Gezichten van Guus: Frank ‘boerenverstand’ Verhoeven

Hier zie je Frank Verhoeven. Hij schetst een mogelijk model voor onze
community Guus. Ik was met Frank aan het ‘brainen’ over hoe we Guus zien
en hoe we Guus in de toekomst graag zouden zien. Ik stelde Frank ook een
paar vragen.

Frank was tot een paar jaar geleden wagenings onderzoeker, maar op een
gegeven moment ging dat kriebelen. Hij vond dat er te weinig echt
gebeurde en die om die reden begon hij voor zichzelf. Inmiddels is hij
zelfstandig adviseur en ondernemer. Hij is gespecialiseerd in duurzame
melkveehouderij. Uit zijn site blijkt dat hij vooral de verbinding
tussen vooruitstrevende boeren (de innoverende praktijk) en derden wil
faciliteren.
Die derden, dat kan bijvoorbeeld beleid zijn. Beleid moet immers steeds
aangepast worden, en de stem van boeren zou daarin zwaarder kunnen
meewegen. Het kunnen ook ‘burgers’ zijn, dat zijn immers de consumenten
van landbouwprodukten.
Frank is een typische bruggenbouwer tussen die verschillende werelden.
Hij is ook niet te beroerd om zélf risico te nemen en vernieuwend aan de
slag te gaan. Zo investeerde hij in een nieuw bedrijf “Boerenbox“.
Boerenbox richt zich op bijeenbrengen en vermarkten van verschillende
soorten streekprodukten. “Boerenbox” is een geschenkdoos vol
streekprodukten.

“Wat zie je in web 2.0?”

Frank is als bruggenbouwer een typische Guus-meemaker. Hij ziet het
voordeel van links tussen verschillende belanghebbenden. Bijvoorbeeld om
een gezonde landbouw sector in de regio te houden is het belangrijk dat
produktie en consumptie gekoppeld zijn in een streek. Daarvoor zijn
links nodig tussen verschillende belanghebbenden. Dat soort
‘verbindingen over grenzen’, daarbij heb je dus weinig aan een community
van éénsoortige mensen. Daar zou een brede, verbindende community als
Guus wel eens nuttig kunnen zijn.

Daarnaast is Frank een fan van web2.0, sinds hij heeft ontdekt hoe
effectief het “sociale” web kan zijn. Het begon met steeds meer
contacten op Hyves, maar het 1-op-1 antwoorden op de persoonlijke pagina
van anderen was niet zo efficient. Het idee van een blog was geboren.
Jules Stuifbergen bouwde voor Boerenverstand een web2.0
interactieve blog, met twitter (microblog) en verschillende rss feeds ingebouwd.

Heel bijzonder is de innovatie kaart, waar de innovatieve of bijzondere boeren die
Frank tijdens zijn werk ontmoet in aangegeven staan. Je kunt in- en
uitzoomen en de kleine profielschets van de boer lezen. Je kunt zelfs
meewerken aan de “Duurzame Melkveehouderij Innovatie Kaart”, door het
contactformulier.

innovatie kaart van Boerenverstand

innovatie kaart van Boerenverstand

Met blogs gaat Frank vrolijk verder. De site van een groot project in Drente “duurzaam boer blijven”, moet het model worden voor diverse regionale
duurzame melkveehouderij programma’s. Iedere regio krijgt zijn eigen
interactieve site op basis van een blog, door die onderling te koppelen
is ook “nationale” content toe te voegen.
Onder andere door strategische rss feeds naar Guus, en andersom, rss
feeds van Guus naar de blogs, wil Frank zijn eigen projecten versterken.

(Frank laat Guus voor zich werken, als kennismaker en soms ook als marketeer. Guus wil ook voor jou werken. Guus is van iedereen.)

