders-Slegers werkt als aan faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht, departement Klinische en Gezondheidspsychologie. Hier een bijdrage boordevol verwijzingen naar interessante projecten:

Waarom bezoek ik de dag van de Zorglandbouw? Allereerst omdat ik ‘zorglandbouw’ een prachtig fenomeen vindt waarvan ik graag zoveel mogelijk ins en outs ken en ik ben dus erg nieuwsgierig naar wat ik weer kan leren. Op verschillende manieren heb ik met zorglandbouw te maken. Ik ben copromotor van Simone de Bruin, die onderzoek doet naar de effecten van zorglandbouw op het welzijn van dementerende ouderen en hun mantelzorgers, en verder omdat ik een aantal projecten heb uitgevoerd met mijn studenten. Heb onderzocht ( i.s.m. Stichting  Groenzorg) wat belevingstuinen kunnen betekenen voor de kwaliteit van leven van mensen, opgenomen in een psychogeriatrisch verpleeghuis (dementerende ouderen) en heb onderzoek gedaan naar wat het verblijven in een natuurlijke omgeving (Ambrosiushof) doet met vroegdementerende ouderen (i.s.m. Health Navigator).
Verder heb ik veel onderzoek gedaan naar AAI ( animal assisted interventies) en doe b.v. nu ook een project voor het KNGF Geleidehonden waar AGH’s (autismegeleidehonden) bij jonge autistische kinderen in het gezin geplaatst worden.

Dus de relatie tussen mensen en natuur en mensen en dieren ligt me erg aan het hart. Ben ook lid van het netwerk Farming for Health en van de COST Action groep.

Een bijdrage is te vinden b.v. in Farming for Health, proceedings of the Community of Practice Farming for Health : Therapeutic farming of therapy on a farm’, p. 37-45 .

 
Kennis maken, kennis delen

Verschillende bezoekers aan de Dag van de Zorglandbouw stellen zich voor en/of delen hun ideeen en ervaringen in het zorglandbouw-werk. Reacties zijn van harte welkom. Hier – onder “Leave a Reply” – , op uw eigen weblog, of op het forum Platteland 2.0 (http://platteland.ning.com).  

In de volgende aflevering onder andere: Heleen vanWingerden, docente aan het Wellant College. U ook alvast iets te delen? Of schrijft / discussieert u mee na afloop? Laat het weten! [Dorine Ruter: d.ruter apenstaartje etcnl.nl]