Eerste allochtonenzorgboerderij

“In Enschede komt een zorgboerderij speciaal voor Twentse ouderen van allochtone afkomst. Dat zegt Mieke van Dragt, voorzitter van de stichting Verenigde Zorgboeren in de Twentsche Courant Tubantia. Het zou de eerste allochtone zorgboerderij in Nederland zijn.”

Lees meer bij Zorg+Welzijn…

Lees ook het artikel ‘Boerin in burka’ op Twentse platteland in de Twentsche Courant Tubantia en het artikel ‘Allochtonenzorgboerderij moet integratie bevorderen‘ in Binnenlands Bestuur.

Advertenties

Zorglandbouw: terugblik en blik vooruit

Afgelopen dinsdag vond de Dag van de Zorglandbouw plaats in Apeldoorn. De Taskforce Multifunctionele Landbouw was vanaf de start nauw bij dit initiatief betrokken. Bij deze een terugblik en een blik vooruit. Door Maarten Fischer.

Aandacht voor landbouw en zorg

De opkomst was ongekend hoog. Hoewel we daar als organisatoren wel op hadden gehoopt was dit toch een bevestiging dat het initiatief werd gewaardeerd. Voor boeren blijkt het vaak lastig te zijn om de boel de boel te laten. Een dag als deze moet echt de moeite waard zijn voor ze, willen ze er een hele dag hun erf voor in de steek laten. De hoge opkomst juist onder deze doelgroep geeft aan dat we in onze opzet geslaagd zijn. Veel koppels bezochten samen de dag en creëerden hierdoor ruimte om onderling op hun werk te reflecteren. Ook dat is iets dat we erg belangrijk vinden.

Hoewel je als organisatoren altijd punten voor verbetering ziet was de dag wat mij betreft erg succesvol. De deelnemers leken veel gebruik te maken van de vele mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarmee is alvast één van de doelen bereikt: verbindingen leggen tussen mensen en organisaties, ruimte te bieden voor zinnig contact tussen al die partijen.

Het programma vermeldde een aantal grote namen en behandelde grote punten. Hiermee konden we een breed publiek trekken, maar het creëert ook meteen een stukje zelfvertrouwen binnen de sector.

Verder werd buiten de conferentie om door diverse media aandacht besteed aan het onderwerp landbouw en zorg. ‘s Ochtends via een Radio 1 uitzending en ‘s avonds nog eens via het RTL nieuws. Ook die aandacht onder een breder publiek stemt tevreden.

Veranderende wetgeving en financiering

Veel interesse was er met name voor de workshops die aandacht besteedden aan vraagstukken rondom kwaliteit en rondom de vernieuwde wetgeving en financiering. De twee workshops (van de twintig) die zich op dit laatste onderwerp richtten, hadden samen zelfs 250 deelnemers – de helft van alle bezoekers van de dag.

De aanwezigheid van diverse mensen vanuit de overheid, zowel vanuit het ministerie van VWS als van LNV, was een mooie gelegenheid om een vuist te maken. De veranderingen in de wetgeving hebben gevolg voor zorgboeren. Dit is goed duidelijk geworden. Zo’n volle zaal geeft de zaak nog eens extra gewicht. Een helder signaal aan de Kamerleden.

In feite is het draagvlak voor landbouw en zorg binnen de rijksoverheid vrij dun. Er zijn in totaal maar een paar mensen binnen de beide ministeries die zich bezighouden met landbouw en zorg, en ook zij hebben nog vele andere dossiers in hun portefeuille die hun aandacht vragen. Hopelijk heeft deze dag ook geleid tot een verbeterde intersectorale samenwerking. Als Taskforce zullen we ook zeker de vinger aan de pols houden.

Landbouw als zorgverlener

De landbouw als zorgverlener heeft onder meer als voordeel dat zij erg flexibel is, zeker in vergelijking tot de reguliere zorginstellingen. De zorgboerderij kan plaats bieden aan verschillende doelgroepen, van verschillende financieringsbronnen. De capaciteit kan vrij snel worden aangepast aan de behoefte vanuit de zorg of de wensen vanuit de zorgboer.

Maar er is nog wel veel werk aan de winkel. Zorgboerderijen maken al wel deel uit van de zorg, maar staan nog niet goed op de radar van bijvoorbeeld cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Bart Jan Krouwel (o.a. mede-oprichter Triodosbank en oud directeur MVO van de Rabobank) is bezig met het opzetten van een adviesorgaan dat de sector kan helpen zich beter op de kaart te zetten in termen van zorgverlening.

Potentieel

Er is ontzettend veel potentieel voor samenwerking tussen allerlei partijen rondom landbouw en zorg, onder andere rondom nieuwe product-markt combinaties (zoals 24-uurs zorg voor dementerenden). Dat soort mogelijkheden werden afgelopen dinsdag nog eens extra zichtbaar. Maar die nieuwe verbindingen moeten nu ook ergens structureel beslag krijgen. Kansen en verantwoordelijkheden om dit voor elkaar te krijgen liggen voor een groot deel bij de partijen binnen die sectoren zelf. Ik hoop dat de Stichting Verenigde Zorgboeren hier een coördinerende rol in zal spelen. Maar ik wil ook nogmaals mijn respect uiten richting de initiatieven die er al gaande zijn in de regio’s, richting de mensen die zich actief inzetten voor de verdere ontwikkeling van de landbouw en zorg. Ik hoop dat die mensen elkaar op deze dag ook hebben kunnen inspireren. Tegen die mensen zou ik ook willen zeggen: Ga niet wachten op volgende stappen van de overheid, maar ga door met die initiatieven. Dat is wat de sector nodig heeft.

(foto door Marieke Koot)