Advertenties

Guus in 2009: Gewoon doen

schaatsen bij Kinderdijk, 4 jan 2009 (foto wilbertbaan)

schaatsen bij Kinderdijk, 4 jan 2009 (foto wilbertbaan)

Goede voornemens, en plannen maken. Dat staat in januari voor veel mensen op het programma. Guus heeft waarschijnlijk collectief heel wat goede voornemens, maar wat mij betreft gaat Guus gewoon doen. Wat bedoel ik daarmee?

Gewone dingen doen
Het hele web2.0 gebeuren is niets anders dan “deelnemen aan”, en vindbaar maken wat je toch al deed. Dus niet hele nieuwe totaal andere dingen gaan doen, of gaan bloggen om het bloggen, nee, je gewóne dingen (ietsje anders) doen. Bijvoorbeeld die email waarin je je nieuwe project of ideetje zo duidelijk uitlegt openbaar maken. (Bijvoorbeeld op een blog en dan via een feed naar Guus) Zo ben je vindbaar, bijvoorbeeld voor die sponsor die goede ideeen zoekt.

Doe maar gewoon
Contacten leggen en onderhouden we op vele manieren. Van nieuwjaarsborrels tot telefoon, een afspraak, of via email. Het ene medium vervangt niet het andere, maar vult het aan. Op welk moment je kiest voor welk medium, daar zijn wel wat algemeen aanvaarde normen voor, maar blijft voor een deel een persoonlijke keuze. Aan dat rijtje van borrel, afspraak, telefoon, email wordt nu web2.0 toegevoegd. Niet in plaats van, maar aanvullend op “echt” en andere media. Binnen web2.0 is Guus de verbinder als het over plattelandszaken gaat.
Het nieuwe van Guus is dat het many-to-many communicatie is, en niet one-to-many, zoals we gewend zijn. Is het dan vergelijkbaar met een nieuwjaarsborrel waar iedereen tegelijk voor zich uit praat? Dat kan het inderdaad zijn als we niet een paar gewone omgangsregels aanhouden.
Niet “broadcast” maar conversatie. Geen hanegekraai, wel koetjes en kalfjes. Binnen web2.0 gaat het er niet om hard te roepen, maar wel om vindbaar zijn, zelf op zoek gaan naar en verstandig bijdragen aan conversaties. Smalltalk helpt bij het creeren van vertrouwen en is dus nodig. In een gesprek kom je immers ook niet onmiddellijk to the point? Doe maar “net als gewoon” dus.

Dóe maar gewoon
Het lijkt exhibitionistisch, om je eigen maaksels te publiceren. Maar het mooie is: de ontvanger zit aan de knoppen. Je dringt niemand iets op, de ánder bepaalt wat hij of zij relevant genoeg vindt om te lezen. Door iets beschikbaar te maken geef je de mogelijkheid aan anderen er kennis van te nemen, door het voor jezelf te houden onthoudt je anderen die mogelijkheid. Vroeger zei men al: het gaat niet om wat je weet, maar om wie je kent. Nu wordt gezegd: het gaat erom wat je geeft, wat je ter beschikking stelt.

Gewoon dóen dus.

Guus gewoon dóen kan op vele manieren. Hier lees je hoe je kunt bijdragen aan Guus. Een goede manier is ook om Guus regelmatig te volgen. Zo kun je “luisteren” naar Guus:

-scan voor het overzicht. Guus kan helpen een idee te geven van het actuele “discours” rond platteland. Wat zijn de themas, wie zijn de mensen die zich in het discours mengen?

-filter en focus. Vergeet vooral niet naast het brede scannen ook in te zoomen. Je wilt waarschijnlijk niet álles bijhouden en dat hoeft ook niet. Selecteer een beperkt aantal personen, en volg die een tijdje systematisch. Volg de bijbehorende links op, lees wat van hun hand verschijnt.

-reageer. Op blogs kun je altijd commentaren achterlaten. Een zékere manier om onder de aandacht van de auteur te komen! De Platteland 2.0-ning is een groeps platform, een goede plek om een discussie te openenen of eraan deel te nemen. Tenslotte kun je een vraag stellen op Guus.

Guus als hefboom op je werk

(foto credit: by gullevek)

Hoe kan Guus jouw werk verbeteren?

Ik zie de volgende mogelijkheden voor míjn werk:

1. taggen, volgen, bloggen: effectieve netwerk mechanismes
Door te taggen en links op te nemen in Guus of in je blog maak je de beheerders van de betreffende site blij. Voor de sites waarvan ik het kan nagaan geeft een vermelding in Guus zeker 5-10 extra bezoekers. Dit lijkt weinig, maar 5 relevante bezoekers is de moeite waard! Dit neemt toe naarmate de omschrijving prikkelender is. Ook een link naar guus achterlaten in de comments van blogs bij relevante spelers werkt goed.

Geef ook wat link-love!

2. je gesprekken verhuizen naar Internet: maak jezelf vindbaar op hetgeen je wilt doen
Door email wisselingen of mondelinge discussies te verhuizen naar de publieke ruimte: online te voeren, ben je niet alleen voor je gesprekspartner aan het praten, maar voor een groter publiek. Je maakt jezelf zo, ook achteraf, vindbaar. Als je vooral praat over hetgeen je graag doet, of wilt doen, dan wordt je door je netwerk vanzelf ook in die richting gestuurd.

Hoe gaat Guus voor jou werken?

Wat is er gaaf aan Guus?

We krijgen eindelijk in de gaten waar Internet voor gebruikt kan worden. In het begin was Internet eenrichtingsverkeer, een kwestie van de bedrijfsfolder in een website veranderen. Zo onstond web1.0: een soort bibliotheek op je PC. Verbluffend handig wellicht, maar geen revolutie. E-mail was ook vooral een snelle postbode: we gebruikten het voor post van persoon X naar persoon Y.

Langzaam kwam meer interactie op gang, in eerste instantie via fora in de hobbysfeer, chat boxes of dating sites. Op deze plaatsen gebruikte niemand zijn eigen naam, het was een universum wat los van de “echte wereld” functioneerde. Was het immers niet geweldig, dat tijd noch plaats er toe deed om toch te kunnen communiceren?

De generatie na ons, de netters (wij zijn de net-nieters: niet opgegroeid met het Internet), ziet Internet helemaal niet als een apart universum. De komen thuis van een ontmoeting met hun vrienden, en checken meteen even op MSN of Hyves, of diezélfde vrienden alweer online zijn. Ze gebruiken hun echte naam en gebruiken Internet zoals wij de telefoon: niet IN PLAATS VAN, maar als extra modaliteit om je sociaal te manifesteren, om sociaal te “bestaan”. Zij schrijven geen berichten naar persoon Y, maar publiceren in de publieke ruimte en laten zich vinden. Zo laten ze zich inspinnen in een netwerk van persoon Y, Z én K, L en M. Ze delen hun muziek, fotos en videos, en creeren hiermee automatisch een digitale track-record, een online identiteit, die bijna net zo rijk is als hun persoonlijkheid. Ze maken web2.0: een soort café op je PC.

Het nieuwe web is geen documentatie centrum, maar een vol café, of een bazar: vol met mensen, een beetje overweldigend en schijnbaar oppervlakkig in het begin. Sites, blogs, social networks: je surft erlangs en kunt allerlei flarden van gesprekken opvangen, in vele talen en over de meest triviale onderwerpen. De meeste gesprekken zijn niet interessant voor jou, net als in het café. Je kunt je er aan storen, en je terug trekken als een muurbloempje.

Maar wat het web vóór heeft op het café, is dat je uitstekend kunt zoeken en filteren. Als je dat doet, dan is het best gezellig in het café. En kun je er nog wat van opsteken ook. Een beetje chaotisch op het eerste gezicht, maar relevant en dynamisch.

Guus is de dynamische stamtafel in het web2.0 café. Guus laat de voorkeuren voor sites van onze wijde community van “mensen geinteresseerd in het thema platteland” zien. Guus geeft de mogelijkheid om aleen die mensen, of die tags, te volgen die je zelf selecteert.